Vi producerar och säljer enbart förnybar energi

Trollhättan Energi säljer enbart förnybar energi. Vi producerar också el med hjälp av vattenångan från vårt kraftvärmeverk på Lextorp, där vi eldar flis från skogen. Det innebär i praktiken att vi är återförsäljare av vår egen lokalproducerade el.

Vi producerar vår el på kraftvärmeverket i Lextorp. Rester, som kvistar och grenar, från skogsavverkning blir till flis. Flisen eldas på kraftvärmeverket och värmer upp vatten som skickas ut till fjärrvärmehushållen i Trollhättan. Ångan från vattenuppvärmningen driver en turbin som genererar energi. Energin omvandlas till el som gör att du kan tända lamporna i ditt hem.

Trollhättan Energi har ett avtal med E.On som innebär att vi säljer och köper el via elbörsen NordPool med hjälp av dem. Det innebär i praktiken att vi är återförsäljare av vår egen lokalproducerade el.

En illustration av hur vi gör el

Senast granskad: 2022-06-23