Solnedgång över Trollhättan

Låt solen göra företaget självförsörjande på el

Försäljningen av solceller har tagit fart ordentligt, det finns fler aktörer på marknaden än någonsin tidigare. Vi ser att vi inte längre har ett behov att fylla. Därför har vi under våren 2023 beslutat att inte längre sälja solcells-lösningar till privatpersoner eller företag. De anläggningar vi tidigare har installerat och driftsatt kommer vi självfallet att fortsätta hjälpa med service och garantiärenden. 

Du kan fortfarande teckna ett produktionsavtal med oss. För att erhålla ersättningen behöver också teckna elavtal på konsumtionen med oss.

När du tecknar ett produktionsavtal hos oss får du:

  • I första hand går din egenproducerade el till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder ersätter vi dig för det överskottet. Din ersättning ifrån oss prissätts enligt timspot. Med ett timspotsberäknat elpris menas att elen prissätts för varje timma utifrån din timproduktion. På fakturan redovisas detta som ett snittpris minus avdrag för inköpskostnader och avgifter till svenska kraftnät.
  • Du får också en ersättning för nätnyttan från ditt nätbolag*, för närvarande 4,50 öre/kWh.
  • Om du inte redan har tecknat ett avtal med Trollhättan Energi på din konsumtion erbjuder vi ett rörligt elavtal för din elanvändning till att börja med. Påslaget är 2 öre/kWh samt att en fast månadsavgift tillkommer på 45 kronor. Du kan självklart välja ett av våra andra aktuella avtal istället. Kontakta kundservice om du vill ha hjälp och rådgivning.

Teckna ett produktionsavtal här

Senast granskad: 2022-06-08