Så transporteras strömmen hem till dina eluttag

Över hela Sverige finns ett stamnät med ledningar som transporterar el från exempelvis vattenkraftverk, med en spänning på  400 000 volt. I mottagningsstationer sänks spänningen till ungefär 10 000 volt, innan en del går vidare till tyngre industrier. Resten fördelas ut i lokalnätet via mindre nätstationer, där spänningen sänks till 230 volt för att sedan hamna i ditt eluttag.

Vi har runt 25 000 elnätskunder i fyra kommuner. För att elen ska komma fram som den ska både underhåller, bygger ut och gräver vi ner delar av elnätet. Det gör vi för att se till att hålla leveranssäkerheten på topp, så att du i största möjliga mån slipper strömavbrott hemma hos dig. Vid strömavbrott ser våra driftledare till att elen kopplas om för att begränsa avbrottet och våra kunniga montörer skickas ut för att reparera felet.

Vårt elnätsområde (elområde 3)

Antal nätkunder: ca 25 000
Överförd energi: 385 GWh
Max effekt: 86 MW

Senast granskad: 2021-04-09