Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Vad gör vi?

Vi bygger ett nytt om modernt vattenverk bredvid det gamla på Östra Överby. Här bereds råvattnet från Vänern till gott dricksvatten, innan det släpps ut i ledningsnätet hem till dig. Dagens vattenverk byggdes 1962 och har snart gjort sitt. Därför behövs ett nytt, som säkrar bra vatten även 50-60 år framöver.

Dessutom, istället för att fortsätta ta vatten från Göta Älv in i vårt nybyggda vattenverk, så säkrar vi upp, får bättre kvalitet och minskar risken för föroreningar genom att dra en så kallad råvattenledning en halv mil ut i en av Europas största insjöar. Vänern blir alltså vår nya huvudvattentäkt, medan Göta älv finns kvar som reserv. Det gör oss mindre sårbara och dricksvattnet blir ännu bättre. Vi samverkar med Uddevalla, som också vill ha Vänern som ny huvudvattentäkt. Vi drar en gemensam ledning mellan Vänern och Trollhättan och sedan anlägger Uddevalla en egen ledning vidare till sitt eget vattenverk.

När gör vi det?

Under 2021 beslutar vi, efter att ta testat olika metoder, vilken typ av beredningsmodell vi ska använda till dricksvattnet. Nästa steg är projektering av själva byggandet av verket. Vi beräknar att vi ska kunna sätta spaden i jorden på området bredvid det gamla vattenverket under 2023. Och under 2026 ska det nya vattenverket vara igång.

Planeringen av råvattenledningen pågår för fullt, med många parter inblandande. Projektet leds av oss på Trollhättan Energi tillsammans med Västvatten, Peab och Skanska i samverkan med Vänersborgs kommun. För att ta vatten från Vänern krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen och det är en process som tar lång tid. Vi räknar med att anläggningsarbetet ska vara igång 2024. Och när råvattenledningen är på plats så ska den kunna förse både Trollhättan och Uddevalla med vatten i omkring 100 år.

Läs mer om Vattenpaketet 2026

Projektuppdateringar

Senast granskad: 2021-05-04

Våra pågående projekt

Luftburet elnät

Åsaka/Norra Björke

Nya elledningar i Åsaka och Norra Björke

Trollhättan Energi har under många år successivt ersatt luftburna elledningar med markledningar, för att minimera risken för strömavbrott på grund av nedfallna träd som faller på ledningarna.

Trollhättans kommun

Vattenpaketet 2026 – fyra strategiska investeringar

Just nu pågår en av Trollhättan Energis största paket av investeringar i vatten och avlopp någonsin. Vattenpaketet 2026 innebär att vi under sex år satsar 1,5 miljarder kronor på att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp för alla Trollhättebor – även i framtiden.

Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda.