Använd ditt vatten smart – för att du är vatten värd

Vatten är vårt absolut viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Att vi har rent och gott vatten att dricka, brygga kaffe på eller koka pastan i, tar vi nog alla för givet. I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten per person och dygn. Genom att göra enkla, smarta val i vardagen som att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och samla regnvatten i en tunna kan du vara med och bidra till en mer hållbar vattenanvändning.

Varför behöver vi i Trollhättan tänka på hur vi använder dricksvattnet?

I Trollhättan har vi en bra tillgång till dricksvatten från Vänern och Göta älv. Under sommarmånaderna, när delar av Sverige och Världen kan uppleva vattenbrist, påverkar det sällan oss. Trots detta tjänar vi alla på att tänka klokt kring vår vattenanvändning. Dels för att det är en naturresurs som inte är oändlig och dels för att det går åt mycket energi när vi producerar och renar vatten. 

Tips på hur du kan bli en smart vattenanvändare

 • Drick kranvatten. Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi och är 250 gånger dyrare än att tappa upp en liter vatten från kranen. Tips: Ställ en tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Duscha istället för att bada. Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar cirka 36 liter.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner. Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Laga droppande kranar och läckande toalettstolar. För varje minut som kranen står och rinner går det åt cirka 6 liter vatten.
 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast så att vattnet inte dunstar bort. Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.

Rent vatten för ett hållbart liv
Att du alltid har rent vatten i kranen, kan duscha när du vill och att toaletterna funkar. Det är sånt som vi på Trollhättan jobbar med. Bland annat. Och vi gör det alltid med fokus på en hållbar utveckling utifrån FN:s globala mål. Här berättar vår kvalitetsansvariga Sandra Magnusson mer om bakgrunden till Vattenpaketet 2026, som kan knytas till det globala hållbarhetsmålet nummer 6: "Rent vatten och sanitet för alla".

Vattenfakta

 • I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Trenden är sjunkande vilket betyder att vi har blivit mer effektiva med vår vattenanvändning.
 • Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.
 • I Trollhättan har vi tre så kallade vattenkiosker där du kan hämta dricksvatten vid exempelvis avbrott i vattenleveransen.
 • Just nu genomför vi den största investeringen någonsin för att säkra bra dricksvatten även för Trollhättans kommande generationer. Vi kallar det Vattenpaketet.

Tips när du fyller din pool, spa eller badtunna

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och följ gärna våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt.

 • Planera din fyllning för den bör ta tid. Om du fyller med högt flöde kan rost och avlagringar släppa inne i ledningarna och vattnet kan bli grumligt både för dig och dina grannar. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten.
 • Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Då finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Använd en trädgårdsslang eller liknande.
 • Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne.
 • Använd kallvatten istället för varmvatten för att vara energismart.
 • Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2022-12-28