Avloppsvattnet renas i tre steg

Allt vatten som du spolar ut i avloppet via handfatet, diskmaskinen, toaletten eller duschen leds vidare till Arvidstorps avloppsreningsverk. Här, i ett stort bergrum, går avloppsvattnet genom en mekanisk, kemisk rening och biologisk rening innan det strömmar ut i Göta Älv igen. Kemikalier får aldrig hällas ut i avloppet och när det gäller toaletten är grundregeln enkel: Bara kiss, bajs och toapapper!

Så funkar avlopp

Ditt avloppsvatten gör en omvänd resa, från dig tillbaka till Göta Älv. Via ett tunnelsystem når vattnet avloppsreningsverket Arvidstorp. Avloppsvattnet går därefter igenom tre reningssteg; mekanisk rening, kemisk rening och biologisk rening. Den mekaniska reningen inleds med en grovrening där allt skräp som felaktigt spolats ner fastnar i ett galler. Skräpet tas om hand, tvättas och bränns.

I den mekaniska reningen tas även tyngre partiklar som sand och grus bort i ett luftat sandfång. Fällningskemikalier tillsätts sedan för att partiklar ska klumpa ihop sig och sjunka till botten under en sedimentering. Partiklarna som sedimenterar bildar ett slam som tas om hand och blir biogas i en rötkammare. I det näst sista steget, den biologiska reningen, tillsätts bakterier och mikrodjur som filtrerar vattnet och bryter ner fosfor, kväve, kol samt sjukdomsframkallande bakterier. Mikroorganismerna är otroligt viktiga och för att de ska stanna kvar i reningsverket görs ytterligare en sedimentering där de sjunker till botten för att sedan återföras tillbaka till den biologiska processen.

Allra sist åker vattnet genom ett skivfilter, där de allra minsta partiklarna fångas upp. Det renade vattnet återförs sedan till Göta Älv via en tunnel.

 

Så gör du rätt med ditt stekfett

När matfett hamnar i avloppet ställer det till problem. Det stelnar och orsakar stopp, både under din diskbänk och i Trollhättans avloppsnät.

Återvinn därför matfettet istället för att hälla ut det. Använd olja från soltorkade tomater till en dressing eller fett från stekning till en sås. Stelnat fett i stekpanna kan du torka ur med hushållspapper och slänga i de vanliga soporna, men övrigt fett är bäst att hälla över i en PET-flaska och lämna in på återvinningscentralen. Det insamlade fettet återanvänds i produkter som tvål, stearinljus och tvättmedel.

Senast granskad: 2021-04-09