Länge leve solen

Solen ger klimatsmart och prisvärd el under många år och bidrar till att hålla ner företagets kostnader och samtidigt stärka ert varumärkes miljöprofil. Solpaneler har en förväntad livslängd på 30-40 år och forskningen visar att solenergi passar perfekt även i ett lite mer solfattigt land som Sverige.

Köp solceller - så funkar det

Solceller - företag

Låt solen göra företaget självförsörjande på el

Sätt solceller på ditt industritak, på bostadsrättsföreningens tak eller ladugården, så har du tagit ett första steg mot att bli självförsörjande på förnyelsebar el. Du kan dessutom välja att sälja eller lagra överskottet. Trollhättan Energi kan erbjuda dig olika typer av solcellspaket.

 
Trollhättan Energi