Sopbilar i solnedgång

Avfall och återvinning för företag

Det är vi på Trollhättan Energi som, på uppdrag av Trollhättans Stad, ansvarar för att samla in avfall från hushåll och företag i Trollhättan med omnejd. Vi levererar sopkärl till din fastighet och tömmer dem.

Ditt ansvar som fastighetsägare

  • Det avfall som uppkommer inom din fastighet tas om hand
  • Det finns bra möjligheter för de boende att sortera sitt avfall
  • Informera de som bor i din fastighet om hur de sopsorterar rätt
  • Hålla sopkärl och soprum rent
  • För att det ska fungera så smidigt som möjligt för hyresgästerna är det viktigt att avfallsutrymmet är bra utformat och hålls efter.

Ditt ansvar som företagare

  • Ta hand om det avfall som inte är hushållsavfall
  • Återvinningscentralen Håjum är öppen för privatpersoner i Trollhättan och för företagare som ska återvinna elavfall. Behöver du som företagare återvinna annat avfall än elavfall hänvisar vi till de privata aktörerna; Stena, Ragnsells, Veolia, Centralen eller PreZero.

Skapa avlämnarintyg för ditt elavfall

Sedan november 2020 är det krav på att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering till Naturvårdsverkets Avfallsregister. Detta innebär att du som företagare behöver skapa ett så kallat avlämnarintyg på det elavfall du vill återvinna och sen visa upp detta intyg för personalen på Återvinningscentralen Håjum. Personalen undersöker så att det du angett i avlämnarintyget stämmer överens med det du lämnar in och scannar sedan QR-koden på intyget. Därefter kan du lämna ditt avfall. 

Du kan skapa ett avlämnarintyg på två sätt:

Avfallstaxa för företag och fastighetsägare

Avfallsavgiften för företag består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalar alla, oavsett om fastigheten används som arbetsplats eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. För att kunna lämna ett korrekt pris behöver vi veta ditt företags förutsättningar. Därför ber vi dig kontakta kundservice för offert.

Grundavgift Pris/år 2021
Alla priser anges exklusive moms.  
Affär, kontor, industri 504 kronor
Flerbostadshus (per lägenhet) 196 kronor

Kärlstorlekar

Du kan välja bland följande kärlstorlekar för restavfall: 130 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter och 660 liter.

Du kan välja bland följande kärlstorlekar för matavfall: 130 liter, 190 liter, 240 liter

Osorterat avfall

Alla som bor i Trollhättan är skyldiga att sortera sitt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avgift. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd avgift. Vi lämnar också vidare informationen till Miljöförvaltningen.

Återvinningsabonnemang

Du kan beställa hämtning av plast, glas, metall och kartong så kallad fastighetsnära insamling. Kontakta kundservice för pris och bokning.

Senast granskad: 2021-04-07