Ursprungsmärkt el

Från och med den 1 maj säljer Trollhättan Energi 100 % fossilfri energi. Vi producerar också el i vårt kraftvärmeverk på Lextorp, där vi eldar flis från skogen. Det innebär i praktiken att vi är återförsäljare av vår egen lokalproducerade el. Denna el räcker dock inte till alla Trollhättebor och det är här ursprungsgarantierna kommer in.

Den el vi säljer är till 100 % baserad på ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som vi som elproducent får för varje megawattimme el vi producerar. Certifikatet är en garanti på fossilfri el. Eftersom vi säljer mer el än vad vi producerar köper vi också in ursprungsgarantier på överskottet så att du som är kund hos oss kan vara säker på att du får 100 procent fossilfri energi. Detta tar vi inte extra betalt för utan det ingår i alla våra elavtal. Den el vi sålde 2022 medförde utsläpp av 0 g koldioxid under produktionsfasen och 0 mg kärnbränsleavfall per kWh.

Ursprungsmärkning Trollhättan Energi 2022

Vatten 92,06%
Biomassa 7,55%
Vind 0,23%
Sol 0,16%

Det finns inget energibolag som kan garantera att du får just den el du valt i ditt eluttag hemma. Det som levereras hem till dig är en mix av all el som produceras i Norden: Nordisk elmix. Men när du väljer att köpa din el av oss på Trollhättan Energi så garanterar vi att din årsanvändning kommer att produceras genom fossilfria energikällor.

Vad är fossilfri el?

Fossilfri el är el som produceras av fossilfria energikällor, det vill säga energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Till fossilfria energikällor hör till exempel vindkraft, vattenkraft, solkraft och kärnkraft.

Senast granskad: 2024-02-29