Två killar sitter i en flishög

Gör företaget hållbart med miljömärkt fjärrvärme

Som fjärrvärmekund har du både värme och varmvatten när du behöver det. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara och lokala skogsbruk är fjärrvärmen 100 % fossilfri. Nu har vi dessutom sammankopplat fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg för att ta tillvara på spillvärme från Vargön Alloys som tidigare gått rakt ut i Göta älv och inte kunnat göra den nytta den gör idag. En investering som gjort att vi har kunnat minska fliseldningen på Stallbacka och på det sättet få ner antalet lastbilstransporter med flis från 5 000 till 4 000 per år. Tack vare fjärrvärmen undviks koldioxidutsläpp motsvarande utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett helt år. Det ger en renare luft lokalt och bidrar samtidigt till att bromsa den globala växthuseffekten.

I områden där fjärrvärmeledningar redan är dragna i gatan finns det stora möjligheter att ansluta företaget till fjärrvärme. Just nu har vi många fjärrvärmeprojekt på gång och flera områden är aktuella för ombyggnad. Vi kan också hjälpa dig att energieffektivisera din fastighet och framförallt ser vi gärna över din anläggning då och då. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av att ansluta företaget till fjärrvärmenätet. Jämför kostnader för fjärrvärme och exempelvis bergvärme i fjärrkontrollen.

Prislista fjärrvärme för företag

Månad Energiavgift 2021
Energipriset är säsongsdifferentierat. Alla priser anges exklusive moms.  
Juni-augusti 183 kr/MWh
April-maj, september-oktober 355 kr/MWh
November-mars 528 kr/MWh

Prislista effektpris fjärrvärme för företag

Effektgrupp (uppmätt) Fast effekt 2021 Effektpris 2021
Effektpriset baseras på uppmätt högsta användning under ett dygn, 12 månader tillbakalöpande. Alla priser anges exklusive moms.
0-100 kW 2 842 kr/år 726 kr/kW/år
100-200 kW 5 887 kr/år 695 kr/kW/år
200-400 kW 11 977 kr/år 665 kr/kW/år
400-600 kW 24 157 kr/år 634 kr/kW/år
600 kW – 42 427 kr/år 604 kr/kW/år

Prisdialogen

Vi är medlemmar i Prisdialogen, en formaliserad dialog där våra kunder är och påverkar fjärrvärmepriset. Tanken med Prisdialogen är att stärka relationen mellan fjärrvärmeleverantör och kunder. Möjlighet finns att påverka taxan samtidigt som Trollhättan Energi ger ett prislöfte för nästkommande år och en plan för prissättning två år framåt. Minst 2-3 gånger per år träffas bland annat: Eidar (SABO), Riksbyggen, representanter för villaägarna samt några större lokala fastighetsägare.

Senast granskad: 2021-04-07