Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Detta innebär den nya förpackningsförordningen för dig som äger ett flerfamiljshus:

  • Från 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som ansvarar för att samla in förpackningar från alla hushåll i Trollhättan. Det innebär att du endast kan anlita oss för att hämta förpackningsavfallet. Om du idag har en privat entreprenör som hämtar förpackningar behöver du säga upp det avtalet. Kontakta oss för att teckna nya abonnemang. Om du idag redan har anlitat Trollhättan Energi för hämtning av förpackningar behöver du inte göra något.
  • Eftersom förpackningsinsamlingen ska bekostats av producenterna innebär hämtning av förpackningsavfall, från och med 1 januari 2024, ingen kostnad för dig som fastighetsägare vid tömning var fjärde vecka (gäller glas-, metall-, papper- och plastförpackningar). Vid behov kan du också välja hämtning varannan vecka för papper- och plastförpackningar utan extra kostnad. Se avfallstaxan i sin helhet här.
  • Från och med den 1 januari 2027 ska alla i Sverige ha tillgång till Hemsortering, alltså kunna sortera ut mat- och restavfall samt hushållsförpackningar (plast-, papper-, glas- och metallförpackningar) fastighetsnära. Detta innebär att du som äger ett flerfamiljshus behöver se över möjligheterna till sortering i din/dina fastigheter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att platsen har tillräckligt utrymme för de olika avfallskärlen. Det är också du som bekostar eventuell ny- eller ombyggnation. Därför kan det vara bra att börja planera och förbereda inför Hemsortering redan nu. Det finns flera alternativ att välja bland som till exempel så kallade krantömda behållare (kan vara både nergrävda och på mark) eller kärl.
  • Du som äger ett flerfamiljshus är ansvarig för att avfallsutrymmet utformas enligt Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen och enligt Lokala föreskrifter i Trollhättan, i samarbete med Trollhättan Energi. Hur ett avfallsutrymme ska/bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen
  • Det är viktigt att alla avfallskärl är uppmärkta med dekaler eller skyltar på väggarna. Det gör det enklare för hyresgästen att sortera rätt. Dekaler och skyltar beställs och bekostas av dig som fastighetsägare.
  • Tänk på att hålla soprummet rent och fräscht.

Avfallstaxa förpackningsavfall flerbostadshus

Priserna anges exklusive moms.
Papper- och plastförpackningar (kärlstorlek: 140 – 660 liter) Pris/år 2024
2 gånger/vecka 8 540 kronor
1 gång/vecka 2 848 kronor
1 gång/2 veckor 0 kronor
1 gång/4 veckor 0 kronor

 

Priserna anges exklusive moms.
Metallförpackningar och tidningar (kärlstorlek: 140 – 660 liter) Pris/år 2024
1 gång/vecka 4 270 kronor
1 gång/2 veckor 1 424 kronor
1 gång/4 veckor 0 kronor
1 gång/8 veckor 0 kronor

 

Priserna anges exklusive moms.
Glasförpackningar (kärlstorlek: 140 – 240 liter) Pris/år 2024
1 gång/vecka 4 270 kronor
1 gång/2 veckor 1 424 kronor
1 gång/4 veckor 0 kronor
1 gång/8 veckor 0 kronor

 

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-11-15