Driftinformation

Har du ett akut ärende eller upptäckt att något inte står rätt till? Ex ett strömavbrott, vattenläcka, fjärrvärmeläcka eller dylikt? Ring vårt journummer 0520-49 74 00 som är öppet dygnet runt.

Då och då händer det att olyckan är framme, eller att saker inte fungerar som de ska. I sådana lägen är det allra viktigaste för oss att lokalisera och åtgärda problemet. För dig är det däremot information som är allra viktigast, så att du vet vad som händer, hur lång tid avbrottet varar med mera. Här får du information om oförutsedda fel och avbrott.

SMS vid driftstörning

Vid driftstörningar använder Trollhättan Energi en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta avstängningar. Vid en kris eller vid mindre allvarliga störningar som till exempel ett elavbrott eller en vattenläcka får alla mobiltelefoner som finns registrerade i området information på sms. SMS går ut till alla över 18 år, men är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går sms ut även till barnet.

Systemet vi använder skickar ett sms och/eller ett e-postmeddelande till din mobiltelefon. Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av avbrottet eller störningen. Via länken nedan har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobilnummer, e-postadress och adresser. Här kan du även ta bort uppgifter.

Vi är tacksamma om du som har fritidsboende eller tillfälligt boende i någon av våra kommuner kontrollerar att du finns med i registret. Kommunen har skyldighet att informera om störningar eller avbrott i vattenförsörjningen, som till exempel en planerad vattenavstängning eller vattenläcka. Vårt register är baserat på data från Bisnode och teleoperatörerna, uppgifterna lämnar vi inte ut till någon. De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med GDPR, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Pågående
Uppdaterad: 2020-11-24 10:20

Just nu utför vi underhållsröjning i och omkring Åsaka.

Vi arbetar kontinuerligt med att gräva ner och ersätta luftburna elledningar i marken för att trygga elleveransen till alla Trollhättebor. Hittills har vi i området grävt ner en stor del av alla elledningar och arbetar med att koppla in dessa löpande.

I de områden där det fortfarande finns luftledningar kvar behöver vi underhållsröja ledningsgatorna längs med våra hög- och lågspänningsledningar från högväxande träd för att undvika att höststormar eller snöoväder får träden att falla ner över ledningarna. Högväxande träd så som gran, tall och björk med mera avverkas medan lågväxande vegetation lämnas kvar. Träd utanför ledningsgatorna som bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall fälls.

Särskild överenskommelse finns mellan oss som ledningsägare och dig som fastighetsägare gällande exempelvis julgransodling i ledningsgata. Därför röjs träd som nått en höjd över 2,5 meter vid detta röjningstillfälle.

Arbetet beräknas pågå under vecka 47-02.

Har du som fastighetsägare några särskilda önskemål kring röjningen ber vi dig kontakta vår Kundservice på 020-89 90 00.

Pågående
Uppdaterad: 2020-11-22 14:00

Planerad avstängning av vatten

Vi kommer att stänga av vattnet på Bergkullevägen 211 - 259 ojämna nummer den 24 november mellan klockan 07:30 - 16:00 på grund av att Bravida ska göra underhåll på ledningsnätet. Kan bli klart tidigare. Nödvattentank kommer att vara uppställd vid Bergkullevägen 203. Vid påsläpp av vattnet igen kan missfärgat vatten förekomma. Spola en stund så försvinner det.

Med vänlig hälsning Hans Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-19 04:48

Strömavbrott – ÅTGÄRDAT

Strömavbrottet i Öresjö är åtgärdat. Om du fortfarande inte har ström, ring vårt journummer 0520-497400. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-19 03:28

Strömavbrott, osäker prognos

Just nu har vi ett strömavbrott i Öresjö. Felsökning pågår. Vi kan tyvärr inte ge någon prognos om när felet är åtgärdat eller svar på varför vi har strömavbrott. Från och med nu lägger vi ut löpande information på vår webb, trollhattanenergi.se och på Facebook. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-16 15:23

Planerat strömavbrott

Idag kl 16:00-16:45 kommer vi att stänga av strömmen för våra kunder i området Norra Björke på Norra Björkevägen 73, Granelidsvägen 6-8 samt Djupedalsvägen 15,17 på grund av urkoppling av reservkraftverk samt återgång efter kabelfelet. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-14 23:41

Strömavbrott – ÅTGÄRDAT

Strömavbrottet i Norra Björke är åtgärdat och samtliga skall ha strömmen tillbaka. Om du fortfarande inte har ström, ring vårt journummer 0520-497400. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-14 22:13

Strömavbrott

Ett kabelfel har lokaliserats på Granelidsvägen. Vi har börjat förbereda inkoppling av reservkraftverk som kommer förse Granelidsvägen och Djupedalsvägen med el. Vi beräknar vara färdiga 23:30. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-14 21:37

Strömavbrott

Just nu har vi ett strömavbrott i Norra Björke på Granelidsvägen samt Djupedalsvägen där kunderna är delvis spänningslösa. Klockan 21:40 kommer vi bryta spänningen för att felsöka samt koppla in reservkraft. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-14 20:25

Strömavbrott, osäker prognos

Just nu har vi ett strömavbrott i Norra Björke. Felsökning pågår. Vi kan tyvärr inte ge någon prognos om när felet är åtgärdat eller svar på varför vi har strömavbrott. Från och med nu lägger vi ut löpande information på vår webb, trollhattanenergi.se och på Facebook. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-14 19:21

Strömavbrott – ÅTGÄRDAT

Strömavbrottet i Norra Björke på Granelidsvägen samt Djupedalsvägen är åtgärdat. Om du fortfarande inte har ström, ring vårt journummer 0520-497400. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-14 18:46

Planerat strömavbrott

Vi kommer behöva göra ett kort strömavbrott klockan 19:00 för våra kunder i området Norra Björke på Granelidsvägen samt Djupedalsvägen på grund av säkringsbyte. Ni som får ett SMS om detta är med stor sannolikhet berörda. Mvh David Trollhättan Energi

Avslutat
Uppdaterad: 2020-11-03 12:25

Avstängning värme och varmvatten

Hej! Vi kommer att stänga av värme och varmvatten på Tingvallavägen 18-24, Magnus Åbergsgatan 10 och Elviusgatan 4 på fredagen 6/11 mellan kl 07:30 - 16:00, på grund av underhåll av ledningsnätet. OBS! Tidigare avisering om avstängning i morgon onsdag 4/11 gäller inte längre. Ni som får SMS är sannolikt berörda. När vi släppt på varmvattnet kan det dröja innan det kommer, så spola varmvattenkranen några minuter. Mvh Trollhättan Energi