Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är bland annat löv, gräsklipp, ogräs och äpplen. Helt enkelt det som finns i din trädgård. Du som har trädgård känner säkert till att du inte får slänga trädgårdsavfall i sopkärlen eller i skogs- och parkområden. Du har istället tre olika alternativ för att ta hand om ditt trädgårdsavfall:

  • Kompostera avfallet i din trädgård och få bra gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
  • Beställ ett separat kärl för trädgårdsavfall. Kärlet rymmer 370 liter och får innehålla komposterbart trädgårdsavfall om max 100 kg/hämtning. Vi tömmer det sen varannan vecka mellan april och oktober.
  • Kör själv ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen Håjum.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du som har ett trädgårdsavfallskärl ser hämtningsdagar och nästa tömning i Trollhättan Energis app och via Mina sidor.

Tänk på att:

  • Ställ kärlet vid tomtgränsen med handtaget mot gatan senast klockan 06.00 på hämtningsdagens morgon.
  • Kärlet får bara innehålla komposterbart trädgårdsavfall – alltså inte sten, jord, aska eller grus.
  • Sjuk växtlighet, så som smittad Buxbom och invasiva främmande arter som till exempel jättebalsamin, blomsterlupin och jätteloka, ska slängas väl förslutet i containern för brännbart avfall på återvinningscentralen Håjum.
  • Avfallet får max väga 100 kilo. En 10-liters hink med äpple väger cirka 6 kilo.

Invasiva främmande växter

Invasiva främmande växter är arter som med hjälp av oss människor har hamnat på fel plats och som inte passar in i sitt nya ekosystem. Här tränger de ut våra inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden. De är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Exempel på invasiva främmande växter är jättebalsamin, blomsterlupin och jätteloka.

Exempel på invasiva främmande arter

Här kan du se bilder på blomsterlupin, parkslide, jätteloka och gul skunkkalla som exempel på invasiva främmande växter. Bildkälla: Naturvårdsverket.se.

Ta hand om avfallet säkert

När du tar bort en invasiv främmande växt på din tomt är det viktigt att du gör det på rätt sätt, så att den inte sprider sig till nya ställen. Invasiva främmande växter ska isoleras i dubbla plastsäckar och läggas i containern för energiåtervinning på återvinningscentralen Håjum. Knyt eller tejpa påsen noga, ingenting får ramla ur säcken. Du ska inte lägga dem i naturen, på komposten eller i kärlet för trädgårdsavfall.

Läs på och se till att du tar hand om fröer och alla växtdelar på ett säkert sätt (länk till Naturvårdsverkets hemsida, öppnas i nytt fönster). 

Minska spridningen

På Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens hemsidor finns samlad information om arterna och hur vi alla kan bidra till att minska spridningen.

Naturvårdsverkets hemsida om invasiva främmande arter (öppnas i nytt fönster).

Havs- och Vattenmyndighetens hemsida om hur du kan hindra spridningen av vattenlevande invasiva främmande arter (öppnas i nytt fönster).

Sorteringsguide trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Blomma

Sorteras som trädgårdsavfall och lämnas till återvinningscentralen.

Krukväxt

Sorteras som trädgårdsavfall och lämnas till återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall

Sorteras som trädgårdsavfall och läggs i kärl avsett för trädgårdsavfall.

Senast granskad: 2022-06-22