Vi återinvesterar i Trollhättan genom bland annat sponsring

Fyller du Trollhättan med energi? Vi ger energi till Trollhättan i form av stöd och samarbeten med klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i Trollhättan med omnejd. Det är ett sätt för oss att betala tillbaka och låta energin stanna i Trollhättan. Ansök om sponsring/samarbete med oss via formuläret på denna sidan.

Nu tar vi tyvärr inte emot fler ansökningar för 2024. Ansökningar som avser 2025 ska vara inne senast den 13 december 2024.

Sponsringspolicy

Trollhättan Energi vill vara ett modernt kommunägt företag som skapar trivsel och utveckling i vår stad och i vår nära omvärld; för dagens och framtidens generationer. Ett arbete som i sin tur ska ge ringar på vattnet i tid och rum. Det kan vi bland annat göra genom att arbeta med social hållbarhet, inte bara internt utan också i våra samarbeten med andra. Inkludering, jämställdhet och mångfald är viktigare än någonsin. Genom vår sponsring vill vi bidra till en kommun som är bra att leva i. Vi ägs av våra kunder, Trollhättebor och företag i Trollhättan. Tillsammans kan vi se till att fylla Trollhättan med energi och låta energin stanna i stan.

Vem eller vilka sponsrar vi?

Våra sponsringssamarbeten ska vara i enlighet med vår vision: ”Den goda kraften för generationer”. De klubbar, föreningar eller organisationer vi stödjer och återinvesterar i, ska liksom vi ta ansvar för stadens utveckling, möjliggöra ett gott liv, ta hand om sina medlemmar/kunder/ medarbetare och arbeta klimatssmart.

 • Vi stödjer inte enskilda utövare, företag, politiska eller religiösa organisationer.
 • Vi ser en fördelning av vår totala budget till många, hellre än till några få.
 • Vi tar inga beslut om elitsponsring.

Trollhättan Energis sponsring ska:

 • Vara till gagn för Trollhättan Energi och sker alltid med skälig motprestation från klubb/förening/organisation.
 • Vara i enlighet med vår vision: ”Den goda kraften för generationer”.
 • De klubbar, föreningar eller organisationer vi stödjer och återinvesterar i, ska liksom vi ta ansvar för stadens utveckling, möjliggöra ett gott liv, ta hand om sina medlemmar/kunder/medarbetare och arbeta klimatssmart.
 • Ske till/med lokalt förankrad, det vill säga Trollhättan, utåtriktad verksamhet som är en klubb, organisation eller förening inom bland annat idrott, kultur och samhälle. Inriktning ska vara på barn- och ungdomsverksamhet eller i samhället utsatta grupper.
 • Inte stödja enskilda utövare, företag, politiska eller religiösa organisationer.
 • Ställa krav på ett aktivt arbete med likabehandling, jämställdhet och mångfald.
 • Hjälpa till att sätta Trollhättan och energi- och miljöfrågor på kartan.

Så här ansöker du

Ansökan sker digitalt via formuläret på denna sida och ska ha inkommit senast den 15 december varje år. Alla ansökningar som kommer in efter den 15 december behandlas i mån om utrymme i budget.

En förening/organisation eller klubb kan bara ansöka för ett år i taget. Vi förbehåller oss rätten att avbryta sponsring/samarbete av etiska skäl med omedelbar verkan om det bryter mot vår sponsringspolicy.

När fattas beslut om sponsring?

I början av varje år, i januari-februari, tar en intern sponsringsgrupp ställning till och fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas sponsring. Krav enligt sponsringspolicy och i enlighet med dessa riktlinjer ska uppfyllas för att ansökan ska gå igenom. Sponsringsgruppen består av marknadschef, kommunikationschef, kvalitetsansvarig, kommunikatör, samt en person med god kunskap om föreningsliv, organisationer och företag i Trollhättan. Därefter kan fakturering/utbetalning samt motprestation ske.

Förnya sponsringssamarbete

Om ni tidigare haft samarbete med oss, fyll i formuläret och var framförallt noga med att fylla i den delen där vi frågar efter om hur ni jobbat med oss och med de frågor vi anser är viktiga under det senaste året/ under den tid vi hade samarbete. Vi ställer krav på skriftlig rapportering en gång/år i samband med förnyelse av ansökan.

Ansök om sponsring

 • Godkända filtyper: zip, pdf, Max filstorlek: 10 MB.

Vi är stolta sponsorer till

Följande föreningar och organisationer sponsrar vi 2024:

 • FC Trollhättan
 • Friskis och Svettis
 • Gripen Trollhättans BK
 • Halvorstorp IS
 • Hörlycke Golfklubb
 • IBK Elfhög
 • KFUM Trollhättan
 • Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg
 • Norra Älvsborgs ryttarklubb
 • SFK (somaliska fotbollsklubb)
 • Sjuntorps IF
 • Skoftebyns IF
 • Trestad Padel Club
 • Trollhättan Pride
 • Trollhättans badmintonförening
 • Trollhättans Basktebollklubb
 • Trollhättans BoIS
 • Trollhättans FK
 • Trollhättans fältrittklubb
 • Trollhättans IF
 • Trollhättans judoklubb
 • Trollhättans simsällskap
 • Trollhättans Skid- och Orienteringsklubb
 • Trollhättans Tennisklubb
 • Ung Företagsamhet i Fyrbodal

Vi har dessutom ett utökat samarbete med Innovatum Science Center.

Senast granskad: 2022-02-14