Fjärrvärme

Smidig fjärrvärmecentral för villan

Via din fjärrvärmecentral i villan ställer du bara in önskad värme- och varmvattentemperatur. Sedan sköts allt automatiskt. Vi på Trollhättan Energi hjälper dig givetvis med installation och service.

Fjärrvärmen kommer till din villa i form av vatten som värmts upp i våra värmeverk. Hemma hos dig ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för varmvattnet och en för värmen i ditt hus. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till att värma upp husets eget värmesystem och tappvarmvatten.

Skötselråd

En fjärrvärmecentral kräver inte mycket tillsyn men det finns några delar som du bör kontrollera regelbundet – framförallt vintertid. Alla fjärrvärmecentraler ser olika ut, så titta i din manual som är specifik för just din fjärrvärmecentral, var de olika delarna sitter i din anläggning. I denna checklista kan du läsa mer om hur du tar hand om din fjärrvärmecentral.

Serviceavtal

Det är bra att se över sin anläggning någon gång per år, då kan eventuella fel åtgärdas i tid och du slipper kostnader för skador och ökad energianvändning. Vill du vara riktigt säker på att din anläggning alltid fungerar som den ska, teckna ett serviceavtal med oss.

I serviceavtalet ingår:

  • Ett personligt besök/år där vi grundligt ser över och servar din anläggning
  • Hjälp dygnet runt – Om något går fel kan du ringa vår jour, dygnet runt, året om

Pris: 550 kr/år – fyll i detta dokument och skicka till oss på: kundservice@trollhattanenergi.se eller till:

Trollhättan Energi
att: Serviceavtal fjärrvärme
Box 933
461 29 Trollhättan

Kontakta kundservice om du har frågor eller funderingar kring din fjärrvärmeanläggning. Du har alltid tillgång till statistik över din anläggning via Mina Sidor.

 
Trollhättan Energi