Bli en vardagshjälte och ta ansvar för Trollhättan

”Bli en vardagshjälte” är vår satsning för att skapa ansvarsfulla Trollhättebor – nu och i framtiden.

Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Trollhättan får gratis tillgång till vårt utbildningskoncept som innefattar avfall och sopsortering, vatten- och avloppsrening, fjärrvärme, el och elnät samt biogas.

Syftet är att på ett roligt och inspirerande sätt göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle.

De flesta aktiviteter och material som ingår i konceptet är kopplade till skolans läroplaner och till Trollhättan Stads miljömål. Arbetet utvecklas kontinuerligt med hjälp av respons från lärare.

Boka klass- och studiebesök

Då vår vardagshjälte (Kenneth Wilson) har valt att gå vidare till nya utmaningar kommer vi att ta en paus med vårt Vardagshjältekoncept under hösten 2022. En ny vardagshjälte är på gång och vi hoppas att vara tillbaka med full fart under våren 2023.

Läs mer om vår skolsatsning här

Senast granskad: 2022-05-31