Familj i köket som äter frukost

Avfall och återvinning för dig som äger ett flerbostadshus eller driver ett företag

Det är vi på Trollhättan Energi som, på uppdrag av Trollhättans Stad, ansvarar för att samla in det kommunala avfallet från hushåll och företag i Trollhättan. Nytt för 2024 är att även förpackningsavfall ingår i det kommunala avfallet och att alla ska ha möjlighet att sortera hemma senast den 1 januari 2027. För dig som äger ett flerfamiljshus är det viktigt att du börjar planera för Hemsortering redan nu och att du gör detta i samråd med Trollhättan Energi. Under våren 2024 kommer vi bjuda in till ett Öppet hus för mer information.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-11-15