Om hela stans miljöbolag

Trollhättan Energi ägs av Trollhättan Stad. I praktiken innebär det att du som bor i kommunen också är delägare och vi har ett uppdrag, nämligen: Att vara en aktiv aktör i stadens utveckling. Vi ska ansvara för tillförlitlig och hållbar infrastruktur och verksamhet, vara kostnadseffektiva och ge god service. Vår vision, affärsidé och våra mål är, tillsammans med våra värderingar, några av förutsättningarna för att vi ska kunna återinvestera i vår stad och göra ett bra jobb för hela Trollhättan, dess invånare och verksamheter. 

Avgiftsfakta 1 januari 2023

Här ser du vad avgiftsjusteringarna den 1 januari 2023 innebär räknat i kronor för en vanlig villa i Trollhättan. Den procentuella justeringen avser även företag.

Elnät: 25 kr/mån (8 % höjning)
Vatten och avlopp: 69 kr/mån (10 % höjning)
Avfall: 4,75 kr/mån (4 % höjning)
Fiber: Oförändrad avgift. 
Fjärrvärme: 75 kr/mån (5 % höjning)

Vanliga frågor och svar

Elstöd företag

Från och den 30 maj kan företag ansöka om elstöd genom Skatteverkets e-tjänst. För mer information om hur du söker elstödet, gå till Skatteverkets webbplats. Sista dagen att söka är den 25 september.

Kontaktsymboler mot en svart vägg

”En väg in”

För att underlätta för dig kan du få hjälp av en kontaktperson som hjälper ditt företag med ansökningar och offerter för exempelvis elnät, fiber, fjärrvärme, vatten, avlopp, solceller, sophämtning och beställning av container.

Solcellspaneler på ett tak

Solcellspaket för företagare

Sätt solceller på ditt industritak, på bostadsrättsföreningens tak eller ladugården, så har du tagit ett första steg mot att bli självförsörjande på förnyelsebar el. Du kan dessutom välja att sälja eller lagra överskottet.

Elbilsladdning

Elbil och laddbox för företag

För dig som har företag, flerfamiljshus eller fastigheter i Trollhättan finns kompletta laddlösningar för elbilar, så att din personal, besökare, kunder eller boende smidigt och säkert kan ladda sina elbilar.

Senast granskad: 2022-05-31