Teckna elavtal till företaget

När du köper el av oss på Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag. Vill du ha full trygghet, minimera risker eller kanske vara mer aktiv och styra din elanvändning till tider då priset är som lägst? Hör av dig till oss. Vi är certifierade schyssta elhandlare, en kvalitetsstämpel från Energiföretagen Sverige, och kan nu också glädjas åt en tredjeplats i Svenskt kvalitetsindexs (SKI) senaste kundnöjdhetsmätning bland företag i Sverige.

Symbol Schysst Elhandel 

För att få hjälp med ett bra företagsavtal: Kontakta oss på kundservice@trollhattanenergi.se eller på 020-89 90 00.

Mer om schysst elhandel

Mer om undersökningen SKI

Rörligt elavtal

Detta avtal passar dig som vill engagera dig och ha flexibilitet. Priset är månadsbaserat och består av vårt inköpspris, handelskostnader, administrationskostnader, kostnad för elcertifikat, ursprungsgarantier och avgift till svenska kraftnät samt vårt påslag (2,0 öre/kWh) och moms. Priset kan variera månad för månad.

Påslag rörligt elavtal: 2 öre per kWh exklusive moms.
Månadsavgift: tillkommer på 36 kr/månad exklusive moms.
Uppsägningstid: 1 månad

Fast elavtal

Detta är ett bra alternativ för dig som vill slippa engagera dig i svängningarna på elbörsen och som värdesätter långsiktig trygghet. Ett fast elavtal innebär att du har ett fast pris per kilowattimme under en bestämd period.

Kontakta Kundservice för gällande priser.

Timprisavtal

Ett timprisavtal passar dig som är eller vill bli engagerad i din elanvändning och aktivt styra den till de tider på dygnet då priserna är lägre. Priset består av vårt inköpspris, handelskostnader, administrationskostnader, kostnad för elcertifikat, ursprungsgarantier och avgift till svenska kraftnät samt vårt påslag (2,0 öre/kWh) och moms. Priset kan variera månad för månad. Ditt elpris baseras på vad du faktiskt använder per timme. Timprisavtal passar dig som kan tidsinställa din elanvändning av till exempel laddning av elbil eller uppvärmning av huset. Avtalsstart sker från 1-3 månader från beställning.

Pris för Timprisavtal: Baseras på timpriser från Nordpool och din konsumtion per timme föregående månad.
Påslag: 2 öre per kWh exklusive moms.  
Månadsavgift: tillkommer på 36 kr/månad exklusive moms.
Uppsägningstid: 1 månad

Kraftkombo Småföretag

100 % fossilfri el för företagare som använder upp till 150 000 kWh per år. Du vill ha en mix av rörligt och fast avtal, och vill inte välja helt enkelt. Med Kraftkombo Småföretag öppnar vi upp vår egen interna krafthandelsportfölj. Du köper inte el av oss, utan med oss.

Tillsammans ska vi minimera riskerna som marknadens svängningar innebär. Både du och Trollhättan Energi (läs våra anläggningar) får helt enkelt ett jämnare pris över tid.

Pris för Kraftkombo Småföretag: En mix av fast och rörligt avtal där det rörliga priset följer prisutvecklingen på elmarknaden. Priset kan variera månad för månad.
Påslag: 3,9 öre per kWh exklusive moms.
Månadsavgift: tillkommer på 36 kr/månad exklusive moms.
Uppsägningstid: 12 månader.

Kraftkombo Företag

Vi bjuder nu in ditt och andra lokala företag till en löpande prisdialog (gäller företag med en årsanvändning på över 150 000 kWh). Och till skillnad från andra leverantörer så öppnar vi upp vår egen interna krafthandelsportfölj och ger en inblick i hur elmarknaden faktiskt fungerar. Det skapar inte bara de bästa tänkbara elavtalen för näringslivet i Trollhättan. Tillsammans utvecklar vi också en naturlig mötesplats med extra fokus på energi och hållbarhet. Här kan du välja om du vill köpa 100 % fossilfri el eller 100 % förnybar el.

Genom att rent konkret erbjuda en avtalslösning där vi tillsammans resonerar, kombinerar och tar vara på fördelarna av såväl rörligt som fast elpris, frigör vi samtidigt ännu mer positiv kraft som driver Trollhättan framåt. Förtroendefulla samarbeten skapar nämligen alltid mervärden, på olika sätt. Mervärden som i enlighet med vår självklara filosofi alltid kommer till nytta för Trollhättans alla företag och invånare.

Pris för Kraftkombo Företag: En mix av fast och rörligt avtal där det rörliga priset följer prisutvecklingen på elmarknaden. Priset kan variera månad för månad.
Påslag: 1,9 öre per kWh exklusive moms. 
Månadsavgift: tillkommer på 20 kr exklusive moms (240 kronor/år).
Uppsägningstid: 18 månader

Varför Kraftkombo?

  • Du tar vara på fördelarna med både rörligt och fast pris
  • Du får en lokal guide i elbranschen
  • 100 % fossilfri el eller 100 % förnybar el – du väljer
  • Du får full inblick i inköpsprocessen
  • Du är med och påverkar prisstrategin
  • Du blir en del av ett lokalt företagsnätverk

Kraftkombos princip – upp till 60 procent fast pris över tid

Volym och pris följs åt

 

Kraftkombo Anvisat

När du inte gör ett aktivt val av elleverantör och har ett företag i Trollhättan Energi Elnäts nätområde får du automatiskt Trollhättan Energi som elleverantör och ett anvisat elpris. Du kommer ingå i vår så kallade Kraftkombo-portfölj för hem och småföretag som är en schysst deal tills du själv väljer vem du vill köpa din el av. Det är ett avtal som består av ett fast och ett rörligt pris och som prissätts i efterhand varje månad.

Pris för Kraftkombo Anvisat: En mix av fast och rörligt avtal där det rörliga priset följer prisutvecklingen på elmarknaden. Priset kan variera månad för månad.
Påslag: 20 öre per kWh exklusive moms.
Månadsavgift: tillkommer på 36 kr/månad exklusive moms.
Uppsägningstid: 0 dagar med en hanteringstid på upp till 14 dagar.

Det är dock ett dyrare alternativ än våra övriga produkter och därför rekommenderar vi dig att göra ett aktivt val genom att välja något av våra andra aktuella elavtal.

Producera och sälj egen el

Producerar du egen el går din el i första hand till din egen elanvändning. Men om du producerar mer el än du använder ersätter vi dig gärna för det överskottet.
Läs mer under Avtal mikroproduktion och el. Har du en produktionsanläggning med kapacitet på mer än 63 A kontakta vår kundservice då andra avtal och ersättningar gäller.

Företagsguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt företag

Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? 

Energimyndigheten har flera bra tips. Till guiden för energieffektiva företag

Senast granskad: 2024-05-01