Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

Sammanlagt handlar det om 140 meter långa, elva meter djupa och upp till 18 meter breda bassänger formade som ett gigantiskt U där vi installerar ett tredje biologiskt reningssteg för att leva upp till det nya miljötillståndet gällande rening av bland annat fosfor och kväve.

Nu under sommaren 2024 muras och gjuts det också för väggar mellan de olika bassänghallarna och förbereds för kommande el- och teknikrum.

Man går i stor bergstunnel.

Avloppsreningsverket växer
Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk går stabilt framåt. Betongarbetena pågår för fullt sommaren 2024 och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats efter den omfattande sprängningen.

”Fantastiskt att få vara med om detta”

– För bara ett och ett halvt år sedan var här bara ett stort berg och nu är det utsprängt och anläggningen börjar ta form. Det känns fantastiskt att få vara med om detta, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten & Biogas.

En del av de stora betongelementen kommer förtillverkade och en hel del gjuts på plats nere i berget. Allt för att processen ska gå så effektivt som möjligt. Tidsplanen är tajt, men hittills går projektet, som är en del av Vattenpaketet, enligt plan.

Utökad kapacitet och förbättrad rening

Uppgradering och ombyggnation av ställverket för elförsörjningen till avloppsreningsverket blev färdigt tidigt under 2024. Uppgradering på elkraftsidan var nödvändig för att klara det ökade energibehovet nu när avloppsreningsverket expanderar och både ska öka sin intagnings- och sin reningskapacitet rejält. Allt för att möta ett växande Trollhättan och de ökade kraven på rening av avloppsvattnet, innan det återförs till Göta älv.

Nere i hallarna har installationen av rör och ventilationsutrustning kommit i gång. Även elentreprenörerna har påbörjat sina installationsarbeten som planerat under våren 2024. Också installationen av den mekaniska utrustningen i form av bland annat pumpar, luftningssystem och de stora omrörningspropellrarna som ska se till att avloppsvattnet blandas med tillförda bärrarna och renas effektivt, har börjat komma på plats och installeras fullt ut under hösten 2024.

– Vi utvecklar en process där vi kan styra reningsprocessen i avloppsvattnet för att få den mest effektiva reningen över tid och det nya reningssteget knyts sedan ihop med de befintliga reningsprocesserna i det befintliga verket, förklarar Peter Albertson.

Nytt och gammalt knyts ihop

I den befintliga delen av avloppsreningsverket pågår redan tillkopplings- och uppgraderingsarbeten för att kunna knyta samman den befintliga delen av verket med det nya. Redan under 2023 och i början av 2024 färdigställdes flera sammankopplingar. De resterande planeras färdigställda och satta i drift under 2024. Även ovan mark har en hel del arbeten gjorts i projektet, som kräver en omfattande logistik av kompetens, leveranser och entreprenörer. 

Byggnadsstommen med betongväggar och tak för den nya ventilationsaggregaten ovan mark är i stort sett klar. Nu återstår bara att installera ventilationskanaler, entrédörr, utvändiga trappor och gångstråk på området.

Vattenpaketet säkrar bra dricksvatten och rening i framtiden

Uppstart och driftsättning håller tidplanen allt pekar på att den nya reningsanläggningen ska kunna tas i drift och trimmas in i början av 2025.

Här kan du läsa mer om hur Vattenpaketet ska säkra bra dricksvatten i Trollhättan och rening av avloppsvattnet under många år framöver.

Nyheten publicerad: 2024-07-10

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.