Restavfall

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, grovavfall, elektronikprylar och farligt avfall. Till restavfall räknas bland annat blöjor, disktrasor, kuvert, cigarettfimpar, grillkol och dammsugarpåsar.

I Trollhättan samlar vi in ungefär 7 000 ton restavfall varje år och av det restavfallet är det bara en tredjedel som egentligen borde vara där. Resten är matavfall och förpackningar som går att återvinna på annat vis. Om vi alla hjälps åt att göra rätt kan vi minska restavfallet med 4 500 ton per år. En rejäl vinst både för plånbok och miljö.

Du som bor i villa lägger ditt restavfall i det gröna kärlet som töms var fjärde vecka. De gröna kärlen finns i olika storlekar och du kan välja ett mindre eller större om ditt nuvarande kärl inte matchar hushållets mängd av restavfall.

Vad händer med restavfallet?

Restavfallet förbränns och energin omvandlas till el och fjärrvärme. Avancerad reningsutrustning gör att farliga rökgaser inte släpps ut och ur askan återvinns metaller.

Senast granskad: 2022-06-22