Återvinningsstationerna är en del av kretsloppet

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige, på uppdrag av de företag som säljer förpackningarna. FTI ansvarar även för alla återvinningsstationer i Trollhättans kommun, medan Veolia Recycling sköter själva tömningen av containrarna. Vid återvinningsstationerna lämnar du bland annat plast, papper, kartong, glas och metall så att det kommer till nytta igen.

Tanken är att alla personer ska ha en återvinningsstation inom rimligt avstånd från hemmet. Återvinningsstationerna är därför utplacerade på allmän plats, ofta vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden.

Från och med 1/1 2022 ansvarar kommunerna för insamlingen av returpapper då det istället regleras under det kommunala avfallsansvaret. Detta innebär att Trollhättan Energi tömmer tidningsbehållarna på FTI’s Återvinningsstationer i Trollhättan.

Här hittar du din närmsta återvinningsstation

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2022-06-22