Pappa och bebis borstar tänderna och tittar sig i spegeln

Hjortmossen/Södra centrum

Nu uppdaterar vi vatten- och avloppsledningarna i Hjortmossen och södra centrum

Under våren 2022 startar vi igång arbetet med att säkerställa leveransen av rent dricksvatten och att drastiskt minska risken för källaröversvämningar för alla boende i Hjortmossen och södra centrum. Idag har detta område ett kombinerat spill- och dagvattensystem med ledningar och tunnlar som byggdes på 1960-talet. Ledningsnätet är gammalt och behöver uppdateras. Genom att dessutom separera spill- och dagvattenledningarna minskar vi inte bara risken för källaröversvämningar vid skyfall utan minimerar också risken för driftproblem som avloppsstopp och vattenläckor och att så kallat tillskottsvatten inte belastar avloppsreningsverket Arvidstorp i onödan.

Utöver nya vatten- och avloppsledningar planerar vi även att se över fiberdragningar samt våra fjärrvärme- och elnätsledningar på vissa sträckor.
Projektet genomförs tillsammans med Trollhättans stad som också passar på att se över gatubelysningen och snygga till gatorna i området. NCC är entreprenör för projektet.

På denna sida får du löpande projektuppdateringar. Fyller du i din mejladress på sidan kommer också en notis direkt i din inkorg.

Välkommen på öppet hus 1 februari

Anmälan till öppet hus onsdagen den 1 februari klockan 18.00-19.30 (fika från 17.30) i aulan på Magnus Åbergsgymnasiet är stängd. Vill du göra en efteranmälan – kontakta kundservice på 020-89 90 00

Projektuppdateringar

Tidplan och etappindelningar

Projektet är indelat i tre etapper som alla innehåller faserna projektering och genomförande. Under projekteringen gör vi bland annat så kallade inmätningar av din fastighets källargolv och vatten- och avloppsbrunnar. Vi gör också geotekniska undersökningar i området, fastighetsbesiktningar och kontrollerar hur din fastighet är ansluten till dag- respektive spillvattenledningarna idag. För att allt ska fungera fullt ut behöver nämligen även du som fastighetsägare separera dag- och spillvattenledningarna inom din fastighet om det inte redan är gjort. Läs mer om hur en anslutningskontroll fungerar här

Under genomförandet börjar vi helt enkelt att gräva. Schakten är ofta stora och djupa vilket betyder att det blir en del stök i området under en period. Trafiken kommer bli påverkad och vi ber dig följa hänvisningar på plats. Vid anslutningar av nya vattenledningar kan det bli avbrott i vattenleveransen. Vi aviserar alltid avbrott via vår driftinformationstjänst som du kan läsa mer om här.

Hela projektet pågår 2022 – 2026.
Tidplanen uppdateras löpande.

Karta över Hjortmossen och Södra centrum med tre etappindelningar

Etapp 1, Göteborgsvägen (blå)

Projektering: september 2021 – mars 2022
Besiktning av fastigheter: mars 2022. Utförs av Metron.
Utförande: april 2022 – februari 2023
Asfaltering: våren 2023

Etapp 2, Hjortmossen (gul)

Projektering vatten- och avloppsledningar: 2022 – 2023
Anslutningskontroller: vecka 18-20 2022. Utförs av Pollex.
Besiktning av lägenheter: januari – april 2023. Utförs av Metron.
Utförande vatten- och avloppsledningar: 2023 – 2024
Hjortmossegatan stängs av vid korsningen Karlstorpsvägen: februari 2023

Etapp 3, Södra centrum (röd)

Projektering vatten- och avloppsledningar: 2023
Utförande vatten- och avloppsledningar: 2024-2025

Anslutningskontroller: ej beslutat
Besiktning av fastigheter: ej beslutat
Utförande tunnelsanering: 2024 – 2025

Vattenpaketet 2026

Detta projekt är en del av Trollhättan Energis största investeringar i vatten- och avlopp någonsin fram till 2026. Det är därför vi fortsätter gräva och stöka till det lite här och var i stan – och det är därför vi behöver höja avgifterna lite mer. Helt enkelt för att du är vatten värd. Läs mer om Vattenpaketet 2026 under relaterade sidor. #duärvattenvärd

Kontaktuppgifter

Projektledare Trollhättan Energi, Elin Govik: 0520-49 75 60
Platschef NCC, Robert Karlsson: robert.1.karlsson@ncc.se eller 0765-21 62 97

Senast granskad: 2021-11-24

Våra pågående projekt

Personal återvinningscentralen

Trollhättan

Vi bygger en ny återvinningscentral

Nu vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för återbruk och återvinning genom att bygga en ny återvinningscentral för Trollhätteborna.

Pappa och bebis borstar tänderna och tittar sig i spegeln

Hjortmossen/Södra centrum

Nu uppdaterar vi vatten- och avloppsledningarna i Hjortmossen och södra centrum

Våren 2022 startar vi igång arbetet med att säkerställa leveransen av rent dricksvatten och att drastiskt minska risken för källaröversvämningar för alla boende i Hjortmossen och södra centrum.

Luftburet elnät

Åsaka/Norra Björke

Nya elledningar i Åsaka och Norra Björke

Trollhättan Energi har under många år successivt ersatt luftburna elledningar med markledningar, för att minimera risken för strömavbrott på grund av nedfallna träd som faller på ledningarna.

Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda.