Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Vad gör vi?

Vi bygger ett nytt om modernt vattenverk bredvid det gamla på Östra Överby. Här bereds råvattnet från Vänern till gott dricksvatten, innan det släpps ut i ledningsnätet hem till dig. Dagens vattenverk byggdes 1962 och har snart gjort sitt. Därför behövs ett nytt, som säkrar bra vatten även 50-60 år framöver.

Dessutom, istället för att fortsätta ta vatten från Göta Älv in i vårt nybyggda vattenverk, så säkrar vi upp, får bättre kvalitet och minskar risken för föroreningar genom att dra en så kallad råvattenledning en halv mil ut i en av Europas största insjöar. Vänern blir alltså vår nya huvudvattentäkt, medan Göta älv finns kvar som reserv. Det gör oss mindre sårbara och dricksvattnet blir ännu bättre. Vi samverkar med Uddevalla, som också vill ha Vänern som ny huvudvattentäkt. Vi drar en gemensam ledning mellan Vänern och Trollhättan och sedan anlägger Uddevalla en egen ledning vidare till sitt eget vattenverk.

När gör vi det?

Under 2021 beslutar vi, efter att ta testat olika metoder, vilken typ av beredningsmodell vi ska använda till dricksvattnet. Nästa steg är projektering av själva byggandet av verket. Vi beräknar att vi ska kunna sätta spaden i jorden på området bredvid det gamla vattenverket under 2023. Och under 2026 ska det nya vattenverket vara igång.

Planeringen av råvattenledningen pågår för fullt, med många parter inblandande. Projektet leds av oss på Trollhättan Energi tillsammans med Västvatten, Peab och Skanska i samverkan med Vänersborgs kommun. För att ta vatten från Vänern krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen och det är en process som tar lång tid. Vi räknar med att anläggningsarbetet ska vara igång 2024. Och när råvattenledningen är på plats så ska den kunna förse både Trollhättan och Uddevalla med vatten i omkring 100 år.

Läs mer om Vattenpaketet 2026

Svar Direkt: Så bygger vi ett nytt vattenverk
Tillsammans med sina kollegor ansvarar vår projektledare Malin Dahlstedt för byggandet av ett helt nytt vattenverk. Det är en del av Vattenpaketet 2026, där vi tagit ett strategiskt helhetsgrepp om de kommande årens omfattande investeringar i vatten- och avlopp i hela Trollhättans kommun. Vi gör det för att du och alla andra är vatten värd. Rent dricksvatten är ju en förutsättning för allas vardag. Ja, en förutsättning för livet. På självaste Världsvattendagen den 22 mars passade vi på att be Malin svara på frågan som vi ofta får: "Hur går det egentligen till när ni bygger ett vattenverk?"

Projektuppdateringar

Senast granskad: 2021-05-04