Anmäl kompostering av matavfall

Här anmäler du att du vill kompostera ditt matavfall. Tänk på att kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och fungera året runt. Läs mer om vilken typ av behållare som är godkänd här. När du komposterar ditt matavfall hämtar vi ditt bruna matavfallskärl och därmed ska allt matavfall läggas i komposten. Inget matavfall får läggas i restavfallskärlet.

Senast granskad: 2022-06-22