Pappa och bebis borstar tänderna och tittar sig i spegeln

Hjortmossen/Södra centrum

Nu uppdaterar vi vatten- och avloppsledningarna i Hjortmossen och södra centrum

Under våren 2022 startar vi igång arbetet med att säkerställa leveransen av rent dricksvatten och att drastiskt minska risken för källaröversvämningar för alla boende i Hjortmossen och södra centrum. Idag har detta område ett kombinerat spill- och dagvattensystem med ledningar och tunnlar som byggdes på 1960-talet. Ledningsnätet är gammalt och behöver uppdateras. Genom att dessutom separera spill- och dagvattenledningarna minskar vi inte bara risken för källaröversvämningar vid skyfall utan minimerar också risken för driftproblem som avloppsstopp och vattenläckor och att så kallat tillskottsvatten inte belastar avloppsreningsverket Arvidstorp i onödan.

Utöver nya vatten- och avloppsledningar planerar vi även att se över fiberdragningar samt våra fjärrvärme- och elnätsledningar på vissa sträckor.
Projektet genomförs tillsammans med Trollhättans stad som också passar på att se över gatubelysningen och snygga till gatorna i området. NCC är entreprenör för projektet.

På denna sida får du löpande projektuppdateringar. Fyller du i din mejladress på sidan kommer också en notis direkt i din inkorg.

Snabbfakta om projektet

  • Bergmassor motsvarande cirka 90 ton skall med hjälp av skottkärror tömmas från befintliga tunnlar för att framtidssäkra avloppsystemet (ca 1 000 stycken skottkärror).
  • Projektet kommer innebära att vi skall transportera bort ca 3 500 lastbilsflak tur och retur.
  • Projektet säkerställer att ca 400 000-500 000 kubikmeter dagvatten går direkt ut i Göta älv istället för att gå till vårt avloppsreningsverk i onödan (ca 2-2,5 miljoner badkar).
  • I projektområdet bor det cirka 2 000 personer som kommer påverkas över tid samt många som rör sig in och ut i området.

Hur påverkas jag som bor i området?

Under projektet kommer det vara stökigt med stora schakt, byggtrafik och en hel del trafikomläggningar i området. Besiktningar av lägenheter påbörjas i januari och utförs av Metron. Du får ett brev innan besiktningen genomförs. Några boende kommer också bli av med sin parkeringsplats under byggperioden. Förbered dig på stök och bök nu för att få det fint när projektet är klart.

Projektuppdateringar

Tidplan och etappindelningar

Projektet är indelat i tre etapper som alla innehåller faserna projektering och genomförande. Under projekteringen gör vi bland annat så kallade inmätningar av din fastighets källargolv och vatten- och avloppsbrunnar. Vi gör också geotekniska undersökningar i området, fastighetsbesiktningar och kontrollerar hur din fastighet är ansluten till dag- respektive spillvattenledningarna idag. För att allt ska fungera fullt ut behöver nämligen även du som fastighetsägare separera dag- och spillvattenledningarna inom din fastighet om det inte redan är gjort. Läs mer om hur en anslutningskontroll fungerar här

Under genomförandet börjar vi helt enkelt att gräva. Schakten är ofta stora och djupa vilket betyder att det blir en del stök i området under en period. Trafiken kommer bli påverkad och vi ber dig följa hänvisningar på plats. Vid anslutningar av nya vattenledningar kan det bli avbrott i vattenleveransen. Vi aviserar alltid avbrott via vår driftinformationstjänst som du kan läsa mer om här.

Hela projektet pågår 2022 – 2026.
Tidplanen uppdateras löpande.

Karta över Hjortmossen och Södra centrum med tre etappindelningar

Etapp 1, Göteborgsvägen (blå)

Projektering: klart
Besiktning av fastigheter: klart
Utförande: klart
Asfaltering: klart

Etapp 2, Hjortmossen (gul)

Projektering vatten- och avloppsledningar: klart
Anslutningskontroller (utförs av Pollex): klart
Besiktning av lägenheter (utförs av Metron): klart
Utförande vatten- och avloppsledningar: 2023 – 2024

Etapp 3, Södra centrum (röd)

Besiktning av fastigheter: sker etappvis under 2024
Projektering vatten- och avloppsledningar: klart
Utförande vatten- och avloppsledningar: 2024-2026
Utförande tunnelseparering: 2024 – 2025

Vattenpaketet

Detta projekt är en del av Trollhättan Energis största investeringar i vatten- och avlopp någonsin. Det är därför vi fortsätter gräva och stöka till det lite här och var i stan – och det är därför vi behöver höja avgifterna lite mer. Helt enkelt för att du är vatten värd. Läs mer om Vattenpaketet under relaterade sidor. #duärvattenvärd

Kontaktuppgifter

Elin Govik, Projektledare Trollhättan Energi: 0520-49 75 60
Peter Engström, KAM Trollhättan Energi: 0520-49 70 90
Platschef NCC, Robert Karlsson: robert.1.karlsson@ncc.se eller 0765-21 62 97

Senast granskad: 2021-11-24