Fjärrvärme - företag

Gör företaget hållbart med miljömärkt fjärrvärme

Som fjärrvärmekund har du både värme och varmvatten när du behöver det. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara, lokala skogsbruk har fjärrvärmen belönats med miljömärkningen Bra Miljöval. Den har även hjälpt oss minska utsläppen av koldioxid med lika mycket som utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett år, och förbättrat stadens luftkvalitet.

 
Trollhättan Energi