Trollhättans fjärrvärme kommer från skogen

Trollhättan Energi brinner för din värme och vår stad. Vi är stolta över att i drygt 50 år levererat driftsäker och prisvärd fjärrvärme till företag, villor och lägenheter. Vår fjärrvärme framställs idag genom eldning av skogsflis och är 100 % fossilfri. 

Vi eldar spillmaterial från skogen

Vår fjärrvärme kommer från flis och vegetabiliska oljor. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara och lokala skogsbruk är fjärrvärmen 100 % fossilfri.

 2018 invigdes dessutom den historiska sammankopplingen av fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg för att ta tillvara på spillvärme från Vargön Alloys som tidigare gått rakt ut i Göta älv och inte kunnat göra den nytta den gör idag. En investering som gjort att vi har kunnat minska fliseldningen på Stallbacka och på det sättet få ner antalet lastbilstransporter med flis från 5 000 till 4 000 per år. Tack vare fjärrvärmen undviks koldioxidutsläpp motsvarande utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett helt år. Det ger en renare luft lokalt och bidrar samtidigt till att bromsa den globala växthuseffekten. Som fjärrvärmekund har du både värme och varmvatten när du behöver det.

Vill du testa en smart fjärrvärmelösning?
Närmare 750 villor, 690 företag, 17 000 lägenheter och en mängd offentliga lokaler värms idag med Trollhättan Energis klimatsmarta fjärrvärme, baserad på fliseldning från den lokala skogen. Nu söker vi tolv nyfikna villaägare med fjärrvärme som vill ingå i en referensgrupp kring en ny app för värmestyrning. Syftet är att utveckla värmekomforten ännu mer.

Detta består fjärrvärmen av

Under 2022 bidrog de enskilda fjärrvärmekunderna i Trollhättan till klimatpåverkande utsläpp motsvarande: 9 kg CO2e/MWh värme.

Diagram som visar fördelningen av vad fjärrvärmen består av.

Fjärrvärmen består av 62,96 procent förnybart, 13,65 procent återvunnen energi, 23,30 procent övrigt och 0,09 procent fossilt.

Förnybart: Här ingår allt biobränsle som flis, grot, bark och bioolja.
Övrigt: Spillvärme från Vargön Alloys.
Återvunnen energi: Framför allt rökgaskondenseringar. Alltså den värme som uppstår vid förbränningen av biobränsle (grot, flis, bark). Bränslet vi eldar innehåller mellan 35 – 50 % fukt (vatten) som förångas vid förbränning och följer med rökgasen ut ur pannorna. Efter pannorna kyls rökgaserna ner och då får man rökgasen att kondensera; kondensationsvärme frigörs. Värmen används sedan i fjärrvärmenätet.
Fossilt: Fossil olja.

Att så många företag och privatkunder streamar sin värme, alltså använder fjärrvärme, är en mycket starkt bidragande orsak till att Trollhättan Energis produkter och tjänster bidrar till att Trollhätteborna tillsammans undviker 42 000 ton koldioxidutsläpp under ett år. Det visar klimatbokslutet som gjorts för 2021. Tittar vi enbart på siffrorna för streamad värme ser vi att varje lägenhet i Trollhättan som värmdes med fjärrvärme bidrog under 2021 till att undvika klimatpåverkan med 1 290 kilo koldioxid jämfört med om lägenheten hade värmts med en bergvärmepump.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2022-11-01