Koka dricksvattnet

När det finns misstankar om att dricksvattnet kan innehålla mikroorganismer uppmanar vi dig att koka ditt dricksvatten. Detta meddelas via Trollhättan Energis egna kanaler så som hemsida, Facebook och sms till boende i Trollhättan.

När ska jag koka vattnet?

När kokningsrekommendation råder måste du koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Tänk på också på att koka vattnet om du ska:

  • blanda saft eller andra drycker med vatten
  • brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
  • göra is
  • skölja frukt och grönsaker som inte kokas
  • borsta tänderna.

Hur vet jag att bakterierna i vattnet är döda?

Om du kokar upp vattnet till minst 100 grader (när det bubblar kraftigt) dör alla eventuella bakterier, parasiter och virus.

Kan jag duscha utan att först koka vattnet?

Ja det kan du. Däremot ska du undvika att svälja vattnet. Små barn ska inte leka i vattenspridare, barnbassänger eller liknande när kokningsrekommendationer gäller för dricksvattnet.

Går det att laga mat med vatten som inte är kokt innan?

Du kan koka till exempel makaroner och annan mat i kranvatten, men se till att vattnet når kokpunkten ordentligt. När du kokar mat, dödas bakterierna.

Hur ofta tas prover på dricksvattnet?

I Trollhättan tar vi prover på dricksvattnet regelbundet enligt ett kontrollprogram som följer lagstiftningen. Prover tas både i vattenverket vid Göta älv, i ledningsnätet och ute hos dig som kund.

Varför tar det sån tid att få provsvar?

Det tar tid att odla fram de mikroorganismer, som kan ha hamnat i dricksvatten, i laboratoriemiljö. Därför ber vi boende som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet koka sitt vatten till dess vi har fått nästa provresultat.

Kan jag bli sjuk?

Om vattnet är förorenat av mikroorganismer kan du bli illamående och eventuellt drabbas av kräkning och diarré. Kokningsrekommendationen är en förebyggande säkerhetsåtgärd.

Vem ska jag ringa till om jag känner mig sjuk?

Om du uppvisar symptom, kontakta din vårdcentral.

Hur länge gäller en kokningsrekommendation?

Det går inte att säga. Vi vidtar de åtgärder som krävs och provtagningar sker regelbundet. När vi är säkra på att vattnet inte är förorenat av mikroorganismer upphävs kokningsrekommendationen. Livsmedelsverket kräver två, på varandra följande provtagningar med godkänt resultat från ett ackrediterat laboratorium, innan kokningsrekommendationen kan hävas.

Fakta på fler språk

På Livsmedelsverkets sida finns faktablad på åtta olika språk (somaliska, persiska farsi, franska, finska, engelska, arabiska, tigrinska och nordsamiska) om vad du ska tänka på när kokningsrekommendation råder.

Länk till Livsmedelsverkets sida om att koka dricksvattnet

 

Senast granskad: 2022-06-17