Återvinning för dig som driver ett företag eller en verksamhet

Förpackningar och matrester är inte skräp. Det är resurser som med rätt sortering kan bli nya förpackningar (i vissa fall i all oändlighet) och klimatsmart drivmedel som biogas. För att öka materialåtervinningen av förpackningar och minska matsvinnet har Sverige en rad nya krav på utsortering. För dig som driver ett företag eller en verksamhet innebär den att du, från och med den 1 januari 2024, är skyldig att sortera ut förpackningar och bioavfall* för återvinning. För att förpackningen ska kunna återvinnas behöver den vara tömd på sitt innehåll.

*Bioavfall är matavfall och annat biologiskt nedbrytbart avfall som till exempel trädgårds- och parkavfall.

Producentansvar för förpackningar (naturvardsverket.se)
Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se)

Detta innebär de nya reglerna för dig som driver ett företag eller en verksamhet:

  • När en vara av någon anledning behöver slängas är det verksamhetens ansvar att se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det som är förpackat. Förpackningen ska tömmas på sitt innehåll och bli så tom som möjligt. Denna förändring påverkar framför allt livsmedelsbutiker som behöver ändra sitt arbetssätt kring matsvinn.
  • Insamlingen av förpackningsavfall från företag och andra verksamheter ingår inte i det kommunala ansvaret. Som verksamhet kan du alltså själv välja vem du vill som ska hämta dina förpackningar och Trollhättan Energi är en möjlig leverantör. Kontakta Trollhättan Energi om du är intresserad och vill veta mer.
  • Trollhättan Energi är ansvarig för att samla in mat- och restavfall från företag och andra verksamheter i Trollhättan. När du skiljt matavfallet från förpackningen ska maten sorteras separat.
  • Tänk på att det inte är tillåtet att hälla ut flytande matavfall som fett (mjölk är okej, men inte olja eller andra fetter) i avloppet. Detta ska samlas i en separat behållare och lämnas till en insamlingsplats.

Ansökan om dispens från utsortering av bioavfall

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som är den kommunala tillsynsmyndigheten, kan ge dispens från kraven på utsortering i 3 kap. 1 § avfallsförordningen. Bestämmelsen finns i 3 kap. 15 b §. Dispensen får ges i fråga om avfall där utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.

Här kan du läsa mer och ansöka om dispens (trollhattan.se)

Tips för att minska matsvinnet

Hur mat produceras och konsumeras har en stor påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Och vi slänger fortfarande väldigt mycket mat i onödan. En tredjedel av maten som produceras i världen äts aldrig upp. Så vill vi inte ha det. Det finns flera saker som du som till exempel driver en livsmedelsbutik kan tänka på för att minska butikens matsvinn:

  • Se över dina inköp.
  • Prata med grossisten. Kan de ta tillbaka varor som inte säljs?
  • Det finns olika exempel på lyckade samarbeten mellan matbutiker och till exempel förskolor eller andra organisationer som vill ta emot mat som inte sålts.
  • Gör ”billiga-kassen” med mat som snart går ut i datum eller som av annan anledning är på väg att bli ett matavfall.
  • Laga rätter av mat med kort datum i butiken och sälj.
  • Teckna avtal med ett matsvinnsföretag som till exempel ”Too good to go”.

Prislista förpackningsinsamling företag och verksamhet

Priser anges exklusive moms och grundavgift.
Hämtningsintervall Pris/fraktion/hämtställe/år, 2024
Varje vecka 4 555 kronor
Varannan vecka 2 278 kronor
Var fjärde vecka 1 139 kronor

Lämna elavfall på återvinningscentralen

Återvinningscentralen på Håjum är öppen för privatpersoner i Trollhättan och för företagare som ska återvinna elavfall. Behöver du som företagare återvinna annat avfall än elavfall hänvisar vi till de privata aktörerna som; Stena, Ragnsells, Remondis, Centralen eller PreZero.

Skapa avlämnarintyg för ditt elavfall

Sedan november 2020 är det krav på att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering till Naturvårdsverkets Avfallsregister. Detta innebär att du som företagare behöver skapa ett så kallat avlämnarintyg på det elavfall du vill återvinna och sen visa upp detta intyg för personalen på Återvinningscentralen Håjum. Personalen undersöker så att det du angett i avlämnarintyget stämmer överens med det du lämnar in och scannar sedan QR-koden på intyget. Därefter kan du lämna ditt avfall. 

Du kan skapa ett avlämnarintyg på två sätt:

Senast granskad: 2023-11-15