Vi vill vara den goda kraften för generationer

Vi ägs av våra kunder och vi har ett uppdrag, nämligen: Att vara en aktiv aktör i stadens utveckling. Vi ska ansvara för tillförlitlig och hållbar infrastruktur och verksamhet, vara kostnadseffektiva och ge god service. Vår vision, affärsidé och våra mål är, tillsammans med våra värderingar, några av förutsättningarna för att vi ska kunna återinvestera i vår stad och göra ett bra jobb för hela Trollhättan, dess invånare och verksamheter. 

Vår vision

Den goda kraften för generationer.

Vår affärsidé

Trollhättan Energi erbjuder hållbara produkter och tjänster baserat på infrastruktur inom energi, miljö och digital kommunikation, som ger mervärde för boende och verksamheter i Trollhättan.

Affärsidén uttrycker på ett konkret sätt vilka kundbehov vi som bolag tillgodoser; med vilka produkter, till vilka kunder och segment samt hur leveranser sker.

Vår organisation – ägare

Trollhättan Energi AB är ett bolag helägt av Trollhättan Stadshus AB som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad (Trollhättans Stadshus äger även Eidar och Kraftstaden Fastigheter). Trollhättan Energi är ägare av Trollhättan Energi Elnät AB till 100 procent. Kalltorp Kraft HB (elproduktion med vattenkraft) ägs av Trollhättan Energi AB och Arctic Paper Munkedals AB (50/50). Trollhättan Energi AB äger 100 % av Grönt Bränsle AB (från 4 maj 2022). Streemi AB (kommunikationsoperatör) ägs till 49 procent av Trollhättan Energi AB och de resterande procenten av ägarskapet delas av Uddevalla Energi AB och AB StrömstaNET.

Styrelse Trollhättan Energi AB

Ordinarie ledamöter

( C )  Sven-Arne Karlsson, Ordförande
( S )  Lena Nilsson, Vice ordförande
( M)  Jimmy Augustsson 
( M)  Rosie Baho
( S )  Jan-Ove Berntsson (Adjungerad Elnät AB)
( V )  Anna Foldemark
( M )  Christer Jonsson (Adjungerad Elnät AB)
( S )  Anette Karlsson (Adjungerad Elnät AB)
(SD)  Torbjörn Karlsson (Adjungerad Elnät AB)
( S )  Börje Kvist
( S )  Andréas Lundh
( KD)  Dana Roman Blomster 
(SD)  Yngvar Amundsen

Trollhättan Energis styrelse 2023

Trollhättan Energis styrelse 2023

Personalrepresentanter

Gustaf Frisk, Personalrepresentant
Henrik Jernberg, Personalrepresentant
Hans Johansson, Personalrepresentant, suppleant
Maria Malmgren, Personalrepresentant, suppleant

Företagsledning

Pia Brühl Hjort, VD
Ulrika Frölin, styrelsesekreterare och VD-assistent

Senast granskad: 2024-02-22