Fjärrvärme

Trollhättans fjärrvärme kommer från skogen

Trollhättan Energi brinner för din värme och vår stad. Vi är stolta över att i drygt 50 år levererat driftsäker och prisvärd  fjärrvärme till företag, villor och lägenheter. Vår fjärrvärme framställs idag genom eldning av skogsflis och har belönats med märkningen Bra Miljöval.

Vi eldar spillmaterial från skogen

Vår fjärrvärme kommer från flis och vegetabiliska oljor. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara, lokala skogsbruk har fjärrvärmen belönats med miljömärkningen Bra Miljöval. Den har även hjälpt oss minska utsläppen av koldioxid med lika mycket som utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett år, och förbättrat stadens luftkvalitet. Som fjärrvärmekund har du både värme och varmvatten när du behöver det.

En av världens tuffaste miljömärkningar – Bra Miljöval

Vår fjärrvärme är miljömärkt med Bra Miljöval. Den kommer från förnybara bränslen som skogsflis och bioolja. Bränslet är rester från skogsavverkning, består inte av skyddsvärd skog och kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk. Det har inte heller gått åt onödig fossil energi på vägen från skog till ditt element och askan som bli kvar efter förbränningen återförs till skogen som gödning för nya träd.

Fakta Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen. Genom att välja en Bra Miljöval-märkt produkt eller tjänst bidrar du till:

• mindre miljöfarliga utsläpp
• färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter
• ett rikare växt- och djurliv
• ett större utbud av miljöanpassade produkter
• effektivare resursanvändning

Det är bara inom de områden där Naturskyddsföreningen ser den största miljönyttan som Bra Miljöval finns. Därför kan du vara säker på att ditt val alltid gör verklig skillnad för miljön. Idag finns Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster inom områdena biobränsle, livsmedelsbutik, elenergi, försäkringar, kemiska produkter, textil, persontransporter, godstransporter, fjärrvärme och fjärrkyla. Läs mer och hitta märkta produkter och tjänster på: www.bramiljoval.se

Produktionshistoria

All produktion av fjärrvärme sker i våra egna anläggningar; kraftvärmeverket Lextorp, Stallbacka värmeverk, Kronogårdens värmeverk och Sjuntorps värmecentral. Den första fastbränslepannan togs i bruk 1991, den andra 1994, den tredje 1998 och den fjärde och sista 2005. Idag har vi också en fjärrvärmetunneln under älven som öppnar upp för möjligheten att även förse den västra delen av vår stad med fjärrvärme. Tack vare dessa anläggningar består Trollhättans värmeproduktion till största del av biobränsle – en hållbar utveckling för framtida generationer.

 

 
Trollhättan Energi