Vatten- och avloppsnätet i Trollhättan

Vi ser till att det finns rent vatten till ungefär 50 000 personer i Trollhättans kommun och delar av Vänersborg. Vattnet hämtar vi från Göta Älv, men innan det når din kran har vi renat och kontrollerat kvaliteten. När du duschat, tvättat händerna, kört diskmaskinen eller spolat i toaletten, så tar vi hand om avloppsvattnet och renar det innan vattnet släpps ut i Göta Älv igen.

Vanliga frågor och svar

Två killar fotograferade bakifrån i ett avloppsreningsverk

Avloppsvatten

Grundregeln är enkel; bara kiss, bajs och toapapper i toaletten. Läs mer om hur avloppssystemet är uppbyggt här.

Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige tar vi det för givet, men så är det inte överallt runt om i världen. Här kan du läsa mer om Trollhättans dricksvatten.

Regn och regndroppe

Dagvatten

Regn och smältvatten, så kallat dagvatten, ska inte till vårt avloppsreningsverk. Vi behöver tillsammans ta hand om det på andra sätt genom att ledas bort från tak, gator, parker, fastigheter och andra hårdare ytor för att undvika exempelvis översvämningar. Här kan du läsa mer om vilket ansvar du har som fastighetsägare och vad du kan göra.

Lämna mätarställning

För att debiteringen av vatten- och avloppstaxan ska bli rätt är det viktigt att du läser av och skickar in din mätarställning varje år. Läs mer om detta här.

Senast granskad: 2022-06-23