Vatten- och avlopp för Trollhättans företag

Ett bra vatten- och avloppsnät är en viktig del av Trollhättans infrastruktur. Det är en förutsättning för att vardagen ska fungera, inte minst för dig som företagare. Men det handlar också om hälsa. Trollhättan Energi levererar både dricksvatten och tar hand om avloppsvattnet. Allt finansieras via självkostnadstaxor som är bland de lägsta i landet.

Så ansluter du dig till Trollhättans vatten- och avloppsnät

Alla fastigheter inom Trollhättan Energis verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Det gäller alltså dig som bor eller har en fastighet inom Trollhättans centralort, Sjuntorp, Upphärad, Åsaka eller Norra Björke.

För att ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutningstillfället. Den är uppbyggd av flera olika parametrar där några är kostnadsrelaterade och några är relaterade till den nytta som din fastighet bedöms få genom att vara ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Ska du ansluta en större fastighet – ta kontakt med oss så hjälper vi dig att beräkna anläggningsavgiften.

Prisvärd taxa för företag för vatten och avlopp i Trollhättan

Vatten- och avloppshanteringen finansieras helt av kunderna genom VA-taxan. Trollhättan Energi anpassar avgifterna till en nivå som täcker kostnaderna för personal, ledningsnät, anläggningar och investeringar. I Trollhättan är avgiften för vatten-och avlopp bland de lägsta i landet, både för privathushåll och företag.

Se brukningstaxan för företagare under relaterade e-tjänster och dokument och kontakta oss gärna för mer information.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

Vårt avloppsreningsverk i Trollhättan är främst konstruerat för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan också tas emot, men bara under vissa förutsättningar. Vid nya anslutningar görs därför en individuell bedömning med avseende på avloppsvattnets karaktär.

Installation av fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet från fastigheter med livsmedelsverksamheter orsakar ofta stora problem i avloppsledningar, pumpstationer och avloppsreningsverk. Fettet försämrar ledningarnas funktion och orsakar stopp. För att undvika detta ska typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installeras i livsmedelslokaler. Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare är: Restaurang, hotell, café, storkök med flera. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att fettavskiljaren monteras och sköts enligt föreskrifter. Läs mer om ”riktlinjer och anmälan för installation av fettavskiljare” under relaterade sidor.

Installation av oljeavskiljare

Olja och dess nedbrytningsprodukter kan orsaka såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i vattenmiljöer. En oljeavskiljaranläggning fångar upp en stor del av oljan i vattnet, vilket i sin tur minskar den negativa påverkan på miljön samt att behandlat avloppsvatten och slam blir renare. Exempel på verksamheter som kan behöva en oljeavskiljare är: bensinstation, bilverkstad, biltvätt, parkeringsplats. Nyinstallerade oljeavskiljare bör vara av klass 1. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att oljeavskiljaren monteras och sköts enligt föreskrifter. Läs mer om ”riktlinjer och anmälan för installation av oljeavskiljare” under relaterade sidor.

Köp vatten i vår vattenkiosk

En vattenkiosk är precis som det låter – ett ställe där du köper vatten. I våra vattenkiosker på Larmvägen 3, Energivägen 22 och Kvarntorpsvägen 3 kan du som har behov av större mängder vatten till exempel brandkår, tankbil eller lantbrukare, köpa så kallat ”tekniskt vatten” på ett säkert sätt dygnet runt.
För att kunna hämta vatten i våra vattenkiosker behöver du en egen slang. Detta på grund av hygienskäl. I vattenkioskerna sitter en brandkoppling 63 så egen slang med brandkoppling krävs.

Pris per kubikmeter

2023: 19,91 kronor per kubikmeter (exklusive moms).
2024: 22,18 kronor per kubikmeter (exklusive moms). 

Fakturering sker till registrerad faktureringsadress.

Vill du ansöka om nyckel till vattenkiosken?

Fyll i blanketten (under relaterade e-tjänster och dokument) och skicka tillbaka den till Trollhättan Energi AB, Box 933, 461 29 Trollhättan alternativt skicka blanketten med e-post till kundservice@trollhattanenergi.se

 

Senast granskad: 2023-01-11