Smidig fjärrvärmecentral för villan

Via din fjärrvärmecentral i villan ställer du in önskad värme- och varmvattentemperatur. Sedan sköts allt automatiskt. Din fjärrvärmecentral kräver dock lite tillsyn och engagemang då och då och det finns några delar du bör kontrollera regelbundet – framförallt vintertid. Alla fjärrvärmecentraler ser olika ut, så titta i din manual som är specifik för just din fjärrvärmecentral. Den beskriver var de olika delarna sitter i din anläggning. Vi på Trollhättan Energi hjälper dig givetvis med installation och service.

Fjärrvärmen kommer till din villa i form av vatten som värmts upp i våra värmeverk. Hemma hos dig ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för varmvattnet och en för värmen i ditt hus. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till att värma upp husets eget värmesystem och tappvarmvatten

.Illustration av en fjärrvärmeväxlare

Serviceavtal

Det är bra att se över sin anläggning någon gång per år. Då kan eventuella fel åtgärdas i tid och du slipper kostnader för skador och ökad energianvändning. Vill du vara riktigt säker på att din anläggning alltid fungerar som den ska, teckna ett serviceavtal med oss. I serviceavtalet ingår:

  • Ett personligt besök/år där vi grundligt ser över och servar din anläggning
  • Hjälp dygnet runt – Om något går fel kan du ringa vår jour, dygnet runt, året om

Pris: 550 kr/år – fyll i serviceavtalet (se Relaterade dokument) och skicka in det med e-post till kundservice@trollhattanenergi.se eller skicka med vanlig post till:

Trollhättan Energi
att: Serviceavtal fjärrvärme
Box 933
461 29 Trollhättan

Kontakta kundservice om du har frågor eller funderingar kring din fjärrvärmeanläggning. Du har alltid tillgång till statistik över din anläggning via Mina Sidor.

Checklista och skötselråd för dig som bor i villa

Egenkontroll

En fjärrvärmecentral kräver lite tillsyn och engagemang då och då och det finns några delar du bör kontrollera regelbundet – framförallt vintertid. Alla fjärrvärmecentraler ser olika ut, så titta i din manual som är specifik för just din fjärrvärmecentral. Den beskriver var de olika delarna sitter i din anläggning.

Avbrott

Om vi har haft ett fjärrvärmeavbrott, kyls systemet ner och då kan packningarna i din central krympa något. Då kan det börja droppa litegrand. Ställ en hink under och se hur mycket vatten det blir. Avvakta tills all värme är tillbaka. Misstänker du problem eller om det kommer mycket vatten – kontakta kundservice.

Kallt på övervåningen

Då kan trycket i din fjärrvärmecentral vara dåligt. Trycket bör ligga mellan 0,8–1,5 bar, är det lägre än så är det bra om du fyller på vatten i systemet. Är du osäker på hur du gör? Kontakta kundservice.

Ojämnt varma element?

Om dina element är kalla i övre kanten och varma i nedre delen så har du troligtvis luft i systemet. Luft i systemet kan också orsaka oljud. Då är det dags att lufta elementet. Kom ihåg att kolla trycket efter det att du luftat. Är du osäker på hur du gör? Här finns filmer som guidar dig.

Motionera termostaterna

Vrid termostaterna och ställ in dem rätt. Ett vanligt fel på elementen är att termostaten fastnar i stängt läge efter sommaren. Förebygg genom att varje höst vrida upp och ner termostaterna 2–3 gånger vid ett tillfälle. Ha termostater i första hand fullt öppna (i maxläge). Vrid endast ner dem i de rum där du önskar ha svalare, till exempel sovrum och förråd. Är det för varmt då termostaterna är fullt öppna så är det ett tecken på att det går ut för mycket värme till fastigheten, alltså helt onödig energianvändning. Sänk då värmekurvan på din fjärrvärmecentral eller kontakta kundservice.

Felsökning

     
Fel Trolig orsak Åtgärd
Dålig värme och inget varmvatten/låg varmvattentemperatur i hela huset Problem i fjärrvärmeleveransen 1. Kontrollera om vi har några driftstörningar i ditt område.
2. Kontakta kundservice.
Dålig värme i hela huset men varmvatten finns Trycket är dåligt 1. Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är
lägre är det bra om du fyller på vatten.
2. Lufta elementen.
3. Kontakta kundservice.
  Cirkulationspumpen har stannat

1. Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd.
2. Starta om cirkulationspumpen.
3. Kontakta kundservice.

  Reglercentralen är felinställd 1. Kontrollera temperaturinställningarna i regleringscentralen. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentralen här. 
2. Kontakta kundservice.
Dålig värme i delar av huset Trycket är dåligt 1. Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är
lägre är det bra om du fyller på vatten.
2. Lufta elementen.
3. Kontakta kundservice.
  Elementtermostaten kärvar 1. Smörj upp ventilen eller byt termostat.
2. Kontakta kundservice.
Låg eller hög varmvattentemperatur i hela huset Felaktig injustering 1. Justera temperaturen på tappvarmvattnet.
2. Kontakta kundservice.
Låg eller hög varmvattentemperatur i delar av huset Fel på blandaren 1. Byt eller reparera blandaren.
2. Kontakta en VVS-firma
Vatten på golvet Trycket har ökat och säkerhetsventilen har lättat 1. Kontrollera att säkerhetsventilen har stängt efter att trycket minskat igen och att inget mer
vatten rinner ur röret från säkerhetsventilen.
2. Fortfarande vatten? Kontakta vår kundservice.

Felanmälan

Om du inte löser felet med denna checklista och behöver vår hjälp – ring kundservice under vardagar klockan 08.00-16.00. Är ärendet akut, ring oss på journummer: 0520-49 74 00 som är öppet dygnet runt. Utanför ordinarie arbetstider anlitar vi SOS som i sin tur kopplar in vår beredskap för att åtgärda felet.

Relaterade dokument och e-tjänster

Senast granskad: 2021-04-09