Sopbilar i solnedgång

Avfall och återvinning för stora fastighetsägare och företag

Det är vi på Trollhättan Energi som, på uppdrag av Trollhättans Stad, ansvarar för att samla in det kommunala avfallet från hushåll och företag i Trollhättan med omnejd. Vi levererar sopkärl till din fastighet och tömmer dem.

Ditt ansvar som fastighetsägare

  • Det avfall som uppkommer inom din fastighet tas om hand
  • Det finns bra möjligheter för de boende att sortera sitt avfall
  • Informera de som bor i din fastighet om hur de sopsorterar rätt
  • Hålla sopkärl och soprum rent
  • För att det ska fungera så smidigt som möjligt för hyresgästerna är det viktigt att avfallsutrymmet är bra utformat och hålls efter.

Placering av kärl/avfallsbehållare

Enskild väg som nyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Illustrativ bild av en hämtplats

Figur 1. Vändplats för baklastande hämtningsfordon. Utdrag från Avfall Sveriges handbok avfallsutrymmen 2018. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Illustrativ bild av en vändplats

Figur 2. Alternativ vändplats till figur 1 för baklastande hämtningsfordon. Utdrag från Avfall Sveriges handbok avfallsutrymmen 2018. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Illustrativ bild av dragväg och baklastare.

Figur 3. Dragväg och baklastare. Utdrag från Avfall Sveriges handbok avfallsutrymmen 2018. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Illustrativ bild exempel avfallsutrymme

Figur 4. Exempel på avfallsutrymme med fastighetsnära insamling. Utdrag från Avfall Sveriges handbok avfallsutrymmen 2018. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Illustrativ bild

Figur 5. Exempel på hur det kan se ut vid tömning av bottentömmande behållare. Utdrag från Avfall Sveriges handbok avfallsutrymmen 2018. Bild: Sara Sundin, Ramboll.

Ditt ansvar som företagare

  • Ta hand om och återvinn det avfall som inte är kommunalt avfall

Lämna elavfall på återvinningscentralen Håjum

Återvinningscentralen Håjum är öppen för privatpersoner i Trollhättan och för företagare som ska återvinna elavfall. Behöver du som företagare återvinna annat avfall än elavfall hänvisar vi till de privata aktörerna som; Stena, Ragnsells, Remondis, Centralen eller PreZero.

Skapa avlämnarintyg för ditt elavfall

Sedan november 2020 är det krav på att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering till Naturvårdsverkets Avfallsregister. Detta innebär att du som företagare behöver skapa ett så kallat avlämnarintyg på det elavfall du vill återvinna och sen visa upp detta intyg för personalen på Återvinningscentralen Håjum. Personalen undersöker så att det du angett i avlämnarintyget stämmer överens med det du lämnar in och scannar sedan QR-koden på intyget. Därefter kan du lämna ditt avfall. 

Du kan skapa ett avlämnarintyg på två sätt:

Avfallstaxa för företag och fastighetsägare

Avfallsavgiften för företag består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalar alla, oavsett om fastigheten används som arbetsplats eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. För att kunna lämna ett korrekt pris behöver vi veta ditt företags förutsättningar. Därför ber vi dig kontakta kundservice för offert.

Grundavgift Pris/år 2022
Alla priser anges exklusive moms.  
Affär, kontor, industri 524 kronor
Flerbostadshus (per lägenhet) 204 kronor

Kärlstorlekar

Du kan välja bland följande kärlstorlekar för restavfall: 130 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter och 660 liter.

Du kan välja bland följande kärlstorlekar för matavfall: 130 liter, 190 liter, 240 liter

Osorterat avfall

Alla som bor i Trollhättan är skyldiga att sortera sitt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avgift. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd avgift. Vi lämnar också vidare informationen till Miljöförvaltningen.

Återvinningsabonnemang

Du kan beställa hämtning av plast, glas, metall och kartong så kallad fastighetsnära insamling. Kontakta kundservice för pris och bokning.

Justerade priser från och med 15 april 2022

Vi justerar priserna på FNI-abonnemang och diverse tjänster från och med 15 april 2022. Kontakta kundservice för senast aktuella priser.

Senast granskad: 2022-06-20