Mätarplats för vattenmätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i din fastighet. Mätaren tillhör huvudmannen alltså Trollhättan Energi. För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren och att du som fastighetsägare lätt ska kunna komma åt avstängningsventilerna, är det viktigt att mätarplatsen utformas på bästa sätt. 

Det är enbart vi på Trollhättan Energi (huvudmannen) som har rätt att sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Val av plats för vattenmätaren

Mätaren får inte utsättas för frysning, olämplig uppvärmning eller annan yttre påverkan. Väggar och golv där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Observera att mätarplatsen inte får byggas för med skåp, hylla eller dylikt. Vattenmätaren får heller inte byggas in i ett låst lägenhetsförråd.

Platsen för vattenmätaren ska vara försedd med

  • En fast monterad mätarkonsol
  • Avstängningsventiler på båda sidor om konsolen
  • Återströmningsskydd vid konsolens utloppssida

Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Två parallellkopplade vattenmätare.

Två parallellkopplade vattenmätare.

Tre parallellkopplade vattenmätare.

Tre parallellkopplade vattenmätare.

Opålitlig vattenmätarkonsol?

Tyvärr är avstängningsventilerna av modell LK580 och LK581 på vattenmätarkonsoler opålitliga och kan orsaka vattenskador. Anledningen är att denna modell har ventiler som visat sig ha brister i konstruktionen. Vid manövrering av de svarta rattarna kan ventilratten lossna och flyga iväg och orsaka översvämning.

Vi ber dig kontrollera beteckningen på din vattenmätarkonsol. Om du upptäcker att ventilerna vid vattenmätaren är märkt med LK580 eller LK581, råder vi dig att byta ut dem. Ta hjälp av en rörmokare. Observera att avstängningsventil och konsol ska bytas ut samtidigt.

Bild på en vattenmätarventil

Beteckningen på konsolen hittar du här

En vattenmätarkonsol LK581

Vattenmätarkonsol LK581

En vattenmätarkonsol LK580

Vattenmätarkonsol LK580

Beställ vattenmätare

När mätarkonsol har monterats och det är klart för installation av vattenmätare, skall en beställning av
vattenmätare göras till vår vattenmätarverkstad. Detta görs innan inflyttning. Om inflyttning sker utan att
anmälan gjorts kommer förbrukningen att uppskattas till 1 m3/lägenhet och dag.

För att beställa vattenmätare ska du kontakta vår kundservice.

Beställ byggvattenmätare

All byggnation förutom en och tvåbostadshus kräver en byggvattenmätare.

Senast granskad: 2021-04-09