Avtal mikroproduktion och el

Vi vill gärna köpa din överskottsel. För att vi ska kunna göra detta behöver du även vara elhandelskund hos oss på din konsumtion.

När du tecknar ett mikroproduktionsavtal hos oss får du:

  • I första hand går din egenproducerade el till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder ersätter vi dig för det överskottet. Din ersättning ifrån oss prissätts enligt timspot. Med ett timspotsberäknat elpris menas att elen prissätts för varje timma utifrån din timproduktion. På fakturan redovisas detta som ett snittpris minus avdrag för inköpskostnader och avgifter till svenska kraftnät. Du får också 10 öre extra per kWh de första 12 månaderna från avtalsstart.
  • Du får också en ersättning för nätnyttan från ditt nätbolag*, för närvarande 5,60 öre/kWh.
  • Om du inte redan har tecknat ett avtal med Trollhättan Energi på din konsumtion erbjuder vi ett rörligt elavtal för din elanvändning till att börja med. Påslaget 2 öre/kWh samt att en fast månadsavgift tillkommer på 29 kronor. Du kan självklart välja ett av våra andra aktuella avtal istället. Kontakta kundservice om du vill ha hjälp och rådgivning.

Våra aktuella elavtal och priser

*Gäller för dig som är elnätskund hos Trollhättan Energi

Tips!

Du har även möjlighet till skattereduktion. Nuvarande ersättning är på 60 öre/kWh som matas ut på elnätet, upp till 30 000 kWh. Skattereduktionen betalas ut av skatteverket en gång per år i samband med din deklaration. Läs mer på www.skatteverket.se

Teckna ett mikroproduktionsavtal här

Senast granskad: 2022-12-01