Så sorterar vi soporna i Trollhättan

Det är vi på Trollhättan Energi som tömmer dina sopkärl och ser till att allt avfall blir återvunnet, men den viktigaste rollen i miljöarbetet har du. I sopkärlen delar du upp och slänger endast matavfall och restavfall. Restavfallet är det som blir kvar när du har sorterat bort exempelvis plast-, glas-, papper- och metallförpackningar som du lämnar till någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen. Grovavfall, kemikalier och elektronik ska lämnas till återvinningscentralen Håjum. Tack för ett gott samarbete!

Vanliga frågor och svar

Öppettider återvinningscentralen Håjum

Återvinningscentralen

Idag, 20 maj

0900-1900

Imorgon, 21 maj

0900-1900

Telefonnummer
020-89 90 00

Adress
Verkmästarevägen 20

Skyltar på återvinningscentralen och kund på rampen

Så sorterar du

Det är vi på Trollhättan Energi som tömmer dina sopkärl och ser till att allt avfall blir återvunnet, men den viktigaste rollen i miljöarbetet har du. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall här.

Sopbilar i solnedgång

Hämtningsdagar

I samband med större helger kan ordinarie sophämtningsdag tillfälligt ändras.

Ändra ditt abonnemang

Logga in på Mina sidor för att se vad du har för avfallsabonnemang.

Senast granskad: 2022-06-22