Ett glatt gäng med viftande prideflaggor i ett soligt Trollhättan

Vi vill vara den goda kraften för generationer

Vi ägs av våra kunder och vi har ett uppdrag, nämligen: Att vara en aktiv aktör i stadens utveckling. Vi ska ansvara för tillförlitlig och hållbar infrastruktur och verksamhet, vara kostnadseffektiva och ge god service. Vår vision, affärsidé och våra mål är, tillsammans med våra värderingar, några av förutsättningarna för att vi ska kunna återinvestera i vår stad och göra ett bra jobb för hela Trollhättan, dess invånare och verksamheter. 

Vår vision

Den goda kraften för generationer.

Vår affärsidé

Trollhättan Energi erbjuder hållbara produkter och tjänster baserat på infrastruktur inom energi, miljö och digital kommunikation, som ger mervärde för boende och verksamheter i Trollhättan.

Affärsidén uttrycker på ett konkret sätt vilka kundbehov vi som bolag tillgodoser; med vilka produkter, till vilka kunder och segment samt hur leveranser sker.

Vår organisation – ägare

Trollhättan Energi AB är ett bolag helägt av Trollhättan Stadshus AB som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad (Trollhättans Stadshus äger även Eidar och Kraftstaden Fastigheter). Trollhättan Energi är ägare av Trollhättan Energi Elnät AB till 100 procent. Kalltorp Kraft HB (elproduktion med vattenkraft) ägs av Trollhättan Energi AB och Arctic Paper Munkedals AB (50/50). Trollhättan Energi AB äger 100 % av Grönt Bränsle AB (från 4 maj 2022). 

Styrelse Trollhättan Energi AB

Ordinarie ledamöter

(S)  Carina Lorentzon, Styrelseordförande
(C)  Sven-Arne Karlsson, vice styrelseordförande
(S)   Jan-Ove Berntsson
(M)  Ann Eriksson Nordqvist
(M)  Jibran Gergy
(V)  Anna Foldemark
(M)  Jimmy Augustsson
(S)  Börje Kvist
(SD) Torbjörn Karlsson
(S)  Andreas Lundh
(S)  Lena Nilsson
(MP) Esther O´Hara
(SD) Paul Öhman

Möt Trollhättan Energis styrelse
Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av alla kommuninvånare. Bolagsstyrelsen har det ytterste ansvaret och fattar beslut om verksamhetens inriktning, budget och investeringar. I vissa fall måste beslut också godkännas av ägaren i form av kommunfullmäktige. I styrelsen sitter representanter för kommunfullmäktiges partier och resultatet i kommunvalet avgör hur många representanter respektive parti har. Men i rollen som styrelseledamot har man som uppdrag att enbart se till bolagets bästa. Inget annat.

Personalrepresentanter

Vakant
Markus Rödin

Personalsuppleanter

Hans Johansson
Gustaf Frisk

Företagsledning

Pia Brühl Hjort, VD
Ulrika Frölin, VD-assistent

Senast granskad: 2022-06-23