Driftinformation

Har du ett akut ärende eller upptäckt att något inte står rätt till? Ex ett strömavbrott, vattenläcka, fjärrvärmeläcka eller dylikt? Ring vårt journummer 0520-49 74 00 som är öppet dygnet runt.

Då och då händer det att olyckan är framme, eller att saker inte fungerar som de ska. I sådana lägen är det allra viktigaste för oss att lokalisera och åtgärda problemet. För dig är det däremot information som är allra viktigast, så att du vet vad som händer, hur lång tid avbrottet varar med mera. Här får du information om oförutsedda fel och avbrott.

SMS vid driftstörning

Vid driftstörningar använder Trollhättan Energi en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta avstängningar. Vid en kris eller vid mindre allvarliga störningar som till exempel ett elavbrott eller en vattenläcka får alla mobiltelefoner som finns registrerade i området information på sms. SMS går ut till alla över 18 år, men är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går sms ut även till barnet.

Systemet vi använder skickar ett sms och/eller ett e-postmeddelande till din mobiltelefon. Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av avbrottet eller störningen. Via länken nedan har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobilnummer, e-postadress och adresser. Här kan du även ta bort uppgifter.

Vi är tacksamma om du som har fritidsboende eller tillfälligt boende i någon av våra kommuner kontrollerar att du finns med i registret. Kommunen har skyldighet att informera om störningar eller avbrott i vattenförsörjningen, som till exempel en planerad vattenavstängning eller vattenläcka. Vårt register är baserat på data från Bisnode och teleoperatörerna, uppgifterna lämnar vi inte ut till någon. De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med GDPR, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Pågående
Uppdaterad: Idag 14:00

Planerad avstängning av vatten

Hej. Vattenavstängningen på Albertsvägen 64 - 73. Lyckebergsplatsen 4 - 10 samt Dammgatan 1 , idag är förlängd till 15:30. Du som får detta SMS är sannolikt berörd. Vid påsläpp av vattnet igen kan missfärgat vatten förekomma. Spola en stund så försvinner det. Med vänlig hälsning Hans Trollhättan Energi

Pågående
Uppdaterad: Idag 10:00

Planerad avstängning av vatten

Hej. Vi kommer att stänga av vattnet på Albertsvägen 63, 64, 66, 68, 69 a, b. 71, 73. Lyckebergsplatsen 4, 6, 8, 10 samt Dammgatan 1. I dag mellan klockan 10:00 - 14:00 på grund av byte av servis. Kan bli klart tidigare. Du som får detta SMS är sannolikt berörd. Vid påsläpp av vattnet igen kan missfärgat vatten förekomma. Spola en stund så försvinner det. Med vänlig hälsning Hans Trollhättan Energi

Pågående
Uppdaterad: 2021-03-03 16:00

Planerat strömavbrott

Torsdag 11 mars mellan klockan 10:00 - 15:00 kommer vi att stänga av strömmen för våra kunder mellan Mon - Sålebo på grund av inkoppling av ny elstation.

Med vänlig hälsning Daniel Trollhättan Energi 

Pågående
Uppdaterad: 2021-03-03 16:00

Planerat strömavbrott

Torsdag 11 mars mellan klockan 10:00 - 15:00 kommer vi att stänga av strömmen för våra kunder mellan Mon - Sålebo på grund av inkoppling av ny elstation.

Med vänlig hälsning Daniel Trollhättan Energi 

Pågående
Uppdaterad: 2021-01-22 10:50

Just nu utför vi underhållsröjning i och omkring Öresjö och Hjärtum

Vi arbetar kontinuerligt med att gräva ner och ersätta luftburna elledningar i marken för att trygga elleveransen till alla Trollhättebor. Hittills har vi i området grävt ner en stor del av alla elledningar och arbetar med att koppla in dessa löpande.

I de områden där det fortfarande finns luftledningar kvar behöver vi underhållsröja ledningsgatorna längs med våra högspänningsledningar från högväxande träd för att undvika att höststormar eller snöoväder får träden att falla ner över ledningarna. Högväxande träd så som gran, tall och björk med mera avverkas medan lågväxande vegetation lämnas kvar. Träd utanför ledningsgatorna som bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall fälls.

Särskild överenskommelse finns mellan oss som ledningsägare och dig som fastighetsägare gällande exempelvis julgransodling i ledningsgata. Därför röjs träd som nått en höjd över 2,5 meter vid detta röjningstillfälle.

Arbetet beräknas pågå under vecka 47-02.

Har du som fastighetsägare några särskilda önskemål kring röjningen ber vi dig kontakta vår Kundservice på 020-89 90 00.