Avfall och återvinning - företag

Vi samlar in allt avfall i Trollhättan

Vi på Trollhättan Energi ansvarar för att samla in det avfall som uppstår inom fastigheterna hos både privathushåll och företag. Vi levererar sopkärl och tömmer dem, men det är ett samspel. Som fastighetsägare är du bland annat ansvarig för att det finns bra möjligheter att sortera avfallet och att sopkärl och soprum hålls rena. Läs mer om ansvarsfördelningen här.

 
Trollhättan Energi