Bli en vardagshjälte och ta ansvar för Trollhättan

”Bli en vardagshjälte” är vår satsning för att skapa ansvarsfulla Trollhättebor – nu och i framtiden.

Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Trollhättan får gratis tillgång till vårt utbildningskoncept som innefattar avfall och sopsortering, vatten- och avloppsrening, fjärrvärme, el och elnät samt biogas.

Syftet är att på ett roligt och inspirerande sätt göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle.

De flesta aktiviteter och material som ingår i konceptet är kopplade till skolans läroplaner och till Trollhättan Stads miljömål. Arbetet utvecklas kontinuerligt med hjälp av respons från lärare.

Läs mer om vår skolsatsning här

Senast granskad: 2022-05-31