Två killar håller en skylt framför en sopbil. Står vid en återvinningsstation.

Trollhättan Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna

I Trollhättan finns 25 stycken återvinningsstationer där du som privatperson återvinner förpackningar av plast, papper, glas och metall. Där kan du också lämna tidningar och batterier. Från och med 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som tar över ansvaret för stationerna vilket framför allt innebär drift (tömning och städning) och kundservice.

– Detta är en större förändring för oss som bolag än för våra kunder. Vi har planerat för det nya ansvaret ett tag och sett över organisation, markavtal, tömningsrutter, städavtal och rustat vår kundservice för att klara av uppdraget. Som Trollhättebo ska du fortsätta återvinna dina förpackningar på återvinningsstationen precis som vanligt, säger Anders Brodd Renhållningstekniker på Trollhättan Energi.

Nu finns det nya skyltar på plats med kontaktuppgifter till Trollhättan Energi och där det tydligt framgår hur du kan felanmäla om en station behöver städas eller tömmas.

– Det är inte en optimal tid på året att skylta om och därför kan det sitta kvar gamla klisterdekaler från FTI på containrarna ett tag. Men så snart vädret är bättre ska även containrarna folieras om, meddelar Anders.

Varför tar Trollhättan Energi över förpackningsinsamlingen?

Bakgrunden till förändringen är att regeringen i Sverige har beslutat om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i den förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige vilket i Trollhättan alltså är Trollhättan Energi. De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning. 

– Vi är glada över att vi får ett större ansvar. Det innebär att vi kan vara med och påverka insamlingssystem och steg för steg göra det enklare för Trollhätteborna att återvinna sina förpackningar, säger Anders.

Nästa steg: Hemsortering

Nästa steg i förändringen är att göra det ännu enklare att återvinna förpackningar genom införande av fastighetsnära insamling, eller Hemsortering, som vi på Trollhättan Energi kallar det. Senast 2027 ska Hemsortering vara i drift i alla kommuner. Trollhättan Energi satsar på att införa det för alla villaägare i Trollhättan redan under 2025.

– För de flesta villaägare innebär Hemsortering att du får två nya kärl med fyra fack vardera för att enklare kunna återvinna förpackningarna hemma. Våra nya Hemsorteringsbilar hämtar sedan avfallet och kör det vidare till återvinning, meddelar Anders.

Fakta om förpackningsinsamling och återvinning

  • I Sverige har vi ett så kallat producentansvar på förpackningar. Syftet med producentansvaret är att den som bidrar till en miljöbelastning också ska bidra till en lösning. Eller: det företag som ser till att en förpackning produceras ska också bekosta återvinningen av den. Därför återvinner vi förpackningar separat.
  • Det finns material och ämnen i en del förpackningar som är skadliga för miljön, speciellt om de hamnar i naturen. Grunden i producentansvaret är att företag som använder förpackningar till sina produkter ska ta fram förpackningar som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom det är ett stort gemensamt problem.
  • Idag återanvänder eller återvinner vi för få förpackningar. I Trollhättan, precis som i många andra kommuner i Sverige, ser vi att ungefär en tredjedel av det som slängs i restavfallet är förpackningar som skulle kunna återvinnas och bli nya förpackningar.
  • Alla förpackningar kan bli nya förpackningar – men bara om du lämnar dem till återvinning. En metallförpackning kan till exempel återvinnas hur många gånger som helst och det finns ingen metall som är för liten eller för stor för att återvinnas. Metallen i den majsburk som du slänger på återvinningsstationen idag kan alltså finnas i en ny majsburk som dina barnbarn köper om 50 år. Däremot, slänger du majsburken i restavfallet så brinner den upp i energiutvinning och vi behöver använda mer resurser för att skapa nya metallburkar.
  • På Sveriges avfallsportal får du all information om hur du återvinner på rätt sätt

Länkar

Här hittar du din närmsta återvinningsstation
Läs mer om förpackningsåtervinning i Trollhättan
Tidigare nyhet: ”2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

 

Nyheten publicerad: 2024-01-02

Senaste nyheterna

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.

Tjej står i trappa och håller upp telefon och en beachflagga och tittar in i kameran.

2024-01-15

”Trash Talk” – ett nytt sätt att ta snacket om sopor

En tredjedel av allt som slängs i restavfallet består av förpackningar som kan återvinnas, om det bara sorteras rätt. Det är en av utmaningarna när Trollhättan Energi nu tar initiativ till ”Trash Talk”, fyllt av vardagssnack om sopor. Bland annat i en helt ny podd.

En man står lutad mot en stor motor.

2024-01-10

Avloppsslam blir till el och värme

Genom att omvandla avloppsslam till el och värme tar Trollhättan Energi ytterligare ett steg mot ett cirkulärt samhälle.

Blå pratbubbla med ett

2024-01-06

Strömavbrott orsakat av kortslutning hos bussdepån

Vid 22-tiden igår kväll blev ungefär 650 hushåll i centrala Trollhättan strömlösa då ett elfel uppstod vid bussdepån i Trollhättan. Efter ungefär 3-4 timmar hade samtliga strömmen tillbaka. Men inte bussdepån.

Två killar håller en skylt framför en sopbil. Står vid en återvinningsstation.

2024-01-02

Trollhättan Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna

I Trollhättan finns 25 stycken återvinningsstationer där du som privatperson återvinner förpackningar av plast, papper, glas och metall. Där kan du också lämna tidningar och batterier. Från och med 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som tar över ansvaret för stationerna vilket framför allt innebär drift (tömning och städning) och kundservice.

Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

2023-12-20

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

2023-12-18

Ändrad sophämtning under jul och nyår (vecka 52 och 1)

Du som har tömning under vecka 52 och vecka 1 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.