Tillgänglighetsredogörelse

Trollhättan Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur trollhattanenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Löpande test och underhåll

Webbplatsen testas mot WCAG 2.1 med hjälp av systemet Siteimprove, då kan våra redaktörer fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor och innehåll publicerats.

Slumpmässigt utvalda webbsidor valideras löpande mot gällande standarder.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trollhattanenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 1-3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

  • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som helt eller delvis inte är tillgänglighetsanpassade. Vissa av dessa dokument ska tillgänglighetsanpassas men det har inte hunnits med.
  • Andra dokument har vi valt att de ska få ligga kvar på hemsidan då de har som huvudsyfte att skrivas ut – då finns samma information tillgänglig på hemsidan, och länken till PDF-dokumentet förklarar tydligt att denna fil är till för utskrift.
  • Trollhättan Energi har några system som automatiskt genererar dokument som inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. I takt med att system uppgraderas och byts ut kommer detta att säkras upp.
  • PDF-dokument som är äldre (före 2018-09-23) eller kommer från annan part och som vi ser tillför nytta för våra besökare bedömer vi inte ha möjlighet att göra tillgänglighetsanpassade till en rimlig arbetsinsats. Alternativet att ta bort dem helt från hemsidan bedömer vi försämrar tillgången till information som helhet.

Tillgängligheten i samtliga dokument kommer att ses över och om möjligt förbättras när de uppdateras.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns exempel på felhantering som inte ger återkoppling direkt när ett felmeddelande visas. Användare med skärmläsare får inte informationen att ett felmeddelande har lagts till och kan därför ha svårt att förstå att något är felaktigt ifyllt och hitta vad som ska ändras.

Oskäligt betungande anpassning

Trollhättan Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument
  • Kartbilder

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • Det finns exempel på länkar som öppnar en ny flik utan att varna för detta. Om en användare med uppläsande hjälpmedel navigerar på en sida och ett nytt fönster eller en ny flik öppnas utan att användaren informeras om detta finns det risk för användaren blir osäker om hen befinner sig på den ursprungliga sidan eller i ett nytt fönster eller på en ny flik.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB gjorde våren 2020 en oberoende granskning av Trollhättan Energis webbplats. Granskningen gjordes då av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av sju olika sidtyper samt en översiktlig granskning. Läs mer om granskningsmetod WCAG 2.1 (öppnas i nytt fönster). Då vi inte kunde tillgodose alla punkter som fanns på åtgärdslistan beslutade vi oss för att göra en ny webb som på ett bättre sätt följer WCAG 2.1, denna lanserades 18 maj 2021.

Senaste bedömningen gjordes den 31 maj 2021.
Webbplatsen publicerades 18 maj 2021.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 31 maj 2021.

Senast granskad: 2021-05-31