Fjärrvärme

Trollhättans fjärrvärme kommer från skogen

Trollhättan Energi brinner för din värme och vår stad. Vi är stolta över att i drygt 50 år levererat driftsäker och prisvärd  fjärrvärme till företag, villor och lägenheter. Vår fjärrvärme framställs idag genom eldning av skogsflis och är 100 % fossilfri. Dessutom har 82 % av vår fjärrvärme belönats med märkningen Bra Miljöval – en av Sveriges tuffaste miljömärkningar.

Vi eldar spillmaterial från skogen

Vår fjärrvärme kommer från flis och vegetabiliska oljor. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara och lokala skogsbruk är fjärrvärmen 100 % fossilfri. 2018 invigdes dessutom den historiska sammankopplingen av fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg för att ta tillvara på spillvärme från Vargön Alloys som tidigare gått rakt ut i Göta älv och inte kunnat göra den nytta den gör idag. En investering som gjort att vi har kunnat minska fliseldningen på Stallbacka och på det sättet få ner antalet lastbilstransporter med flis från 5 000 till 4 000 per år. Tack vare fjärrvärmen undviks koldioxidutsläpp motsvarande utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett helt år. Det ger en renare luft lokalt och bidrar samtidigt till att bromsa den globala växthuseffekten. Som fjärrvärmekund har du både värme och varmvatten när du behöver det.

En av världens tuffaste miljömärkningar – Bra Miljöval

82 % av vår totala fjärrvärmeproduktion är miljömärkt med Bra Miljöval. Har du ett standardavtal kan du känna dig trygg med att 100 % är märkt med Bra Miljöval. Vår fjärrvärme kommer från förnybara bränslen som skogsflis och bioolja. Bränslet är rester från skogsavverkning, består inte av skyddsvärd skog och kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk. Det har inte heller gått åt onödig fossil energi på vägen från skog till ditt element och askan som bli kvar efter förbränningen återförs till skogen som gödning för nya träd.

Bra Miljövals logotyp

Fakta Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven är högt ställda och kontrolleras av Naturskyddsföreningen. Genom att välja fjärrvärme miljömärkt med Bra Miljöval gör du en stor miljöinsats på ett enkelt och billigt sätt och bidrar till:

• mindre miljöfarliga utsläpp
• färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter
• ett rikare växt- och djurliv
• ett större utbud av miljöanpassade produkter
• effektivare resursanvändning

Det är bara inom de områden där Naturskyddsföreningen ser den största miljönyttan som Bra Miljöval finns. Därför kan du vara säker på att ditt val alltid gör verklig skillnad för miljön. Idag finns Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster inom områdena biobränsle, livsmedelsbutik, elenergi, försäkringar, kemiska produkter, textil, persontransporter, godstransporter, fjärrvärme och fjärrkyla.

Jag vill veta mer om Bra Miljöval

Produktionshistoria

All produktion av fjärrvärme sker i våra egna anläggningar; kraftvärmeverket Lextorp, Stallbacka värmeverk, Kronogårdens värmeverk och Sjuntorps värmecentral. Den första fastbränslepannan togs i bruk 1991, den andra 1994, den tredje 1998 och den fjärde och sista 2005. Idag har vi också en fjärrvärmetunneln under älven som öppnar upp för möjligheten att även förse den västra delen av vår stad med fjärrvärme. Tack vare dessa anläggningar består Trollhättans värmeproduktion till största del av biobränsle – en hållbar utveckling för framtida generationer.

 

 
Trollhättan Energi