”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

– I nuläget arbetar vi med att ha kontakt med alla drabbade. Vi prioriterar inkommande ärenden och jobbar på så fort vi kan. Men de här arbetena är tidskrävande. Utredningsarbetet med försäkringsärenden som pågår nu kommer även fortsätta under hösten. Återkoppling från oss kan komma att dröja då utredningsarbetet måste ha sin gång, säger Stefan Bohman, rörnätschef hos Trollhättan Energi.

Många fastighetsägare fick skador på sina hus på grund av vatten som trycktes upp ur golvbrunn, flera har fått vatten från gatan via källaringång, garage eller nedfart och en del fick in vatten via både mark och brunn.

– Haglet ställde till det ännu mer eftersom det täppte till ränndalsbrunnar vars uppgift är att avleda vatten från gatan. Vattnet hade inte en chans att rinna undan. Samtidigt finns det inga ledningar som kan hantera så extrema regn. Tyvärr. Det svämmar över när de är fulla helt enkelt.

Vatten känner inga gränser, men ansvaret för att göra plats för vattnet delas mellan oss

För några år sedan utfördes arbeten med ledningsnätet i Skoftebyn i flera etapper. Under kommande höst planeras så kallade anslutningskontroller för att säkerställa att hela systemet fungerar fullt ut.

– Vi måste hjälpas åt för att göra det vi kan för att hantera stora regnmängder. Fastighetsägare har ansvar för att skydda sin egen fastighet och tomt mot översvämningar. Ansvaret gäller också ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom den egna fastigheten. Vi, Trollhättan Energi, har ansvar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Trollhättans stad har ansvar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar vid normala regn. Deras ansvar omfattar också de brunnar som avvattnar vägarna, säger Stefan Bohman.

 

FAKTA. Här kan du läsa mer om:

Anslutningskontroller
Hur du undviker en källaröversvämning och om ansvarsfrågan

 

 

Stefan Bohman, rörnätschef hos Trollhättan Energi berättar om hur han och hans kolleger jobbar vidare med de som drabbades av översvämningar i samband med skyfallet i mitten av juni. 

Nyheten publicerad: 2024-07-04

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.