Illustration av det nya vattenverket.

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

Trollhättans befintliga dricksvattenverk togs i drift 1962 och har nått sin tekniska livslängd. Redan 2016 fattade styrelsen för Trollhättan Energi ett beslut om att starta projektering av ett nytt vattenverk och en ny råvattenledning från Vänern, och sedan dess har arbetet med planering och projektering varit i full gång. Nu i veckan var det dags att fatta beslut om att påbörja byggnationen av det nya vattenverket.

– Ett nytt vattenverk är nu färdigprojekterat för att möta dagens krav på dricksvattenberedning. Det är dock högst sannolikt att framtiden innebär förändrade krav på dricksvattenproduktion eller ändrade förutsättningar. Det nya vattenverket är därför förberett för att kunna växa. Det finns exempelvis möjlighet till utbyggbarhet i form av yta på fastigheten kring verket, att docka på ytterligare beredningssteg eller öka kapaciteten i funktioner, säger Malin Dahlstedt, projektledare Överby vattenverk på Trollhättan Energi.   

Det nya vattenverket kommer att byggas intill det befintliga vattenverket på Överby. På så vis kan befintliga utgående huvudvattenledningar och befintligt råvattenintag fortsätta användas. Projektets budget är beräknad till 850 miljoner kronor och total byggtid inklusive montage av installationer och driftsättning av processen beräknas till drygt fyra år. Om Trollhättan Energi får klartecken i kommunfullmäktige kommer arbetet under hösten att inledas med trädavverkning, omläggning av en befintlig gång- och cykelväg och etablering av byggområdet.

Vattenverket är en del i Trollhättan Energis satsning Vattenpaketet – ett investeringspaket i fyra delar – som syftar till att säkra bra dricksvatten även för kommande generationer.

Ny råvattenledning från Vänern

Parallellt med det nya vattenverket projekteras även en ny råvattenledning, som även den är en del i Vattenpaketet, med syftet att göra Vänern till ny huvudvattentänkt för Trollhättan. Göta älv som är Trollhättans nuvarande huvudvattentäkt kommer istället att bli reservvattentäkt.  

– Vi har slutit ett samverkansavtal med Uddevalla Vatten AB kring råvattenledningen som sträcker sig från Vänern till Överby. Beslut om genomförande planeras tas i januari 2025 med beräknad byggstart under 2026, säger Synnöve Holm, enhetschef Vatten på Trollhättan Energi.

År 2030 beräknas det nya vattenverket tillsammans med den nya råvattenledningen stå redo för att leverera vatten från Vänern och Trollhättan Energi kan därmed säkra rent dricksvatten för alla Trollhättebor i ytterligare 50 år.

Läs mer om projekten Nytt vattenverk med råvattenledning från Vänern

Läs mer om Vattenpaketet

Nyheten publicerad: 2024-06-20

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.