Teckna elavtal till företaget

När du köper el av oss på Trollhättan Energi får du inte bara 100 procent förnybar el. Du ser samtidigt till att energin stannar i Trollhättan, eftersom vi återinvesterar en del av överskottet från vår elförsäljning på hemmaplan. Vi är certifierade schyssta elhandlare, en kvalitetsstämpel från Energiföretagen Sverige, och kan nu också glädjas åt en förstaplats i Svenskt kvalitetsindexs (SKI) senaste kundnöjdhetsmätning bland företag i Sverige.

Symbol Schysst Elhandel Symbol för SKI

För att få hjälp med ett bra företagsavtal: Kontakta oss på kundservice@trollhattanenergi.se eller på 020-89 90 00.

Rörligt elavtal

Det rörliga passar dig som vill engagera dig och ha flexibilitet. Det fasta avtalet är ett bra alternativ för dig som vill slippa engagera dig i svängningarna på elbörsen och som värdesätter långsiktig trygghet. Priset är månadsbaserat och består av vårt inköpspris, handelskostnader, kostnad för elcertifikat, ursprungsgarantier och avgift till svenska kraftnät samt vårt påslag (2,0 öre/kWh).

Påslag rörligt elavtal: 2 öre per kWh exklusive moms.
Månadsavgift: tillkommer på 23,20 kr (278 kronor/år) exklusive moms. 
Uppsägningstid: innevarande månad plus en månad

Fast elavtal

På grund av det oroliga läget på elmarknaden kan vi just nu inte erbjuda ett elavtal med fast pris. De extrema priserna och svängningarna på elbörsen Nordpool gör det svårt för oss att sätta de fasta elpriserna på ett rimligt sätt. Därför har vi beslutat att pausa nyteckning av fastprisavtal. Vi utvärderar utvecklingen löpande.

Timprisavtal

Ett timprisavtal passar dig som är eller vill bli engagerad i din elanvändning och aktivt styra den till de tider på dygnet då priserna är lägre. Priset består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat, vårt påslag (2,0 öre/kWh) och moms. Ditt elpris baseras på vad du faktiskt använder per timme. Timprisavtal passar dig som kan tidsinställa din elanvändning av till exempel laddning av elbil eller uppvärmning av huset. Avtalsstart sker från 1-3 månader från beställning.

Pris för Timprisavtal: Vårt inköpspris (spotpris Nord Pool) per timme, kostnad för elcertifikat och vårt påslag.  
Påslag: 2 öre per kWh exklusive moms.  
Månadsavgift: tillkommer på 23,20 kr exklusive moms (278 kronor/år). 
Uppsägningstid: innevarande månad plus en månad 1 månad

Kraftkombo Småföretag

För företagare som använder upp till 150 000 kWh per år. Du vill ha en mix av rörligt och fast avtal, och vill inte välja helt enkelt. Med Kraftkombo Småföretag öppnar vi upp vår egen interna krafthandelsportfölj. Du köper inte el av oss, utan med oss.

Tillsammans ska vi minimera riskerna som marknadens svängningar innebär. Både du och Trollhättan Energi (läs våra anläggningar) får helt enkelt ett jämnare pris över tid.

Pris för Kraftkombo Småföretag: En mix av fast och rörligt avtal där det rörliga priset följer prisutvecklingen på elmarknaden. Priset kan variera månad för månad.
Påslag: 3,9 öre per kWh exklusive moms.
Månadsavgift: tillkommer på 23,20 kr exklusive moms (278 kronor/år).
Uppsägningstid: 12 månader.

Kraftkombo Företag

Vi bjuder nu in ditt och andra lokala företag till en löpande prisdialog (gäller företag med en årsanvändning på över 150 000 kWh). Och till skillnad från andra leverantörer så öppnar vi upp vår egen interna krafthandelsportfölj och ger en inblick i hur elmarknaden faktiskt fungerar. Det skapar inte bara de bästa tänkbara elavtalen för näringslivet i Trollhättan. Tillsammans utvecklar vi också en naturlig mötesplats med extra fokus på energi och hållbarhet.

Genom att rent konkret erbjuda en avtalslösning där vi tillsammans resonerar, kombinerar och tar vara på fördelarna av såväl rörligt som fast elpris, frigör vi samtidigt ännu mer positiv kraft som driver Trollhättan framåt. Förtroendefulla samarbeten skapar nämligen alltid mervärden, på olika sätt. Mervärden som i enlighet med vår självklara filosofi alltid kommer till nytta för Trollhättans alla företag och invånare.

Pris för Kraftkombo Företag: Priset som sätts beror av Nord Pools spotpriser.
Påslag: 1,9 öre per kWh exklusive moms. 
Månadsavgift: tillkommer på 20 kr exklusive moms (240 kronor/år).
Uppsägningstid: 18 månader

Varför Kraftkombo?

  • Du tar vara på fördelarna med både rörligt och fast pris
  • Du får en lokal guide i elbranschen
  • Du får alltid 100 % förnybar el
  • Du får full inblick i inköpsprocessen
  • Du är med och påverkar prisstrategin
  • Du blir en del av ett lokalt företagsnätverk

Kraftkombos princip – upp till 60 procent fast pris över tid

Volym och pris följs åt

Kraftkombokunder
AB Sjuntorp
BRF Pallas
BRF Scenografen
Centralen
Elinc Sweden
Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan
Fyra Ess Entreprenad AB
Grundmäklarna
Grönt Bränsle i Sverige AB
Jopro
Kanalhotellet i Vänersborg AB
Lindströms Bil
Lundqvist Byggförvaltning AB
Mim Construction AB
Privab
Sjuntorp Produktionsteknik
Sjuntorp Truck/Maskin
Stenrösets Camping
Trollhättan Energi
Ultramare AB
Vänersborgs Hotellfastighet AB
Vänervikens Bostads AB
West Coast Windows
Zalj förvaltning AB
Älvhögsborg AB

Kraftkombo Anvisat

När du inte gör ett aktivt val av elleverantör och har ett företag i Trollhättan Energi Elnäts nätområde får du automatiskt Trollhättan Energi som elleverantör och ett anvisat elpris. Du kommer ingå i vår så kallade Kraftkombo-portfölj för hem och småföretag som är en schysst deal tills du själv väljer vem du vill köpa din el av. Det är ett avtal som består av ett fast och ett rörligt pris och som prissätts i efterhand varje månad.

Pris för Kraftkombo Anvisat: Priset som sätts beror på Nord Pools spotpriser.
Påslag: 20 öre per kWh exklusive moms.
Månadsavgift: tillkommer på 23,20 kr exklusive moms (278 kronor/år).
Uppsägningstid: 0 dagar med en hanteringstid på upp till 14 dagar.

Det är dock ett dyrare alternativ än våra övriga produkter och därför rekommenderar vi dig att göra ett aktivt val genom att välja något av våra andra aktuella elavtal.

Producera och sälj egen el

Trollhättan Energi har ett av marknadens förmånligaste avtal för företag som producerar egen el med hjälp av vattenkraft, vindkraft eller solceller. Om ni producerar mer el än verksamheten behöver, så vill vi gärna köpa den. Har du en stor sol-, vatten-, vindläggning och producerar mycket el – kontakta oss för ett förslag på avtal.

Företagsguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt företag

Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? 

Energimyndigheten har flera bra tips. Till guiden för energieffektiva företag

Senast granskad: 2022-11-22