När hämtas mina sopor?

Ladda ner vår app och mata in din adress för att få pushnotis om nästa hämtningsdag.

Läs mer om våra appar

Avfall och återvinning

Så sorterar vi soporna i Trollhättan

Det är vi på Trollhättan Energi som tömmer dina sopkärl och ser till att allt avfall blir återvunnet, men den viktigaste rollen i miljöarbetet har du. I sopkärlen delar du upp och slänger endast matavfall och restavfall. Restavfallet är det som blir kvar när du har sorterat bort exempelvis plast, glas, papper och metall som du lämnar till någon av våra återvinningsstationer runt om i kommunen. Grovavfall, kemikalier och elektronik ska lämnas till Återvinningscentralen Håjum. Tack för ett gott samarbete!

Läs mer om hur du sorterar här.

 
Trollhättan Energi