Priser och villkor på fjärrvärme i Trollhättan

Vi är medlemmar i Prisdialogen, en formaliserad dialog där våra kunder är med och påverkar fjärrvärmepriset. Tanken med Prisdialogen är att stärka relationen mellan fjärrvärmeleverantör och kunder. Möjlighet finns att påverka taxan samtidigt som Trollhättan Energi ger ett prislöfte för nästkommande år och en plan för prissättning två år framåt. Minst 2-3 gånger per år träffas bland annat: Eidar (SABO), Riksbyggen, representanter för villaägarna samt några större lokala fastighetsägare.

Riktpriset för att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät är omkring 50 000 kr inklusive moms. Då ingår ledningsanslutning, fjärrvärmecentral, mätutrustning och grovåterställning av din tomt. Priset gäller max 10 meter från tomtgräns. Tillkommande kostnad är anslutning av fastighetens rörsystem till fjärrvärmecentralen. Har du möjlighet till ROT-avdrag löser vi det.

Pris fjärrvärme

Alla priser anges inklusive moms.
Period Fast avgift 2022 Energiavgift 2022
Juni-augusti 3 607 kronor/år 27,60 öre/kWh
September-oktober, april-maj 3 607 kronor/år 53,40 öre/kWh
November-mars 3 607 kronor/år 92 öre/kWh

Under relaterade länkar hittar du de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket.

För att få en uppfattning om vad en det kostar för en genomsnittlig villa per månad har vi tagit fram ett exempelpris. Exemplet baseras på att villan är placerad nära ledningen och ett genomsnittligt användande av fjärrvärmen:

Exempelpris för en villakund  
* Med volymviktat snittpris menar vi det pris vi får fram om vi tar våra privatkunders användningsmönster och skapar ett pris efter de säsongspriser som finns.
Anslutningspris (engångskostnad) 50 000 kr
Fast avgift fjärrvärme 3 607  kronor/år
Energipris (volymviktat snittpris*) 75,97 öre/kWh
Serviceavtal 46 kronor/månad

 

Fjärrvärme, bergvärme eller pellets?

Vill du veta hur Trollhättans fjärrvärme står sig i konkurrens med andra uppvärmningsformer? Med Fjärrkontrollen får du en rättvis kostnadsjämförelse

Fjärrkontrollen logga

Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu för att jämföra kostnad för fjärrvärme, luft-, vatten- och värmepump samt bergvärme och pellets. Fjärrkontrollen tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en rättvisande jämförelse. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på den nya prismodellen för fjärrvärme som gäller från och med 2016-07-01.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2021-04-09