2025 får du säga hej till dina nya avfallskärl

Det är framkomligheten till din adress som avgör viken typ av Hemsortering du får. På vägar där sopbilen kommer fram får du fyrfackskärl med möjlighet att sortera ut både matavfall, restavfall och förpackningar. 

Fakta Hemsorteringskärl

Antal kärl: 2 stycken

Sortering: De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer att ersättas av två större kärl med fyra olika fack i varje. I de sammanlagt åtta facken sorteras:

  • Pappersförpackningar (kärl 1)
  • Matavfall (kärl 1)
  • Färgat glas (kärl 1)
  • Metallförpackningar (kärl 1)
  • Restavfall (kärl 2)
  • Ofärgat glas (kärl 2)
  • Plastförpackningar (kärl 2)
  • Tidningar (kärl 2)

Dessutom följer en liten separat behållare med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Behållaren kan sedan hängas på ett av kärlen vid tömning.

Tömning kärl 1: Varannan vecka, året runt.
Tömning kärl 2: Töms var fjärde vecka, året runt.*

*För fritidshusabonnemang töms kärl 1 tio gånger och kärl 2 sex gånger per år enligt schema under maj-september. I abonnemanget ingår två budade fria tömningar för resterande delen av året och utförs efter överenskommelse med Trollhättan Energi. Önskas fler budade tömningar debiteras de som extratömning enligt gällande avfallstaxa.

Kompostering: Det går bra att kompostera själv även vid fyrfackskärl. Tänk på att din kompostbehållare vara skadedjurssäker och fungera året om. Läs mer och ansök om kompost.  Du kan inte lägga någonting annat avfall i delen för matavfall i ditt Hemsorteringskärl. Om du komposterar matavfallet behöver det facket vara tomt – annars kan vi inte tömma ditt kärl. Observera att du inte får avdrag på taxan. 

Storlek på kälen: Samma storlek som dagens trädgårdsavfallskärl.
Volym: 370 liter
Bredd vid hjul: 770 mm
Bredd vid sarg: 750 mm
Djup: 850 mm
Total höjd: 1 070 mm
OBS: Tänk på att varje hus får två kärl i ovanstående mått. Om du vill beräkna platsen för kärlen bör du tänka 2 x 1 meter i bredd.

Senast granskad: 2023-09-29