Avfall och återvinning - företag

Avfall och återvinning för företagare och fastighetsägare

Vi på Trollhättan Energi ansvarar för att samla in det avfall som uppstår inom fastigheterna hos både privathushåll och företag. Vi levererar sopkärl och tömmer dem, men det är ett samspel. Som fastighetsägare är du bland annat ansvarig för att det finns bra möjligheter att sortera avfallet och att sopkärl och soprum hålls rena. Läs mer om ansvarsfördelningen här.

Sopbilar på rad en vintrig morgon

Priser och abonnemang

Avfallsavgiften består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta grundavgiften betalar alla oavsett om fastigheten är bebodd eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. Läs mer om priser och abonnemang här.

 
Trollhättan Energi