Avtal mikroproduktion och el

Vi har ett av marknadens förmånligaste avtal när det gäller överskottsproduktion och vill gärna köpa din överskottsel som uppstår ibland under året. För att vi ska kunna göra detta behöver du även vara elhandelskund på din konsumtion.

När du tecknar ett mikroproduktionsavtal hos oss får du:

 • Ersättning för din överskottsproduktion som baseras på ditt volymvägda timprisvärde på din produktion minus avdrag för inköpskostnader och avgifter till Svenska kraftnät (nu cirka 2 öre per kWh). Du får också 10 öre extra per kWh (gäller i 12 månader från avtalsstart).
 • Du får även en ersättning för nätnyttan från ditt nätbolag*, för närvarande 5,60 öre/kWh.
 • Om du inte redan har tecknat ett avtal med Trollhättan Energi på din konsumtion erbjuder vi ett rörligt elavtal för din elanvändning till att börja med. Påslaget 2 öre/kWh samt att en fast månadsavgift tillkommer på 29 kronor. Du kan självklart välja ett av våra andra aktuella avtal istället. Kontakta kundservice om du vill ha hjälp och rådgivning.

Våra aktuella elavtal och priser

*Gäller för dig som är elnätskund hos Trollhättan Energi

Tips!

Du har även möjlighet till skattereduktion. Nuvarande ersättning är på 60 öre/kWh som matas ut på elnätet, upp till 30 000 kWh. Skattereduktionen betalas ut av skatteverket en gång per år i samband med din deklaration. Läs mer på www.skatteverket.se

Teckna ett mikroproduktionsavtal här

 • Uppgifter om producenten

 • Uppgifter om mikroproduktionsanläggningen (exempelvis din solcellsanläggning)

 • Anläggnings-ID består av 18 siffror
 • Uppgifter om konsumtionsanläggningen

  Samma adress som produktionsanläggningen. Har du redan ett elavtal med oss idag behöver du bara fylla i uppgifterna om produktionsanläggningen. 
 • Anläggnings-ID består av 18 siffror
 • Kontouppgifter

  Om du väljer att få utbetalningen på samma faktura får du både ersättningen för överskottselen, kostnaden för den el du köper av oss, eventuella kostnader för exempelvis sophämtning, vatten och värme och ersättningen för nätnyttan* på samma faktura. Väljer du att få ersättningen för överskottselen och ersättningen för nätnyttan* utbetald till ditt konto får du kostnaden för den el du köper av oss på en separat faktura. *Gäller för dig som är elnätskund hos Trollhättan Energi
 • Betalningsmottagare

  Trollhättan Energi AB
  Box 933
  461 29 Trollhättan

  Bankgiro: 5302-8379
  Organisationsnummer: 556194-6921
 • OBS! Har du ett fast elavtal idag med en annan elleverantör så glöm inte och se över vilken uppsägningstid du har.

Senast granskad: 2022-12-01