Betalning och faktura

För att göra det enkelt för dig som kund får du som har flera abonnemang hos oss allt samlat på en och samma faktura. Exempelvis el, elnät, vatten och avlopp, avfall och återvinning, fjärrvärme eller fiber. Det ger en bra överblick och gör det enklare att hantera betalningarna. På Mina sidor kan du logga in och se dina betalda och obetalda fakturor.

Fakturaperiod

Vi fakturerar månadsvis både till dig som är privatkund och företagskund.

Betalningsvillkor

Betalning ska ske i rätt tid. Om så inte sker har Trollhättan Energi AB, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av konsumenten, förutom fakturabeloppet, fodra ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen, samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställande av betalning eller annan förpliktelse.

E-faktura

Med e-faktura slipper du få en pappersfaktura med posten. Istället hamnar den direkt i din internetbank. Logga in på Mina sidor för att ändra till E-faktura.

Kivra

För att minska antalet pappersfakturor och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot din faktura digitalt har vi nu anslutit oss till Kivra. Använder du Kivra och får din faktura från oss via posten? Bra! Då kommer du att få en e-postavisering när du har ny faktura från oss i din Kivra-låda. Därför är det viktigt att du loggar in på Kivra och kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer.

Om du inte har Kivra och ändå vill ha din faktura digitalt kan du anmäla dig till E-faktura via Mina Sidor.

Autogiro

Med autogiro dras pengarna från ditt bankkonto automatiskt på förfallodagen. Pappersfakturan får du som vanligt. Vill du betala med autogiro fyller du i ett medgivande, det gäller tills vidare och du kan när som helst återkalla det och välja att betala räkningarna via pappersfaktura eller E-faktura.

Observera att din autogiroanmälan gäller alla abonnemang på Trollhättan Energi.

Du kan beställa autogiro på två olika sätt:

Fakturaadress

Vi tar endast emot e-faktura – Svefaktura (inte faktura per mejl eller PDF). Svefaktura är standard för e-fakturor i Sverige. Du kan läsa mer om lagkravet hos Myndigheten för digital förvaltning här.

Organisationsnummer Trollhättan Energi AB: 556194-6921
Organisationsnummer Trollhättan Energi Elnät AB: 556686-0879

Vid e-faktura krävs GLN-nummer

Trollhättan Energi AB: 7365561946925
Trollhättan Energi Elnät AB: 7365566860875
Kalltorp Kraft HB: 7369696353528
Grönt Bränsle AB: 7365591125406

Vår operatör är InExchange.

Tänk på att ange referens

Observera att vi har referenskontroll och en korrekt referens måste anges i referensfältet på fakturan. En korrekt referens består i normalfallet av 4 siffror som beställaren anger.

För dig utan affärssystem eller bokföringsprogram

Vi erbjuder dig som inte har ett affärssystem eller ett bokföringsprogram att kostnadsfritt registrera 100 fakturor per år via InExchange web. Läs mer om hur du kommer igång med InExchange-lösningen här.

Vanliga frågor och svar

Avbetalning vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Under särskilda omständigheter kan du som fastighetsägare få din anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp uppdelad på årliga betalningar. Enligt Vattentjänstlagen §36 står det att huvudman (Trollhättan Energi) har en skyldighet att fördela en anläggningsavgift på årliga betalningar under en viss tid om dessa villkor uppfylls:

  • Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  • Fastighetsägaren ska begära att avgiften fördelas
  • Slutligen krävs att fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet

En sådan avbetalning får sedan inte medges under längre tid än 10 år. Det gäller endast privatpersoner och det gäller inte vid nybyggnation. Det är alltså tre villkor som måste vara uppfyllda för att en avgift ska avbetalas och tidsgränsen är en maxgräns.

VA-skulden inklusive upplupen ränta förfaller till betalning i sin helhet när fastigheten övergår till annan ägare, alltså måste skulden som finns kvar då betalas helt.

Så här går det till:

1. Avslag på banklån

Om du som fastighetsägare inte har möjlighet att betala din VA-anslutning är det du som fastighetsägare som behöver agera för att visa att du inte kan betala avgiften. Detta innebär att Trollhättan Energi ställer krav på att banken har nekat dig lån. Beslutet om att banken inte beviljar lån på anslutningsavgiften ska lämnas skriftligt, innehålla belopp och vara undertecknat av en banktjänsteman. Du som fastighetsägare behöver också visa att det saknas andra tillgångar och att det går att ställa en godtagbar säkerhet. Ofta ställs säkerhet genom borgensman.

2. Ansök om VA-avbetalning hos Trollhättan Energi

Varje ärende prövas individuellt genom att du fyller i och skickar in en blankett. Blanketten hittar du på denna sida under relaterade dokument. Med ansökan ska du också bifoga uppgift om utgifter per månad och papper från banken där det finns med en underskrift från din banktjänsteman om att lån ej beviljas på anläggningsavgiften.

3. Ansökan behandlas

När vi fått in din ansökan behandlar vi den och meddelar dig om den har blivit beviljad eller om du får avslag.

4. Uppläggning av amorteringsplan

Om ansökan beviljas lägger vi upp en amorteringsplan på max 10 år.

Senast granskad: 2021-04-07