För oss har det alltid varit schysst att bry sig

Vi bryr oss om våra kunder, på riktigt. Därför känns certifieringen ”schysst elhandel” från Energiföretagen extra viktig för oss. För det ska kännas tryggt att välja elhandelsleverantör.

Certifieringen är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och finns just för att du som elkund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsleverantör. För dig som kund ska det vara tydlig vad du köper och vad avtalet innebär. För att få certifieringen krävs att vi som elhandelsleverantör förbinder oss att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften. Vi nöjer oss dock inte med det. Vi har även tagit fram ett extra 19:e kundlöfte; ett leende som hörs även i telefonen.

Symbol Schysst Elhandel

19 kundlöften – Trollhättan Energi lovar att

 1. ha dokumentation som beskriver de rutiner för hur vi efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna.
 2. tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om. Du hittar de här:
  Allmänna villkor för el till konsument (Svensk Energi)
  Allmänna villkor för el till näringsidkare (Svensk Energi)
  Särskilda villkor för anvisad el för konsument (Svensk Energi)
  Särskilda villkor för anvisad el för näringsidkare (Svensk Energi)
 3. inte ingå avtal om det finns anledning att anta att personen har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.
 4. att det tydligt framgår att det är Trollhättan Energi som säljer elen och vad vi är för typ av företag.
 5. endast sluta avtal med den kund som står på nätavtalet.
 6. om vi skulle börja med uppsökande telefonförsäljning kräva en skriftlig accept från dig som kund på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.
 7. vara tydliga med den produkt som vi erbjuder. Produktens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.
 8. kommunicera elpriset så enkelt som möjligt. Du som kund ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas. Under detaljer/jämförpris hittar du mer information om elpriset.
 9. när vi använder oss av fullmakter så ska du få tydlig information om vad den innebär och omfattar.
 10. du som skrivit avtal med oss, i rimlig tid i förväg, informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.
 11. informera dig om din ångerrätt.
 12. du som kund kan vända dig direkt till oss för att få hjälp med klagomål och information om dina rättigheter. Trollhättan Energi får inte finnas på den lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.
 13. inom rimlig tid hjälpa dig när du har frågor till oss.
 14. om vi skulle anlita underleverantörer har vi koll på deras agerande.
 15. vi har kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.
 16. vi har finansiell stabilitet, god kreditvärdighet och inte har några betalningsanmärkningar eller konkursengagemang. Här kan du läsa vår årsredovisning och hållbarhetsrapport.
 17. respektera de gränser som finns för överföring av information mellan elnätsföretaget och elhandelsföretaget inom koncernen Trollhättan Energi och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet.
 18. ha en utsedd person som är ansvarig för vår certifiering, en s.k. certifieringsansvarig. Den certifieringsansvariga bevakar att certifieringskriterierna uppfylls.
 19. låta vårt leende höras genom telefon. För hur vi säger något är oftast lika viktigt som vad vi faktiskt säger. Därför uttrycker vi oss engagerat, ansvarstagande, sympatiskt och enkelt så att alla kunder förstår.

Här kan du läsa kundlöftena i sin helhet från Energiföretagen Sverige

En hund slickar sin husse i ansiktet när de sitter på en gräskulle

Teckna ett schysst elavtal

Se vad din månadskostnad blir med rörligt eller fast elavtal och teckna ett nytt elavtal här.

Elavtal och priser

Här kan du läsa mer om de olika elavtalen vi erbjuder.

Senast granskad: 2024-02-29