Avfall och återvinning

Sopsortering och återvinning i Trollhättan

Vi jobbar med att samla in dina sopor för återanvändning, återvinning och omvandling till ny energi. Men vi kan inte göra arbetet utan dig. Genom att du hjälper oss och sorterar ditt hushållsavfall kan vi se till att det återanvänds på ett kostnadseffektivt sätt, någonting som i slutänden gynnar miljön och därmed även dig.

Du hittar sorteringsguide A-Ö längre ner på sidan.

Matavfall

Matavfall är allt organiskt material som exempelvis rester från frukt, grönsaker, potatis, bröd, fisk och kött men också kaffefilter och tepåsar och ska sorteras i papperspåse.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet används för att tillverka biogas – ett fossilfritt fordonsbränsle som är mycket bättre för miljön än bensin och diesel. Till skillnad från fossila bränslen bidrar inte biogas till växthuseffekten när det förbränns. Idag används biogas i Trollhättan till att driva stadsbussar, sopbilar, många av kommunens tjänstebilar och förstås privata personbilar. Restprodukterna från biogastillverkningen används också: Biogödsel går till jordbruket och varmvattnet återanvänds till själva tillverkningen.

Varför sorterar vi matavfall i papperspåse?

Eftersom vi i Trollhättan gör biogas av matavfallet är det bättre att från början sortera ut det i papperspåsar gjorda av träflis som kan gå med matavfallet direkt till rötningsprocessen. De gamla plastpåsarna var tvungna att först sorteras ut. Nu kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar. Andra fördelar med papperspåse:

 • Mindre klimatpåverkan – lägre transportkostnad då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar
 • Bättre och renare biogas
 • Ingen extra kostnad för hushållen
 • Mindre lukt i hemmet (vid korrekt användning)

Vad ska jag tänka på när jag använder papperspåsen?

 • Använd alltid den gröna hållaren som du fått av oss tillsammans med papperspåsen.
 • Använd inga lock, låt påsen andas och innehållet torka.
 • Vik ut botten ordentligt (rektangulär form och platt botten).
 • Låt påsen luftas runtom – ventilation är superviktigt!
 • Fyll den max till den streckade linjen (annars är påsen svårt att stänga).
 • När du stänger påsen, vik in kortsidorna och rulla ihop den ordentligt.
 • Byt ut påsen var 3:e eller 4:e dag eller tidigare.
 • Tvätta ditt kärl så att inga matrester finns kvar – det är ett sätt att undvika ohyra i kärlet.
 • Fläckar på utsidan av påsen innebär inte att den läcker. Det betyder att den andas och fungerar som den ska.

Hur får jag som bor i hus nya papperspåsar?

Du som bor i villa klämmer fast en ej använd papperspåse i locket på matavfallskärlet. Nya påsar lämnas då vid nästkommande tömning. Är det mer bråttom än så kan du själv hämta papperspåsar på Återvinningscentralen Håjum (fråga personalen på plats).

Hur får jag som bor i lägenhet nya papperspåsar?

Du som bor i lägenhet kontaktar din hyresvärd, bovärd, bostadsrättsförening eller vaktmästare så fixar de nya påsar till dig. Är det mer bråttom än så kan du själv hämta papperspåsar på Återvinningscentralen Håjum (prata med personalen på plats).

Återvinn matfett

Till matfett räknas smör, matolja, frityrolja, olja från konserver och inläggningar och rester från matlagning. Matfett får inte spolas ner i avloppet, då ställer det till problem. Det stelnar och orsakar stopp, både under din diskbänk och i Trollhättans avloppsnät. Återvinn därför matfettet istället för att hälla ut det. Använd olja från exempelvis soltorkade tomater till en dressing eller fett från stekning till en sås. Stelnat fett i stekpanna kan du torka ur med hushållspapper och slänga i papperspåsen, men övrigt fett är bäst att hälla över i en PET-flaska och lämna in på återvinningscentralen. Det insamlade fettet återanvänds i produkter som tvål, stearinljus och tvättmedel.

Restavfall

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, grovavfall, elektronikprylar och farligt avfall. Till restavfall räknas bland annat blöjor, disktrasor, kuvert, cigarettfimpar, grillkol och dammsugarpåsar.

Du som bor i villa lägger ditt restavfall i det gröna kärlet som töms var fjärde vecka. De gröna kärlen finns i olika storlekar och du kan välja ett mindre eller större om ditt nuvarande kärl inte matchar hushållets mängd av restavfall. Läs mer om våra priser och abonnemang här.

Vad händer med restavfallet?

Restavfallet förbränns och energin omvandlas till el och fjärrvärme. Avancerad reningsutrustning gör att farliga rökgaser inte släpps ut och ur askan återvinns metaller.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är bland annat löv, gräsklipp, ogräs och äpplen. Helt enkelt det som finns i din trädgård.

Du som har trädgård känner säkert till att du inte får slänga trädgårdsavfall i sopkärlen eller i skogs- och parkområden. Du har istället tre olika alternativ för att ta hand om ditt trädgårdsavfall:

 • Kompostera avfallet i din trädgård och få bra gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
 • Beställ ett separat kärl för trädgårdsavfall. Kärlet rymmer 370 liter och får innehålla komposterbart trädgårdsavfall om max 100 kg/hämtning. Vi tömmer det sen varannan vecka mellan april och oktober.
 • Kör själv ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen Håjum.

Här kan du läsa mer om hur du beställer ett trädgårdsavfall.

Tömning av trädgårdsavfall

Ett par veckor innan vi börjar hämtningarna får du ett brev av dem om vilken veckodag och vilka veckor ditt trädgårdsavfall kommer hämtas. Om du har hämtning på jämna veckor tömmer vi kärlet mellan veckorna 14-46. Har du hämtning på ojämna veckor tömmer vi mellan veckorna 15-47.

Tänk på att:

 • Ställ kärlet vid tomtgränsen med handtaget mot gatan senast klockan 06.00 på hämtningsdagens morgon.
 • Kärlet får bara innehålla komposterbart trädgårdsavfall – alltså inte sten, jord, aska eller grus.
 • Sjuk växtlighet, så som smittad Buxbom och invasiva främmande arter som till exempel Jättebalsamin och Jättebjörnloka, ska slängas väl förslutet i containern för brännbart restavfall på Återvinningscentralen Håjum.
 • Avfallet får max väga 100 kilo.
 • En 10-liters hink med äpple väger cirka 6 kilo.

Vid utebliven tömning

Vid utebliven tömning av trädgårdsavfallet ska du kontakta vår kundservice på telefon 020-89 90 00.

Så säger du upp ditt abonnemang

Du säger upp ditt abonnemang genom att kontakta kundservice.

Tänk på att kärlet ska vara tomt och rengjort när vi hämtar tillbaka det.

Farligt avfall

Till farligt avfall hör saker som kan vara giftiga, cancerframkallande, explosiva, miljöfarliga eller brandfarliga om de hamnar i de vanliga hushållssoporna eller spolas ner i avloppet.

Hit räknas bland annat batterier, glödlampor, elektronik, målarfärg och nagellack – saker som vi ofta har hemma. Sortera dem därför noga och lämna in ditt farliga avfall till återvinningscentralen Håjum. Vi tar hand om det på ett säkert och hållbart sätt.

Här kan du lämna in ditt farliga avfall

 • Återvinningscentral Håjum
 • OK på Kronogården
 • Preem på Överby
 • Kommunens depå i Sjuntorp
 • Vid affären Kryddlunds i Åsaka

Glödlampor, batterier och småelektronik

Samlaren är ett insamlingsskåp där du kan lämna in glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik. Här hittar du Samlaren:

 • ICA Maxi Överby
 • ICA Kvantum Jätten
 • ICA Supermarket Sylte
 • Willys

Vitvaror

Om du har kyl- och frysmöbler du behöver bli av med kan du få de hämtade kostnadsfritt vid tomtgräns av oss. Hämtning sker varannan fredag och du anmäler hämtning genom att ringa Kundservice. Det går också bra att själv lämna in kyl- och frysmöblerna på återvinningscentral Håjum.

Övriga vitvaror som spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och spisfläktar ska lämnas till återvinningscentralen.

Grovsopor

Grovsopor är sånt som kommer från hemmet så som exempelvis en trasig cykel, gammalt kakel, mormors utslitna soffa eller en kaffeservis du inte längre använder.

Grovsopor ska sorteras ut och lämnas in på återvinningscentral Håjum.

Sorteringsguide A-Ö

Klicka på första bokstaven i avfallslistan för att se hur ditt avfall ska sorteras.

 
Trollhättan Energi