El

Så gör vi el i Trollhättan

Trollhättan Energi säljer enbart förnybar energi. Vi producerar också el med hjälp av vattenångan från vårt kraftvärmeverk på Lextorp, där vi eldar flis från skogen. Det innebär i praktiken att vi är återförsäljare av vår egen lokalproducerade el.

Vi producerar vår el på kraftvärmeverket i Lextorp. Rester, som kvistar och grenar, från skogsavverkning blir till flis. Flisen eldas på kraftvärmeverket och värmer upp vatten som skickas ut till fjärrvärmehushållen i Trollhättan. Ångan från vattenuppvärmningen driver en turbin som genererar energi. Energin omvandlas till el som gör att du kan tända lamporna i ditt hem.

Trollhättan Energi har ett avtal med E.On som innebär att vi säljer och köper el via elbörsen NordPool med hjälp av dem. Det innebär i praktiken att vi är återförsäljare av vår egen lokalproducerade el.

 
Trollhättan Energi