Avfall och återvinning

Återvinningsstationerna är en del av kretsloppet

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige, på uppdrag av de företag som säljer förpackningarna. FTI ansvarar även för alla återvinningsstationer i Trollhättans kommun, medan Veolia Recycling sköter själva tömningen av containrarna. Vid återvinningsstationerna lämnar du bland annat plast, papper, kartong, glas och metall så att det kommer till nytta igen.

Här hittar du din närmsta återvinningsstation

Tanken är att alla personer ska ha en återvinningsstation inom rimligt avstånd från hemmet. Återvinningsstationerna är därför utplacerade på allmän plats, ofta vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden.

Därför är det viktigt att återvinna

En stor del av ditt hushållsavfall består av förpackningar. Genom att återvinna förpackningarna sparar du både råvaror och energi. Du lämnar dina förpackningar i avsedda behållare på närmaste återvinningsstation eller i din fastighetsnära insamling om det finns en sådan. Förpackningar finns i alla tänkbara former och färger och är oftast tillverkade av glas, papper, plast eller metall. Det är material som lämpar sig väl för återanvändning eller återvinning. Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar, vilket återför värdefullt material till produktionen. På så vis sparas massor av energi och råvaror.

Gör så här när du återvinner förpackningar

Töm, separera, underlätta återvinningen och sortera.

Töm

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Separera

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Underlätta återvinningen

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayburkar/-flaskor är helt tömda. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. Låt olika förpackningar av plast och metall ligga separerade från varandra i respektive behållare. De sorteras maskinellt innan det är dags för återvinning.

Sortera

Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Vad händer med det jag återvinner?

Visste du att bland annat glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras? Ett mycket bättre alternativ än att elda upp det alltså.

Gammalt glas blir nytt glas

Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. När återvunnet glas används som råvara krävs 20 procent mindre energi jämfört med ny råvara. Cirka 40 procent av det återvinningsbara glaset används för tillverkning av nya flaskor och lika mycket går åt vid tillverkning av byggnadsisolering. Resterande del, cirka 15 procent, exporteras.

Metall blir nya motordelar

Stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan större kvalitetsförlust. Stålet sorteras bort från aluminiumet bland annat med hjälp av magneter. Vid omsmältning av insamlade stålförpackningar sparas 75 procent av energin som behövs för att framställa stål från järnmalm. Aluminium smälts ned och gjuts till aluminiumtackor som används som ny råvara för till exempelvis motordelar. Metallen kan användas om och om igen och hela 95 procent av energin sparas.

Gamla tidningar blir nya tidningar

Pappersfibern kan återvinnas upp till fem till sju gånger innan den är utsliten och förbränns. På sorteringsanläggningarna grovsorteras det som inte är tidningar bort innan de skickas vidare till ett pappersbruk. Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa. Pappersmassan formeras sedan till nytt papper i pappersmaskinen.

Efter tillverkningen rullas pappret upp på stora rullar, som sedan skärs ner till mindre rullar som levereras till tidningstryckerier och på så sätt blir nya tidningar. En viss del av de insamlade tidningarna återvinns till hushålls- och toalettpapper.

Energibesparingen vid användning av returfibrer (återvinning) är 70 procent jämfört med användning av ny fiber vid tillverkningen.

 
Trollhättan Energi