Återvinningsstationerna är en del av kretsloppet

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige, på uppdrag av de företag som säljer förpackningarna. FTI ansvarar även för alla återvinningsstationer i Trollhättans kommun, medan Veolia Recycling sköter själva tömningen av containrarna. Vid återvinningsstationerna lämnar du bland annat plast, papper, kartong, glas och metall så att det kommer till nytta igen.

Tanken är att alla personer ska ha en återvinningsstation inom rimligt avstånd från hemmet. Återvinningsstationerna är därför utplacerade på allmän plats, ofta vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden.

Här hittar du din närmsta återvinningsstation

 

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2021-04-09