Vattentorn Lextorp 2

Lextorp

Vattentornet i Lextorp renoveras

För att säkra framtidens dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna påbörjas renovering av vattentornet på Lextorp under hösten 2023 och kommer att pågå över ett års tid. En utredning har visat att återbruka befintligt vattentorn är den mest kostnads- och resurseffektiva lösningen. Även ur miljösynpunkt får det alternativet minst påverkan.

Tornet byggdes 1969 och med nuvarande renoveringar kommer tornets livslängd vara ytterligare 50 år. Arbetet med att förnya vattentornet är en del i Vattenpaketet som du kan läsa mer om här.

Åtgärder

Åtgärderna inkluderar både invändig och utvändig renovering, exempelvis

  • Nya invändiga reservoarväggar.
  • Ny utvändig plåtbeklädnad.
  • Alla betongpelare, pelarvingar, och en balk renoveras.
  • Öka driftsäkerheten genom att flytt av vattentornets takavvattning.
  • Förbättrad arbetsmiljö för driftpersonal genom bättre golvfall mot utlopp i invändig reservoar.
  • Ändring av VA-installationen för att säkerställa god omsättning av vattenvolymen.

Påverkan 

Projektet bedöms ha liten påverkan på närboende, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det är främst vår egen verksamhet, fjärrvärmeverket, som påverkas av trafik och hög ljudvolym.

Tidplan

Arbetet påbörjades under våren 2023 och tog ordentlig fart efter sommaren. Bland annat tas dålig betong bort och ny ska gjutas på plats. Inne i tornet byggs rörsystemet om för att förbättra processen. Borttagning av gammal betong innebär ett arbete med hög ljudvolym, men detta kommer bara att ske dagtid. Dessutom kommer vi att vidta åtgärder för att minimera störningarna.

Hela renoveringen beräknas vara färdig i januari 2026.

Entreprenör i projektet är: T3 Group

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att höra av sig till oss via kundservice: 020-89 90 00, kundservice@trollhattanenergi.se, chatt på hemsidan eller via Messenger.

Senast granskad: 2023-08-15