Låt solen göra företaget självförsörjande på el

Sätt solceller på ditt industritak, på bostadsrättsföreningens tak eller ladugården, så har du tagit ett första steg mot att bli självförsörjande på förnyelsebar el. Du kan dessutom välja att sälja eller lagra överskottet.

Vi erbjuder olika typer av solpanelsinstallationer för privathushåll och företag. Vi använder den senaste och effektivaste tekniken – ett optimerat växelomriktat system där varje solpanel monteras med en egen strömoptimerare. På så sätt kan varje enskild panel leverera maximal effekt. 

Solcellspaket för företagare

  Flerfamiljshus Större hyresfastighet
(ca 16 lägenheter)
Industri/företag
Solcellspaketen är cirkapriser och varierar beroende på förutsättningar. Kontakta oss för exakt offert.
Anläggning 10 kW 30 kW 50 kW
Årsproduktion 10 000 kWh 30 000 kWh 50 000 kWh
Anläggningsyta 63 kvm 179 kvm 297 kvm
Antal solpaneler 36 st 107 st 179 st
Pris exkl. moms 152 000 kr 360 000 kr 480 000 kr

Solkalkylen

Solkalkylen hjälper dig att se hur mycket du kan spara genom att sätta solceller på taket och bli din egen elproducent Priset i solkalkylen är ett cirkapris och varierar beroende på förutsättningar.

Senast granskad: 2022-06-08