Tjej tankar biogas

Gör företaget fossilfritt med biogas

Biogas är ett av de drivmedel på marknaden som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp. Råvarorna till vår biogas är gödsel från Dalsland, matavfall och Trollhättebornas avloppsslam.

Biogasen från Trollhättan Energi tillverkas bland annat av sopor, avloppsslam, rester från livsmedelsindustrin och gödsel från Biogas Brålanda. 

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Senast granskad: 2022-06-20