Ett glatt gäng med viftande prideflaggor i ett soligt Trollhättan

Vi vill vara den goda kraften för generationer

Vi ägs av våra kunder och vi har ett uppdrag, nämligen: Att vara en aktiv aktör i stadens utveckling. Vi ska ansvara för tillförlitlig och hållbar infrastruktur och verksamhet, vara kostnadseffektiva och ge god service. Vår vision, affärsidé och våra mål är, tillsammans med våra värderingar, några av förutsättningarna för att vi ska kunna återinvestera i vår stad och göra ett bra jobb för hela Trollhättan, dess invånare och verksamheter. Trollhättan Energis strategi ägs av styrelsen och den är vägen mot vår vision. Under våren 2020 togs en ny strategi för en ny riktning fram till 2025.

Vår vision

Den goda kraften för generationer.

Vår affärsidé

Trollhättan Energi erbjuder hållbara produkter och tjänster baserat på infrastruktur inom energi, miljö och digital kommunikation, som ger mervärde för boende och verksamheter i Trollhättan.

Affärsidén uttrycker på ett konkret sätt vilka kundbehov vi som bolag tillgodoser; med vilka produkter, till vilka kunder och segment samt hur leveranser sker.

Vår organisation – ägare

Trollhättan Energi AB är ett bolag helägt av Trollhättan Stadshus AB som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad (Trollhättans Stadshus äger även Eidar och Kraftstaden Fastigheter). Trollhättan Energi är ägare av Trollhättan Energi Elnät AB till 100 procent. Trollhättan Energi äger 2/3 av bolaget Biogas Brålanda. Resten äger lantbrukarna i form av Biogas Dalsland, en ekonomisk förening. Kalltorp Kraft HB (elproduktion med vattenkraft) ägs av Trollhättan Energi AB och Arctic Paper Munkedals AB (50/50). Trollhättan Energi AB äger 51 % av Grönt Bränsle AB och resterande del ägs av Staaf och Kolstad Holding AB.

Styrelse Trollhättan Energi AB

Ordinarie ledamöter

(S)  Carina Lorentzon, Styrelseordförande
(M)  Abdul Farah, vice styrelseordförande
(S)   Jan-Ove Berntsson
(M)  Ann Eriksson Nordqvist
(M)  Jibran Gergy
(V)  Anna Foldemark
(C)  Sven-Arne Karlsson
(S)  Börje Kvist
(SD) Sonny Larsson
(S)  Andreas Lundh
(S)  Lena Nilsson
(MP) Esther O´Hara
(SD) Paul Öhman

Personalrepresentanter

Anders Holmedahl
Markus Rödin

Personalsuppleanter

Hans Johansson
Gustaf Frisk

Företagsledning

Pia Brühl Hjort, VD
Ulrika Frölin, VD-assistent

Senast granskad: 2021-04-09