Avtal mikroproduktion och el

Vi har ett av marknadens förmånligaste avtal när det gäller överskottsproduktion och vill gärna köpa din överskottsel som uppstår ibland under året. För att vi ska kunna göra detta behöver du även vara elhandelskund på din konsumtion.

Längre ner på denna sidan finns ett förmånligt avtal för ersättning på den el du levererar ut på elnätet, och för den el som du köper av oss. Utöver ersättningen från oss får du även ersättning från ditt Nätbolag.

 • Ersättningen för överskottsproduktionen baseras på ditt volymvägda timmedelpris + 10 öre.
 • Du får även en ersättning för nätnyttan från ditt nätbolag*, för närvarande 5,60 öre/kWh.
 • Om du inte redan har tecknat ett avtal med Trollhättan Energi på din konsumtion erbjuder vi ett rörligt elavtal för din elanvändning till att börja med. Detta elavtal baseras på ett månadsspotpris samt ett påslag som för närvarande är 2 öre/kWh. En fast månadsavgift tillkommer dessutom på 29 kronor. Du kan självklart även välja ett fastprisavtal istället, kontakta då Kundservice för aktuellt pris, eller kika här och teckna avtal. Har du redan ett elavtal med oss idag behöver du bara fylla i uppgifterna om produktionsanläggningen. Priserna är inklusive moms. Läs mer i våra villkor om avtalet. Du kan enkelt övergår till ett fast avtal när du önskar.

På samma faktura* får du alltså både ersättningen för överskottselen, kostnaden för den el du köper av oss och ersättningen för nätnyttan.
*Gäller för dig som är elnätskund hos Trollhättan Energi

Säljaren måste ha autogiro kopplat till fakturan. Beställ autogiro här. Autogirot kommer innefatta samtliga fakturor.
Du har även möjlighet till skattereduktion. Nuvarande ersättning är på 60 öre/kWh som matas ut på elnätet, upp till 30 000 kWh. Skattereduktionen betalas ut av skatteverket en gång per år i samband med din deklaration. Läs mer på www.skatteverket.se.

 

Teckna mikroproduktionsavtal här

 • Uppgifter om producenten

 • Uppgifter om produktionsanläggningen

 • Anläggnings-ID består av 18 siffror
 • Uppgifter om förbrukningsanläggningen

  På samma adress som produktionsanläggningen.
 • Anläggnings-ID består av 18 siffror
 • Autogirouppgifter

 • Betalningsmottagare

  Trollhättan Energi AB
  Box 933
  461 29 Trollhättan

  Bankgiro: 5302-8379
  Organisationsnummer: 556194-6921
 • OBS! Har du ett fast elavtal idag med en annan elleverantör så glöm inte och se över vilken uppsägningstid du har.

Senast granskad: 2022-06-15