Sortering och återvinning i Trollhättan

Den bästa återvinningen är alltid den som inte behöver ske. Det vill säga att du väljer produkter som du kan använda om och om igen och tar hand om dina prylar så att de inte behöver kastas. När avfallet väl uppstår är det vi som ansvarar för att samla in det för återvinning och omvandling till ny energi. Men vi kan inte göra arbetet utan dig. Det är viktigt att du hjälper oss och sorterar avfallet så att vi kan se till att det återanvänds på ett kostnadseffektivt sätt, någonting som i slutänden gynnar miljön och därmed även dig.

Om du inte sorterar rätt eller struntar i att använda papperspåsen till matavfallet försöker vi alltid prata med dig i första hand. I förlängningen kan detta leda till utebliven tömning och höjda avgifter.

Sorteringsguide

På Sveriges avfallsportal får du all information om hur du sorterar och återvinner på rätt sätt.

Sorteringsguide

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-12-18