Miljömärkning av biogas

Här finner du miljöinformation om Trollhättan Energis biogas och vilken klimatpåverkan när den används som fordonsgas.

Miljöinformation Biogas 100% (fordonsgas)

Fordonsgasen består till 100% av fossilfri biogas. Produkten bidrar till en reduktion av koldioxidutsläpp till atmosfären, alltså ett negativt värde på utsläpp motsvarande -35,5 g CO2ekv/MJ.

Råvaror

  • Avfall från livsmedelsindustri: 10%
  • Gödsel: 69%
  • Slaktavfall: 21%

Ursprungsland

  • Sverige: 100%

Denna gas finns på tankstationen Trestad Center.

Miljöinformation Biogas och naturgas (fordonsgas)

Fordonsgasen består av en blandning av biogas och naturgas (LNG). Förnybar andel är 48,5% och fossil andel är 51,5%. Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 18,5 g CO2ekv/MJ. Det motsvarar en reduktion med 80,3 % jämfört med fossil referens.

Biogasen är producerad av följande råvaror från Sverige med inbördes fördelning:

  • Avfall från livsmedelsindustri: 5%
  • Gödsel: 33,5%
  • Slaktavfall: 10%

Dessutom LNG: 51,5%

Denna gas finns på tankstationerna Tingvalla, Fölet och Grävlingen.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2024-07-03