Så här anmäler du ett fel till oss

Om någonting inte fungerar som det ska så ber vi dig att snarast kontakta oss, så att vi snabbt kan åtgärda felet.

Felanmälan el, vatten, värme eller avlopp

Är ärendet akut ring oss på journummer 0520-49 74 00 som är öppet dygnet runt. Utanför ordinarie öppettider anlitar vi SOS (via ovanstående nummer) för att hantera akuta ärenden som i sin tur kopplar in vår beredskap för att åtgärda felet. Om ärendet inte är akut ska du alltid kontakta vår kundservice vardagar klockan 08.00-16.00.

För att anmäla en översvämning/vattenskada fyll i dokument som du hittar under relaterade e-tjänster och dokument på denna sida.

Felanmälan fiberanslutning

Om din fiber krånglar ska du i första hand alltid kontakta din tjänsteleverantör

Streemi ansvarar för det öppna fibernätet i Trollhättan. Här kan du läsa mer om felanmälan av din fiberanslutning

Felanmälan tankstation biogas

Om du vill anmäla ett fel på en biogastankstation ska du ringa: 0520-42 01 42

Felanmälan publik laddplats för elbil

Krånglar laddningen? Kontakta vår samarbetspartner InCharge: 020-52 62 00

Felanmälan till Trollhättan Stad

Skador, funktions- eller skötselbrister som rör gator och vägar (inklusive vinterväghållning), gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar anmäls till Trollhättans Stad: 0520-49 55 50 eller larmcentralen och jour, jourtjänst 0520-197 80.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2021-10-28