Om oss

Vi vill vara hela stans miljöbolag

Vår vision, affärsidé och våra mål är, tillsammans med en öppen och positiv företagskultur, några av förutsättningarna för att vi ska kunna göra ett bra jobb för alla Trollhättebor. Det gör att vi också är omtyckta av både kunder och medarbetare. De senaste åren har företaget vuxit snabbt i takt med att vi har fått ett utökat ansvar, utvecklat både nya och befintliga affärsområden och dessutom tagit över fler verksamhetsområden.

Vision och affärsidé

Vår vision

Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Med hållbart menar vi: ett samhälle med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där vi som lever nu tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Med enkelt vardagsliv menar vi: att Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov. Vi strävar efter att göra vardagslivet enklare i Trollhättan med omnejd och skapa möjligheter för alla invånare och besökare att bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv.

Vår affärsidé

Trollhättan Energi erbjuder tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart och enkelt vardagsliv i Trollhättan med omnejd.

Våra inriktningsmål

I vår strävan mot vår vision om ett hållbart och enkelt vardagsliv har vi sex inriktningsmål att jobba mot:

  1. Trollhättan Energi har en stark ekonomi och vår totala taxa, för leverans av vatten och värme, överföring av el samt insamling av hushållsavfall, tillhör de 45 lägsta i landet.
  2. Våra kunder är nöjda med företaget, våra produkter och tjänster.
  3. Vi medverkar till ett fossilfritt Trollhättan liksom till Trollhättans övriga lokala miljömål 2030.
  4. Vi driver våra verksamheter med hög effektivitet samt återinvesterar i nät och anläggningar i en takt som ger hög leveranssäkerhet såväl idag som i framtiden.
  5. Trollhättan Energi är ett attraktivt arbetsgivarvarumärke med stark företagskultur, en jämställd, jämlik och sund arbetsplats samt en långsiktig, väl fungerande kompetensförsörjning.
  6. Trollhättan Energi upplevs som ett av de mest framsynta och handlingskraftiga kommunägda energibolagen.

Vår organisation – ägare

Trollhättan Energi AB är ett bolag helägt av Trollhättan Stadshus AB som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad (Trollhättans Stadshus äger även Eidar och Kraftstaden Fastigheter). Trollhättan Energi är ägare av Trollhättan Energi Elnät AB till 100 procent. Trollhättan Energi äger 2/3 av bolaget Biogas Brålanda. Resten äger lantbrukarna i form av Biogas Dalsland, en ekonomisk förening. Kalltorp Kraft HB (elproduktion med vattenkraft) ägs av Trollhättan Energi AB och Arctic Paper Munkedals AB (50/50). Trollhättan Energi AB äger 51 % av Grönt Bränsle AB och resterande del ägs av Staaf och Kolstad Holding AB.

Styrelse Trollhättan Energi AB

Ordinarie ledamöter

(S)  Carina Lorentzon, Styrelseordförande
(M)  Abdul Farah, vice styrelseordförande
(S)   Jan-Ove Berntsson
(M)  Ann Eriksson Nordqvist
(M)  Jibran Gergy
(V)  Anna Foldemark
(C)  Sven-Arne Karlsson
(S)  Börje Kvist
(SD) Sonny Larsson
(S)  Andreas Lundh
(S)  Lena Nilsson
(MP) Esther O´Hara
(SD) Leo Stridh

Personalrepresentanter

Anders Holmedahl
Markus Rödin

Personalsuppleanter

Hans Johansson
Gustaf Frisk

Företagsledning

Pia Brühl Hjort, VD
Ulrika Frölin, VD-assistent

 
Trollhättan Energi