Låt Trollhättans solenergi värma din bostad

Att installera solceller på taket till villan sänker inte bara din energikostnad. Det höjer samtidigt värdet på bostaden. Det är en strategisk miljöinvestering som dessutom gör att du kan sälja anläggningens energiöverskott.

Försäljningen av solceller har tagit fart ordentligt, det finns fler aktörer på marknaden än någonsin tidigare. Vi ser att vi inte längre har ett behov att fylla. Därför har vi under våren 2023 beslutat att inte längre sälja solcells-lösningar till privatpersoner eller företag. De anläggningar vi tidigare har installerat och driftsatt kommer vi självfallet att fortsätta hjälpa med service och garantiärenden. 

Du kan fortfarande teckna ett mikroproduktionsavtal med oss. I första hand går din egenproducerade el till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder ersätter vi dig för det överskottet. För att erhålla ersättningen behöver också teckna elavtal på konsumtionen med oss.

Läs mer nedan under Avtal mikroproduktion och el.

Vanliga frågor och svar

Tjej blåser på vindsnurra

Avtal mikroproduktion och el

Trollhättan Energi köper gärna din överskottsel, läs mer om avtal och förutsättningar här.

Senast granskad: 2022-06-20