Priser och villkor på fjärrvärme i Trollhättan

Vi är medlemmar i Prisdialogen, en formaliserad dialog där våra kunder är med och påverkar fjärrvärmepriset. Tanken med Prisdialogen är att stärka relationen mellan fjärrvärmeleverantör och kunder. Möjlighet finns att påverka taxan samtidigt som Trollhättan Energi ger ett prislöfte för nästkommande år och en plan för prissättning två år framåt. Minst 2-3 gånger per år träffas bland annat: Eidar (SABO), Riksbyggen, representanter för villaägarna samt några större lokala fastighetsägare.

När du ansluter din fastighet till fjärrvärmenätet betalar du en anslutningsavgift (engångskostnad). Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Pris fjärrvärme

Alla priser anges inklusive moms.    
Period Fast avgift 2023 Energiavgift 2023 Fast avgift 2024 Energiavgift 2024
Juni-augusti 3 787 kronor/år 29,00 öre/kWh 4 052 kronor/år 31,00 öre/kWh
September-oktober, april-maj 3 787 kronor/år 56,10 öre/kWh 4 052 kronor/år 60,00 öre/kWh
November-mars 3 787 kronor/år 96,60 öre/kWh 4 052 kronor/år 103,40 öre/kWh

Nya villkor från 1 september 2023

Under relaterade länkar hittar du de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket.

 

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2022-11-03