Man håller förpackningar i kök.

En rätt sorterad förpackning kan återvinnas om och om igen

Du som bor i Trollhättan ska sortera ut och lämna dina hushållsförpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar och batterier på någon av Trollhättans 25 återvinningsstationer. Visste du till exempel att om du sorterar och återvinner en plastförpackning halverar du klimatpåverkan, jämfört med om du slänger den i restavfallet? Så fortsätt sortera – det är guld värt.

Trollhättans återvinningsstationer

Nya regler kring förpackningsinsamling

 • Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, är ansvarig för insamlingen av förpackningar.
 • I Sverige har vi ett så kallat producentansvar för förpackningar sedan 1994. Syftet med producentansvaret är att den som säljer en förpackning också ska ansvara för att den återvinns. Idag är problemet bristen på cirkularitet: att förpackningar inte återanvänds eller återvinns i tillräckligt hög grad. I Trollhättan, precis som många andra kommuner i Sverige, ser vi att ungefär en tredjedel av det som slängs i restavfallet är förpackningar som skulle kunna återvinnas, något som inte är hållbart i längden.
 • Den bästa återvinningen är såklart den som inte behöver ske. Det vill säga att du väljer produkter som du kan använda om och om igen. När det inte går och det uppstår något form av avfall är det du som privatperson som är ansvarig för att sorterar och återvinna avfallet på rätt sätt.

Nästa steg: Hemsortering

Nästa steg i förändringen är att göra det ännu enklare att återvinna förpackningar genom införande av fastighetsnära insamling, eller Hemsortering, som vi på Trollhättan Energi kallar det. Senast 2027 ska Hemsortering vara i drift i alla kommuner. Trollhättan Energi satsar på att införa det för alla villaägare i Trollhättan redan under 2025.

För de flesta villaägare innebär Hemsortering att du får två nya kärl med fyra fack vardera för att enklare kunna återvinna förpackningarna hemma. Trollhättan Energis nya Hemsorteringsbilar hämtar sedan avfallet och kör det vidare till återvinning.

Vad innebär den nya förpackningsförordningen för mig?

Vad innebär den nya förpackningsförordningen för mig som privatperson?

 • Under 2024 ska du fortsätta återvinna dina förpackningar på återvinningsstationerna precis som vanligt. Kontakta Trollhättan Energi om du vill felanmäla eller ge oss feedback på annat sätt.
 • Under 2025 får de flesta som bor i villa Hemsortering i form av två fyrfackskärl där du kan återvinna hushållsförpackningar av plast, papper, metall och glas (färgat och ofärgat) samt tidningspapper, mat- och restavfall. Dessutom följer en liten separat behållare med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Här kan du läsa mer om Hemsortering.
 • Bor du i lägenhet är det din fastighetsägare som är ansvarig för att se till att det finns möjlighet till bra återvinning i fastigheten. Senast den 1 januari 2027 ska alla ha tillgång till Hemsortering. Prata med din fastighetsägare om du har frågor.

Vad innebär den nya förpackningsförordningen för mig som äger ett flerbostadshus?

 • Senast den 1 januari 2027 ska alla ha tillgång till Hemsortering. Detta innebär att du som fastighetsägare behöver se över möjligheterna till sortering i din/dina fastigheter. Det finns flera alternativ att välja bland som till exempel så kallade krantömda behållare (kan vara både nergrävda och på mark) eller kärl. Här finns Avfall Sveriges riktlinjer ”Handbok för avfallsutrymmen” där du kan läsa mer om vad som gäller vid om- eller nybyggnation av avfallsutrymmen. Vi vill gärna ha en dialog med dig för att hitta den bästa lösningen och kommer bjuda in till ett öppet hus under första kvartalet av 2024.
 • Eftersom förpackningsinsamlingen ska bekostats av producenterna innebär hämtning av förpackningsavfall, från och med 1 januari 2024, ingen kostnad för dig som fastighetsägare vid tömning var fjärde vecka (gäller glas-, metall-, papper- och plastförpackningar). Vid behov kan du också välja hämtning varannan vecka för papper- och plastförpackningar utan extra kostnad. Se avfallstaxan i sin helhet här.
 • Från och med den 1 januari 2024 inför vi regelbunden tömning, var fjärde vecka, av glas- och metallförpackningar från flerfamiljshus. Detta innebär att du som fastighetsägare eller fastighetsskötare inte längre ska ringa in till Trollhättan Energi och beställa tömning av dessa kärl. Den nya, regelbundna tömningen, ingår dessutom i ordinarie avfallstaxa. Önskar du tömning oftare, fler eller större kärl ber vi dig att kontakta Trollhättan Energi.

Vad innebär den nya förpackningsförordningen för mig som driver ett företag eller en verksamheter?

 • Från och med den 1 januari 2024 är du skyldig att sortera ut förpackningsavfallet och återvinna det.
 • Insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter ingår inte i det kommunala ansvaret. Som verksamhet kan du alltså själv välja vem du vill som ska hämta dina förpackningar och Trollhättan Energi är en möjlig leverantör. Kontakta Trollhättan Energi om du är intresserad och vill veta mer.
 • Trollhättan Energi är fortsatt ansvarig för att samla in mat- och restavfall från verksamheter i Trollhättan.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2024-01-02