Abonnemang och taxor för ägare till flerfamiljshus och verksamheter i Trollhättan

Sophämtningen i Trollhättans kommun finansieras via taxor och av 290 kommuner ligger Trollhättan på 64:e plats på listan över Sveriges lägsta taxor (enligt Nils Holgersson-rapporten 2023). Återvinning ska bedrivas till självkostnadspris, så det du betalar används alltså för att täcka våra kostnader för bland annat personal, sopbilar och återvinningsprocesser.

Avfallstaxan består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta grundavgiften betalar alla oavsett om huset är bebott eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. Alla taxor angivna på denna sida avser år 2024.

Grundavgift 

Alla avgifter anges exklusive moms.
Kundgrupp Avgift 2024
Flerbostadshus 254 kronor/lägenhet
Affär, kontor, industri och andra verksamheter 296 kronor/hämtställe

Avgift mat- och restavfall

Taxeklass 1: i direkt anslutning till tomtgräns
Taxeklass 2: 0-3 meter, hämtas innanför dörr (trösklar får inte förekomma), återplaceras inte.
Taxeklass 3: 0-3 meter, hämtas innanför dörr (trösklar får inte förekomma) och återplaceras.
Taxeklass 4: 3-10 meter, hämtas innanför dörr (trösklar får inte förekomma), återplaceras inte.
Taxeklass 5: 3-10 meter, hämtas innanför dörr (trösklar får inte förekomma) och återplaceras.

Avgifter för abonnemang med hämtning och behandling av mat- och restavfall. Avgift avser kronor per kärl och år. Alla avgifter anges exklusive moms. *Endast för restavfall.
Abonnemang 140 liter 190 liter 240 liter 370 liter* 660 liter*
Hämtning 3 gånger/vecka
Taxeklass 1 5 304 kronor 7 332 kronor 8 621 kronor 12 012 kronor 20 782 kronor
Taxeklass 2 5 633 kronor 7 728 kronor 9 065 kronor 12 665 kronor 21 883 kronor
Taxeklass 3 5 914 kronor 8 131 kronor 9 509 kronor 13 330 kronor 23 002 kronor
Taxeklass 4 5 990 kronor 8 227 kronor 9 629 kronor 13 495 kronor 23 285 kronor
Taxeklass 5 6 706 kronor 9 175 kronor 10 709 kronor 15 067 kronor 25 850 kronor
Hämtning 2 gånger/vecka
Taxeklass 1 3 536 kronor 4 888 kronor 5 747 kronor 8 008 kronor 13854 kronor
Taxeklass 2 3 755 kronor 5 152 kronor 6 043 kronor 8 443 kronor 14 589 kronor
Taxeklass 3 3 942 kronor 5 421 kronor 6 339 kronor 8 886 kronor 15 334 kronor
Taxeklass 4 3 994 kronor 5 485 kronor 6 419 kronor 8 997 kronor 15 523 kronor
Taxeklass 5 4 470 kronor 6 117 kronor 7 139 kronor 10 045 kronor 17 234 kronor
Hämtning 1 gång/vecka
Taxeklass 1 1 768 kronor 2 444 kronor 2 874 kronor 4 004 kronor 6 927 kronor
Taxeklass 2 1 878 kronor 2 576 kronor 3 022 kronor 4 222 kronor 7 294 kronor
Taxeklass 3 1 971 kronor 2 710 kronor 3 170 kronor 4 443 kronor 7 667 kronor
Taxeklass 4 1 997 kronor 2 742 kronor 3 210 kronor 4 498 kronor 7 762 kronor
Taxeklass 5 2 235 kronor 3 058 kronor 3 570 kronor 5 022 kronor 8 617 kronor
Hämtning 1 gång/2 vecka
Taxeklass 1 884 kronor 1 222 kronor 1 438 kronor 2 002 kronor 3 464 kronor
Taxeklass 2 939 kronor 1 289 kronor 1 511 kronor 2 111 kronor 3 647 kronor
Taxeklass 3 986 kronor 1 355 kronor 1 585 kronor 2 222 kronor 3 834 kronor
Taxeklass 4 998 kronor 1 371 kronor 1 605 kronor 2 250 kronor 3 881 kronor
Taxeklass 5 1 118 kronor 1 530 kronor 1 785 kronor 2 512 kronor 4 309 kronor
Hämtning 1 gång/4 veckor
Taxeklass 1 442 kronor 611 kronor 718 kronor 1 002 kronor 1 732 kronor
Taxeklass 2 470 kronor 644 kronor 755 kronor 1 055 kronor 1 824 kronor
Taxeklass 3 493 kronor 678 kronor 793 kronor 1 111 kronor 1 917 kronor
Taxeklass 4 499 kronor 686 kronor 802 kronor 1 125 kronor 1 941 kronor
Taxeklass 5 559 kronor 765 kronor 893 kronor 1 256 kronor 2 154 kronor

Avgift hämtning i avfallsutrymme

Denna hämtningsavgift tillkommer om kärlet behöver hämtas inne i ett avfallsutrymme (maximalt avstånd 10 meter).

Hämtningsintervall Tillägg per kärl och år
Alla avgifter anges exklusive moms.
1 gång/vecka 3 590 kronor
1 gång/2 veckor 1 795 kronor
1 gång/4 veckor 898 kronor
1 gång/8 veckor 449 kronor

Avgift förpackningsavfall flerbostadshus

Alla avgifter anges exklusive moms.
Papper- och plastförpackningar (kärlstorlek: 140 – 660 liter) Avgift/år 2024
2 gånger/vecka 8 540 kronor
1 gång/vecka 2 848 kronor
1 gång/2 veckor 0 kronor
1 gång/4 veckor 0 kronor

 

Alla avgifter anges exklusive moms.
Metallförpackningar och tidningar (kärlstorlek: 140 – 660 liter) Avgift/år 2024
1 gång/vecka 4 270 kronor
1 gång/2 veckor 1 424 kronor
1 gång/4 veckor 0 kronor
1 gång/8 veckor 0 kronor

 

Alla avgifter anges exklusive moms.
Glasförpackningar (kärlstorlek: 140 – 240 liter) Avgift/år 2024
1 gång/vecka 4 270 kronor
1 gång/2 veckor 1 424 kronor
1 gång/4 veckor 0 kronor
1 gång/8 veckor 0 kronor

Avgift nedgrävda/ovan jord behållare befintliga abonnemang

Abonnemang Upp till 1,0 m3 1,1-1,5 m3 1,6-3,0 m3* 3,1-5 m3*
Alla avgifter anges exklusive moms.
*Endast för restavfall.
Matavfall 1 gång/vecka 5 048 kronor 8 201 kronor    
Restavfall 1 gång/vecka 10 071 kronor 16 667 kronor 37 770 kronor 62 950 kronor

Avgift nedgrävda/ovan jord behållare nya abonnemang

Abonnemang 0-3 m3 3-6 m3
Alla avgifter anges exklusive moms.
Matavfall 1 gång/vecka 9 600 kronor  – 
Matavfall 1 gång/2 veckor 4 800 kronor  – 
Restavfall 1 gång/vecka 37 770 kronor 48 000 kronor
Restavfall 1 gång/2 veckor 18 885 kronor 24 000 kronor

Extratömning

Alla kunder med ett abonnemang har möjlighet att beställa en extratömning av kärl. Tömning sker inom två arbetsdagar från beställning. Avgift för flerbostadshus och verksamheter: 450 kronor exklusive moms.

Utbyte av kärl

Det går bra att byta kärl av olika anledningar. Avgift/kärl och gång: 160 kronor exklusive moms.

Grovavfall i container

Avgift för hämtning och behandling av grovavfall i 8 kubikmeters container.

Alla avgifter anges exklusive moms.
Utsättning och hemtagning Hämtningsavgift Behandlingsavgift
1 200 kronor 350 kronor 979 kronor

Hyra av container

Alla avgifter anges exklusive moms.
Storlek Kostnad för hyra
8 m3 322 kronor/månad
8 m3 3 869 kronor/år

Felsorteringsavgift

Om avfallet är felsorterat och måste omklassas till energiåtervinning tillkommer en felsorteringsavgift om 240 kronor/kärl och tillfälle (exklusive moms).

Trädgårdsavfall

Du som äger ett flerfamiljshus har möjlighet att beställa trädgårdsavfallskärl (370 liter) med hämtning var fjortonde dag från mitten av april till mitten av november (ca 16 hämtningstillfällen per säsong). Avgift/år: 656 kronor exklusive moms.

Osorterat hushållsavfall

Alla som bor i Trollhättan är skyldiga att sortera sitt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avgift. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd avgift (avgiften är 3,3 gånger högre än för sorterat kommunalt avfall). Vi lämnar också vidare informationen till Miljöförvaltningen.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2023-11-15