Företag

Vi samordnar ditt företags energi- och avfallslösningar

För att underlätta för dig kan du få hjälp av en kontaktperson som hjälper ditt företag med ansökningar och offerter för exempelvis elnät, fiber, fjärrvärme, vatten, avlopp, solceller, sophämtning och beställning av container.

Boka en tid med en kontaktperson via kundservice.

Laddstolpe vid buske

Pris för egen laddplats

Kostnaden för att bygga en egen laddplats varierar beroende på exempelvis hur mycket el du har framdragen och hur förutsättningarna är för grävning. Läs mer här.

 
Trollhättan Energi