Kundservice

Så här anmäler du ett fel

Om någonting är fel är det viktigt att vi får reda på det för att snabbt kunna åtgärda felet.

Felanmälan el, vatten, värme eller avlopp

Är ärendet akut ring oss på journummer 0520-49 74 00 som är öppet dygnet runt. Utanför ordinarie öppettider anlitar vi SOS (via ovanstående nummer) för att hantera akuta ärenden som i sin tur kopplar in vår beredskap för att åtgärda felet. Om ärendet inte är akut ska du alltid kontakta vår kundservice.

Felanmälan fiberanslutning

Om din fiber krånglar ska du i första hand alltid kontakta din tjänsteleverantör.

Felanmälan tankstation biogas

Om du vill anmäla ett fel på en biogastankstation ska du ringa: 0520-42 01 42

Felanmälan publik laddplats för elbil

Krånglar laddningen? Kontakta vår samarbetspartner InCharge: 020 – 52 62 00

Felanmälan till Trollhättan Stad

Skador, funktions- eller skötselbrister som rör gator och vägar (inkl. vinterväghållning), gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar anmäls till Trollhättans Stad: 0520-49 55 50 eller larmcentralen och jour, jourtjänst 0520- 197 80.

 
Trollhättan Energi