Familj i köket som äter frukost

Snart blir det enklare att återvinna dina förpackningar

Just nu pågår förberedelserna för införande av Hemsortering i Trollhättan, även kallat fastighetsnära insamling. Med Hemsortering slipper du att åka till återvinningsstationen med förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar, ljuskällor och småbatterier, utan sorterar istället ut detta enkelt och smidigt hemma.

Varför Hemsortering?

Hemsortering ska göra det enklare att göra rätt så att vi ökar återvinningen av förpackningar. Det finns bland annat krav på EU-nivå som gör att förpackningsåtervinningen måste öka i Sverige senast 2030. Fortfarande är en tredjedel av det som slängs i restavfallet återvinningsbara förpackningar, och det är inte hållbart i längden. Genom att återvinna dina förpackningar och minska på restavfallet kan du vara med och bidra till en mer hållbar miljö. 

För att sortera är viktigt. Det handlar om att ta vara på jordens resurser och tillsammans skapa en hållbar framtid. Så tack för att du sorterar!

Så funkar Hemsortering

Hemsortering innebär att du har två kärl med fyra fack vardera för restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar samt en liten behållare för batterier och glödlampor som hängs på valfritt kärl när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sortera ut dina förpackningar nära ditt hem. De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer alltså att ersättas av två större kärl, med fyra fack vardera, så kallade Hemsorteringskärl. De nya kärlen är dessutom ID-märkta för att undvika till exempel missade tömningar.

Bor du i lägenhet och har frågor om Hemsortering? Prata med din fastighetsägare/styrelse i första hand.
Vanliga frågor och svar för dig som är fastighetsägare till ett flerfamiljshus.

Hemsorteringsbilen blandar inte avfallet

Sopbilen som hämtar avfallet i fyrfackskärlen ser ut som en vanlig sopbil på utsidan men är specialgjord och har fyra separata fack inuti. När bilen tömmer Hemsorteringskärlet hamnar respektive material i rätt fack och blandas inte. Det är viktigt att det källsorterade materialet du lämnar till oss i ditt avfallskärl hålls separerat hela vägen till omlastning för vidare återvinning.

Tidplan

Inventering av hämtplatser: start hösten 2023

Det första du kan märka av är att vi, under hösten/vintern 2023, inventerar alla hämtplatser i Trollhättan. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av Hemsortering du får. På vägar där sopbilen kommer fram får du Hemsorteringskärl (fyrfackskärl) med möjlighet att sortera ut både matavfall, restavfall och förpackningar. Detta gäller de allra flesta villaägare i Trollhättan. Om det är trångt eller på annat sätt svårt för sopbilen att vända kan du få en anvisad plats för dina kärl.

Justeringar efter inventering: under 2024

Nu har vi inventerat alla hämtplatser i Trollhättan. Om vi sett någon avvikelse (så som för smal väg, växtlighet som skymmer sikten, att det inte går att vända eller trång gård) på din adress får du ett brev från oss där vi förklarar vad som behöver åtgärdas och när, för att vi ska kunna hämta dina sopkärl på samma plats även fortsättningsvis. Kraven finns för att vi inte ska skada din mark och för att säkerställa en bra arbetsmiljö för våra chaufförer. De nya Hemsorteringskärlen är nämligen större än dagens mat- och restavfallskärl och Hemsorteringsbilen, som också den är indelad i fyra fack, är både tyngre och större än dagens sopbil. 

Om åtgärderna inte görs behöver du ställa ut kärlen till den närmsta farbara vägen (enligt markering i det brev du får från oss) från och med den 1 januari 2025. Om det inte är du som äger marken så behöver du stämma av med markägaren så att det är okej att kärlen står där.

Boka ett personligt Trash Talk så tittar vi på dina förutsättningar

Vi har gärna en dialog med dig om bästa lösning på din adress. Boka ett personligt ”Trash Talk” så kommer en avfallsexpert ut på plats och tittar på just dina förutsättningar och hjälper till med förslag på lösning.

Säg hej till dina nya sopkärl: 2025

Vårt mål är att du som bor i villa eller fritidshus i Trollhättan ska få det nya insamlingssystemet, Hemsortering, under 2025. Fram tills att du får nya kärl kommer sophämtningen att flyta på som vanligt. En mer detaljerad tidplan om när de nya kärlen körs ut och hur det går till kommer senare.

Hemsortering hos alla: 2027

Den 1 januari 2027 ska alla som bor i Trollhättan kunna sortera ut förpackningar nära sitt hem.

Denna sida uppdateras löpande.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2024-04-23