Signera avtal med elektronisk underskrift

Hos Trollhättan Energi kan du underteckna vissa handlingar med en elektronisk underskrift, en så kallad e-signatur eller e-underskrift. E-signaturen är giltig i sin digitala form och identifierad till person genom BankID. Dokumentet konverteras till ett format som kan arkiveras för all framtid och är även godkänt för hantering av dokument som innehåller sekretess.

Så här går det till

Logga in

Logga in på signeringsportalen.se  med personnummer och mejladress. I rutan på startsidan anger du ditt personnummer med år i form av fyra siffror först, följt av månad, dag och dina fyra sista siffror. Alla siffror skrivs i en följd utan mellanrum eller skiljetecken. Ange också den e-postadress som du angivit till den som skickar signeringsuppdraget till dig. 

Klicka sedan på logga in med Mobilt BankID. En liten notering visas: ”Väntar på svar från Mobilt BankID-appen…” Du behöver då starta appen för mobilt BankID på din mobil eller surfplatta och logga in i den. Det kommer stå att du legitimerar dig hos Trollhättan Energi AB.

Illustrativ bild

Bekräfta e-post (första gången)

E-posten är unikt identifierande = nyckeln till signatären. Därför måste den bekräftas första gången du loggar in i Signeringsportalen. Ange den kod du fått i din e-post och klicka uppdatera.

Godkänna/signera

Efter inloggning med mobilt BankID visas det dokument du har att signera till vänster i webbläsaren.

  1. Välj det dokument du vill signera genom att klicka på det.
  2. Valt dokument visas i högra delen av fönstret.
  3. Läs igenom och granska dokumentet.
  4. Efter att ha granskat signerar du genom att trycka på den gröna knappen.
  5. En kontrollfråga om att du verkligen vill godkänna handlingen visas och måste bekräftas.

Vid signering infogas information om vem som signerat och när signeringen skett från det personliga certifikatet till PDFen. Denna information kan även visas efter att protokoll skickats ut eller om de granskas i arkivet i framtiden.

Ändra/avslå

Vill du göra ändringar i dokumentet väljer du att avslå genom att trycka på den röda knappen. Du ska då också skriva en kommentar om varför du avslår. Kommentarerna skickas till den som skickat dokumentet och som kan använda den vid korrigering. Kommentaren skickas inte till någon annan.

Underskriften är endast giltig i sin digitala form

En elektroniskt underskriven handling är bara giltig i sin digitala form. Eftersom den giltiga underskriftsinformationen är inbäddad i PDF-dokumentet är den inte synlig på någon sida i själva dokumentet.

För att lättare se om en handling är elektroniskt underskriven finns en visuell representation av de inbäddade e-underskrifterna på dokumentets sista sida. Namn och signaturdatum för varje person som undertecknat hämtas från den inbäddade underskriftsinformationen i PDF-dokumentet.

Om du skriver ut filen kommer du därför kunna se den visuella representationen av underskrifterna på sista sidan i dokumentet, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är den giltiga juridiskt bindande underskriften. Den finns bara digitalt inne i dokumentet.

Validera underskriften

Om du önskar validera den signerade filen finns möjlighet till det genom att trycka på knappen ”Validera” på inloggningssidan. Här kan du ladda upp ett signerat dokument och se att signaturerna är giltiga.

Ladda upp dokumentet och tryck på knappen ”Validera”. Om du får till svar att signaturen inte är giltig kontakta den som skickat signeringsuppdraget till dig.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-03-10