En sopbil står vid containrar på en återvinningsstation

Här återvinner du dina förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 är det vi på Trollhättan Energi som är ansvariga för Trollhättans 25 återvinningsstationer där du som privatperson ska sortera ut dina förpackningar av papper, metall, glas och plast samt tidningar och batterier. 

Här hittar du närmsta återvinningsstation
Här får du information om när nästa tömning och städning sker på våra återvinningsstationer (sök på Trollhättan)
Läs mer om hur du sorterar rätt på Sveriges avfallsportal

I Trollhättan, precis som många andra kommuner i Sverige, ser vi att ungefär en tredjedel av det som slängs i restavfallet idag är förpackningar som skulle kunna återvinnas, något som inte är hållbart i längden. Alla förpackningar kan bli nya förpackningar – men bara om du lämnar dem till återvinning. En metallförpackning kan till exempel återvinnas hur många gånger som helst och det finns ingen metall som är för liten eller för stor för att återvinnas. Metallen i den majsburk som du slänger på återvinningsstationen idag kan alltså finnas i en ny majsburk som dina barnbarn köper om 50 år. Däremot, slänger du majsburken i restavfallet så brinner den upp i energiutvinning och vi behöver använda mer resurser för att skapa nya metallburkar.

Tanken är att alla personer ska ha en återvinningsstation inom rimligt avstånd från hemmet. Återvinningsstationerna är därför utplacerade på allmän plats, ofta vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden.

Visste du att...

  • stål, aluminium och glas är material som går att återvinna hur många gånger som helst
  • pappersfibrer kan återvinnas minst sju gånger
  • om alla återvann sina kapsyler så skulle det räcka till 3 400 nya bilkarosser varje år
  • om alla glasförpackningar som samlats in under ett år i Sverige ställdes på rad skulle de räcka ett helt varv runt jorden
  • en källsorterad och återvunnen plastförpackning halverar klimatavtrycket, jämfört med om den slängts i soppåsen, där den går till förbränning.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Senast granskad: 2023-12-18