Återvinning för dig som driver ett företag eller en verksamhet

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. För dig som driver ett företag eller en verksamhet innebär den att du är skyldig att sortera ut förpackningsavfallet och återvinna det. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om företags och verksamheters sorteringsansvar

Detta innebär den nya förpackningsförordningen för dig som driver ett företag eller en verksamhet:

  • Insamlingen av förpackningsavfall från företag och verksamheter ingår inte i det kommunala ansvaret. Som verksamhet kan du alltså själv välja vem du vill som ska hämta dina förpackningar och Trollhättan Energi är en möjlig leverantör. Kontakta Trollhättan Energi om du är intresserad och vill veta mer.
  • Trollhättan Energi är ansvarig för att samla in mat- och restavfall från företag och andra verksamheter i Trollhättan.

Prislista förpackningsinsamling företag och verksamhet

Priser anges exklusive moms och grundavgift.
Hämtningsintervall Pris/fraktion/hämtställe/år, 2024
Varje vecka 4 555 kronor
Varannan vecka 2 278 kronor
Var fjärde vecka 1 139 kronor

Lämna elavfall på återvinningscentralen

Återvinningscentralen på Håjum är öppen för privatpersoner i Trollhättan och för företagare som ska återvinna elavfall. Behöver du som företagare återvinna annat avfall än elavfall hänvisar vi till de privata aktörerna som; Stena, Ragnsells, Remondis, Centralen eller PreZero.

Skapa avlämnarintyg för ditt elavfall

Sedan november 2020 är det krav på att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering till Naturvårdsverkets Avfallsregister. Detta innebär att du som företagare behöver skapa ett så kallat avlämnarintyg på det elavfall du vill återvinna och sen visa upp detta intyg för personalen på Återvinningscentralen Håjum. Personalen undersöker så att det du angett i avlämnarintyget stämmer överens med det du lämnar in och scannar sedan QR-koden på intyget. Därefter kan du lämna ditt avfall. 

Du kan skapa ett avlämnarintyg på två sätt:

Senast granskad: 2023-11-15