Med biogas kan ditt företag glida runt på ett bananskal

Biogasen från Trollhättan Energi tillverkas bland annat av sopor, avloppsslam, rester från livsmedelsindustrin och gödsel från Biogas Brålanda. Vår biogassatsning fortsätter med exempelvis en ny tankstation för tunga fordon och ökad produktion i befintliga anläggningar. Samtidigt undersöks möjligheterna att anlägga en ny rötningsanläggning för matavfall.

Biogas - företag

Fossilfri biogas från lokala råvaror

Biogas är ett av de drivmedel på marknaden som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp. Trollhättan Energis biogas är märkt med Bra Miljöval, som är en av världens tuffaste miljömärkningar. Råvarorna till vår till biogas är gödsel från Dalsland, matavfall och Trollhättebornas avloppsslam.

 
Trollhättan Energi