Solnedgång över Trollhättan

Låt solen göra företaget självförsörjande på el

Försäljningen av solceller har tagit fart ordentligt, det finns fler aktörer på marknaden än någonsin tidigare. Vi ser att vi inte längre har ett behov att fylla. Därför har vi under våren 2023 beslutat att inte längre sälja solcells-lösningar till privatpersoner eller företag. De anläggningar vi tidigare har installerat och driftsatt kommer vi självfallet att fortsätta hjälpa med service och garantiärenden. 

Du kan fortfarande teckna ett mikroproduktionsavtal med oss om din anläggning har en kapacitet på max 63 A. I första hand går din egenproducerade el till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder ersätter vi dig för det överskottet. För att erhålla ersättningen behöver också teckna elavtal på konsumtionen med oss.

Läs mer under Avtal mikroproduktion och el. Har du en produktionsanläggning med kapacitet på mer än 63 A kontakta vår kundservice då andra avtal och ersättningar gäller.

Senast granskad: 2022-06-08