Familj i köket som äter frukost

Snart blir det enklare att återvinna dina förpackningar

Just nu pågår förberedelserna för införande av Hemsortering i Trollhättan, även kallat fastighetsnära insamling. Med Hemsortering slipper du att åka till återvinningsstationen med förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar, ljuskällor och småbatterier, utan sorterar istället ut detta enkelt och smidigt hemma.

Inventering av hämtplatser: start hösten 2023

Det första du kan märka av är att vi, under hösten/vintern 2023, inventerar alla hämtplatser i Trollhättan. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av Hemsortering du får. På vägar där sopbilen kommer fram får du Hemsorteringskärl (fyrfackskärl) med möjlighet att sortera ut både matavfall, restavfall och förpackningar. Detta gäller de allra flesta villaägare i Trollhättan. Om det är trångt eller på annat sätt svårt för sopbilen att vända erbjuds du istället en annan lösning som gemensamt kärlskåp eller en ny placering av dina kärl.

Varför Hemsortering?

Hemsortering ska göra det enklare att göra rätt så att vi ökar återvinningen av förpackningar. Det finns bland annat krav på EU-nivå som gör att förpackningsåtervinningen måste öka i Sverige senast 2030. Fortfarande är en tredjedel av det som slängs i restavfallet återvinningsbara förpackningar, och det är inte hållbart i längden. Genom att återvinna dina förpackningar och minska på restavfallet kan du vara med och bidra till en mer hållbar miljö. 

För att sortera är viktigt. Det handlar om att ta vara på jordens resurser och tillsammans skapa en hållbar framtid. Så tack för att du sorterar!

Så funkar Hemsortering

Hemsortering innebär att du har två kärl med fyra fack vardera för restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar samt en liten behållare för batterier och glödlampor som hängs på valfritt kärl när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sortera ut dina förpackningar nära ditt hem. De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer alltså att ersättas av två större kärl, med fyra fack vardera, så kallade Hemsorteringskärl. De nya kärlen är dessutom ID-märkta för att undvika till exempel missade tömningar.

Bor du i lägenhet och har frågor om Hemsortering? Prata med din fastighetsägare/styrelse i första hand.
Vanliga frågor och svar för dig som är fastighetsägare till ett flerfamiljshus.

Hemsorteringsbilen blandar inte avfallet

Sopbilen som hämtar avfallet i fyrfackskärlen ser ut som en vanlig sopbil på utsidan men är specialgjord och har fyra separata fack inuti. När bilen tömmer Hemsorteringskärlet hamnar respektive material i rätt fack och blandas inte. Det är viktigt att det källsorterade materialet du lämnar till oss i ditt avfallskärl hålls separerat hela vägen till omlastning för vidare återvinning.

Denna sida uppdateras löpande.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-09-14