Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är bland annat löv, gräsklipp, ogräs och äpplen. Helt enkelt det som finns i din trädgård. Du som har trädgård känner säkert till att du inte får slänga trädgårdsavfall i sopkärlen eller i skogs- och parkområden. Du har istället tre olika alternativ för att ta hand om ditt trädgårdsavfall:

  • Kompostera avfallet i din trädgård och få bra gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
  • Beställ ett separat kärl för trädgårdsavfall. Kärlet rymmer 370 liter och får innehålla komposterbart trädgårdsavfall om max 100 kg/hämtning. Vi tömmer det sen varannan vecka mellan april och oktober.
  • Kör själv ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen Håjum.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du som har ett trädgårdsavfallskärl ser hämtningsdagar och nästa tömning i Trollhättan Energis app och via Mina sidor.

Tänk på att:

  • Ställ kärlet vid tomtgränsen med handtaget mot gatan senast klockan 06.00 på hämtningsdagens morgon.
  • Kärlet får bara innehålla komposterbart trädgårdsavfall – alltså inte sten, jord, aska eller grus.
  • Sjuk växtlighet, så som smittad Buxbom och invasiva främmande arter som till exempel jättebalsamin, blomsterlupin och jätteloka, ska slängas väl förslutet i containern för brännbart avfall på återvinningscentralen Håjum.
  • Avfallet får max väga 100 kilo. En 10-liters hink med äpple väger cirka 6 kilo.

Senast granskad: 2022-06-22