Källaröversvämning

Det kommer regna mer och oftare. Vid kraftiga skyfall, alltså extremt stora vattenmängder på väldigt kort tid, kan de kombinerade ledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges och orsaka översvämningar på gator, torg och kanske också hemma hos dig. Framtidens skyfall kommer vara omöjliga att hantera enbart i vårt ledningsnät. Och – även vanliga regn kan innebära en risk för översvämningar.

Enligt prognoser kommer skyfall och kraftiga regn att öka med upp till 40 procent fram till år 2100 till följd av klimatförändringarna. Södra Sverige kommer att drabbas värre än norra, eftersom det är högre genomsnittstemperaturer här i vår del av landet. Därför behöver vi gemensamt förbereda oss för att ta hand om mer vatten redan nu för att minska risken för skador på bostäder och andra byggnader. Vi på Trollhättan Energi jobbar ständigt med att bygga ut och uppdatera ledningsnätet. En viktig åtgärd är just att separera dag- och dräneringsvattnet från spillvatten, så att regn- och smältvatten leds ut i Göta älv direkt, i stället för till avloppsreningsverket. Samtidigt lägger vi ner nya dricksvattenledningar och har även mycket fokus på anslutningskontroller, där vårt nät möter fastighetsägarens. Åtgärderna är en viktig del av Vattenpaketet, som handlar om att säkra tillgången på bra vatten och avlopp, nu och i framtiden.

Så undviker du källaröversvämning

Här kommer några tips från oss till dig som är fastighetsägare.

1. Installera en vattenpump vid garagenedfart och bygg tak över källartrappan

Garagenedfarter och källartrappor är känsliga platser när det regnar mycket. Här finns ofta en brunn eller ränna, så kallad spygatt, som ska leda undan dagvattnet. Vid skyfall finns risken att dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten och det tränger i stället upp genom spygatten. För att undvika det kan du installera en pump och pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista. En god idé kan vara att montera ett tak över källartrappan, om möjligheten finns. Då sprids regnvattnet över takkanterna och mindre vatten hamnar i källarnedgången.

2. Separera dagvattnet från spillvattnet när du dränerar om

I många äldre bostadsområden rinner dag- och spillvatten i ett kombinerat system. Vid kraftiga regn kan det då bli svårt att leda bort regnvattnet tillräckligt snabbt och det ökar risken för att vatten tränger upp i källarnas golvbrunnar och orsakar översvämningar. När du dränerar om din husgrund eller lägger om ledningar på tomten, så är det en klok investering att separera ditt dag- och dräneringsvatten från övrigt avloppsvatten fram till din fastighetsgräns. När vi på Trollhättan Energi successivt uppdaterar till separerade ledningar även i gatan, så blir det enkelt att koppla om husets dag- och
spillvattenserviser till vårt nya ledningssystem.

Om du har drabbats av källaröversvämning:

  • Bryt strömmen i rummet, men se till att inte eventuella dräneringspumpar stannar.
  • Flytta ut möbler och andra inventarier som kan skadas.
  • Ring ditt försäkringsbolag för att ordna med skadereglering och uttorkning.
  • Var extra noga med hygienen om du kommer i kontakt med vattnet (det kan vara avloppsvatten).

Anmäl översvämningen till Kundservice. Akuta fel felanmäler du till vår jourtelefon (dygnet runt). Ladda ner och skicka in blanketten “Anmälan om översvämning och vattenskada“ som du hittar under relaterade e-tjänster och dokument på denna sida.
Spara alla kvitton på utgifter i samband med översvämningen och ställ eventuella ersättningskrav skriftligen till oss.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2023-10-26